169 .. 175

16.09.2021

171/365


I kdybyste si přečetli všechno, co kdy bylo napsáno o hře na flétnu, dokud ji sami nevezmete do rukou a nepokusíte se hrát, ani jste s flétnou nezačali.

Když pochopíme, že meditace je umění, začneme rozumět tomu, že její praxe je mnohem důležitější než všechny slova o ní. Pomalu začínáme chápat, že naučit se meditovat vyžaduje kázeň. 

Klidně sedět, vyslovovat svoji mantru od začátku až do konce. 

170/365


Meditace je způsob, jak dosáhnout svobody. Každý můžeme tuto svobodu nalézt ve svém srdci. Je k tomu však potřeba disciplína a odevzdanost meditaci.


Jakmile však vyslovíme slovo disciplína, dostaví se pochybnost: "Není to naopak ztráta svobody?" A mnohdy i k meditaci přistupuje neukázněným způsobem a říkáme si: "Dobrá, zkusím to, uvidím, jestli mi ta meditace něco přinese. Pokud ano budu se jí držet, pokud ne nechám toho" My, moderní lidé totiž nejsme zvyklí cokoli dělat, jestliže nevidíme rychlou a viditelnou návratnost.

Meditace je jako dýchání. Chcete-li žít naplno, váš duch nutně potřebuje duchovní disciplínu, stejně jako vaše tělo potřebuje dech. 

Meditace poskytuje nezbytný prostor, abychom mohli být, ticho abychom mohli být, a zejména pokoj, abychom mohli být. To je samozřejmě cosi, co všichni hledáme a po čem toužíme: být v klidu a harmonii se všemi bytostmi.

169/365


Meditovat znamená jednoduše "zůstávat klidný ve středu" Samo slovo meditace vychází z latinského stare in medio - přebývat ve středu

Není však zcela adekvátní "nalézt svůj střed".K tomu rovněž dochází, ale nikoliv našim vědomým úsilím - to by jen podporovalo přehnané zaměření na sebe sama, další chtění.

Svůj střed nalezneme jedině tehdy, když se odevzdáme posvátnému tichu, mimo veškeré představy o středu, nebo obvodu.