Meditace na každý den

Vítejte. A buďte zde rádi. Před lety, kdy jsem začínala s meditací, četla jsem si texty, které mě inspirovaly, povzbuzovaly, mnohdy jakoby říkaly: "Nevzdávej to". Každý den téměř stejná slova, přesto vždy zněla zcela nově .. stejně jako samotný meditační čas. 

Rána v radosti. Dny ve stále častějším přiklonění přítomnému okamžiku a lehkost klidného usínání. Vědomí sebe .. to je moje definice i můj důvod, proč věnovat se meditaci uprostřed všednodennosti 

Tento meditační deník jsem se rozhodla psát pro podporu Vaší osobní praxe, a zároveň sobě tak dopřát každodenní večerní rituál. Čerpáno z učení a literatury Johna Maina, Laurence Freemana, Jana Kassiána, Dalajlamy, Šrí Ramana Maharši, Eduarda Tomáše, stejně jako z dochovaných textů neznámých autorů, z nichž čerpají mnozí duchovní mistři dodnes .. Přeji ať slouží všem.  

To nejdůležitější, co potřebujete vědět o meditaci, je jak meditovat. 

Za stejně důležité považuji vědět, proč bychom měli meditovat. 

Dovolte mi vám to ještě jednou připomenout.

Zvolte si co nejtišší místo. Co se týče pozice těla, hlavní pravidlo zní: sedět rovně se vzpřímenou páteří. sedět můžete buď na zemi, nebo na židli s rovným opěradle - dbejte na to, abyste měli páteř co nejvíce vzpřímenou. Zlehka zavřete oči. Zvolte si slovo, které budete používat při vaší každodenní meditaci. Navrhuji slovo maranatha. Prostě a pomalu opakujte toto slovo ve svém srdci, v hloubce své bytosti. Naslouchejte mu jako zvuku. Je-li to možné, měli byste meditovat každé ráno a každý večer. 

Lze říci, že nebudete-li meditovat každé ráno a každý večer, nikdy se to nenaučíte. Prostě si na meditaci musíte vyhradit čas.

Smysl i obtížnost meditace tkví v tom, dovolit si být tak tichým, aby se toto vnitřní ticho mohlo objevit. Tímto tichem k nám hovoří Duch. Učit se vyslovovat mantru, opakovat své slovo, opouštět veškerá ostatní slova, myšlenky, představy i fantazie, znamená učit se vstupovat do přítomnosti Ducha, který sídlí v našem nejhlubším nitru a přebývá tam v lásce. Nejdůležitějším cílem meditace je dovolit tiché přítomnosti v nás, aby se čím dál tím víc stávala nejen skutečností, ale ústřední skutečností, která dává smysl, tvar a cíl všemu co děláme, čím jsme. Zvolte si slovo, navrhuji ma-ra-na-tha .. Opakujte toto slovo po celý čas, který jste si pro sebe vymezili. Dvacet minut je milý začátek. Pozorujte jak opakováním slova, se tiší vaše mysl .. je to dobrý začátek! To co konáte je meditace. *Tento meditační deník jsem se rozhodla psát pro podporu Vaší osobní praxe, a zároveň sobě tak dopřát každodenní večerní rituál. Čerpáno z učení a literatury Johna Maina, Laurence Freemana, Jana Kassiána, Dalajlamy, Šrí Ramana  Maharši, Eduarda Tomáše, stejně jako z dochovaných textů neznámých autorů, z nichž čerpají mnozí duchovní mistři dodnes .. Přeji ať slouží všem.