Meditace s mandalou

Duše se zklidňuje, vnitřní svět se uspořádává

Meditace není čas slov, jakkoli krásně a upřímně formulovaných. V hlubokém tvůrčím tichu se setkáváme způsobem, který překračuje všechny naše vyjadřovací schopnosti. Musíme naslouchat, soustředit se, pozorně vnímat spíše než myslet. Musíme jen být, což je ta nejnádhernější zkušenost. A úžasné na tom je, že uprostřed této zkušenosti jsme naprosto svobodní. Nesnažíme se hrát jakoukoli roli, nesnažíme se naplnit něčí očekávání. 

Setkávám se a medituji s lidmi, kteří stejně jako já, sledují tento mimořádný okamžik uprostřed svých každodenních povinností. Za každé toto setkání děkuji a na každé další se těším. 


Velmi často slyším jak lidé říkají, "já neumím meditovat."  Pravda je, že meditovat umíme každý, jen si neuvědomujeme, že to právě děláme. I krátké zakoukání do přírody, když sedíme jako spolujezdec v autě může být krásná meditace. Samozřejmě je mnohem lepší, když si to uvědomujeme, když se opravdu ztišíme a zažíváme tuto zkušenost vědomou pozorností dovnitř. 

Malování mandal je jeden ze způsobů jak meditovat. Tím, že soustředíme své myšlenky na obrazec, přichází zklidnění mysli. Je to moc hezký pocit, vnímat jak ruka v průběhu procesu jede lehčeji a lehčeji a nad papírem se krásně usmíváme. Je to štěstí, které díky tichu nic nepřehluší. Co je nejkrásnější, že s každým tahem, tvarem a barvou, jsme svému srdci blíž. 

Meditace s mandalou,  vás jemně vede ke kořenům ve vlastním středu.

Co pro Vás může tento večer znamenat? Co může znamenat právě meditace s mandalou?

⧽Namalovat si svoji mandalu, je jako napsat beze slov své nejtajnější přání.

⧽Ideální cestu k tomu jak najít sebe sama

⧽Způsob jak lépe pochopit co se ve vás i kolem vás děje

⧽Možnost jak vyjádřit, pro co slova schází, jelikož některé vnitřní pocity jsou těžko formulovatelné 

⧽ Harmonizace těla

K tomuto způsobu sebepoznávání, není potřeba jiného talentu, než toho, který každému z nás byl dán. Všichni jsme tvůrci, každému z nás je dovoleno být umělcem. Uchopit do ruky pastelku umí každý a víc není potřeba. 

V mandale se setkává barva (ženská energie) a tvar (mužská energie) což dohromady utváří harmonický celek.  Proces vždy přinese pocit absolutního klidu a lásky: Setkání 

Délka semináře 150 minut / 300,- Kč

Nejbližší termín ZDE

Těším se na každého, kdo přijde pro tento jedinečný okamžik 

Marcela Magdaléna  

Co nám přináší malování mandal z pohledu posvátné geometrie

Posvátná geometrie a přiklonění se k této jemné medicíně je branou k šesté čakře, jež zpřístupňuje vědomí na vyšší úrovni. Pomáhá nám urychlit proces světelného těla. Díky ní rozvíjíme, či spíše obnovujeme schopnosti, které v hloubi nás vloženy od počátku jsou. Rozvineme, co nám bylo dáno z vyšších úrovní: lásku, vědomí, moudrost, uzdravení, úspěch, blahobyt a schopnost cítit štěstí a nejen v našem životě. Prozřeme, vstoupíme do svých životů a také příběhů přírody a získáme tak prapůvodní informace o všem ve stvoření. Posvátná geometrie vytváří vysoce vibrující a strukturované zprávy, jelikož vše je tvořeno energií převedenou do formy, tedy v in-formaci.
Co najdeme v mandalách z pohledu psychologie

Vnímání barev a jejich odstínů u jednotlivých lidí se velmi odlišují, proto nelze jednoznačně určit jeden výklad barev v mandale pro všechny jednotlivce. Tedy ne bez autora a jeho interpretace pocitů ke každé barvě, tvaru a umístění v mandale. Přesto však mají v různých kultůrách jednotlivé barvy a tvary společné rysy a symbolický význam. Každá barva má význam jak pozitiní, tak negativní, ale i tento význam se v průběhu života mění, stejně tak jako celkové vímání světa a pocity s tím spojené. Pokud jste se rozhodli poznat svět mandal, a znát význam svých obrázků, doporučuji jim věnovat pozornost. Sepsat si barvy, které se opakují a pocity, které ve vás vyvolávají. Stejně tak to udělejte i s tvary, které se ve vašich mandalách vyskytují nejčastěji a nechte je promluvit. Pište si všechny pocity na těle, ale i myšlenky a slova, která přicházejí. Se seznamem potom věnujte pozornost zpět celému obrazu a zkuste si v ní číst. Dejte tomu čas, i slabikář jste četli pomalu a postupně skládali nejprve písmenka a potom slova. Čím více pozornosti a trpělivosti tomu věnujete, tím více budete překvapení, co vše můžete v mandale vyčíst. Co vše se můžete o sobě dozvědět.

Pár společných významů tvarů, a jejich obecné účinky přesto jsou

~Kruh~

Symbol pro symetrii, nekonečno, celistvost a uspořádání celku. Věčnost, dokonalost, nekončící nebo zacyklenou energii. Je tvarem kola. Svou linkou ohraničuje prostor, jež na jedné straně omezuje na druhé dává pocit jistoty a bezpečí. Pocit ochrany, která umožňuje nikdy nekončící proces.

~Spirála~

Točící se doprava má pozitivní, posilující směr. Znázorňuje rozvoj a nekonečno. Točící se proti směru hodinových ručiček ruší něco co již bylo, zpomaluje proces, brzdí růst a energii.

Spirála je symbolem pro duchovní rozvoj.

~Květiny~

Symbol věčné obnovy života.

~Duha~

Symbol naděje. "Odměna" za předcházející bouřku. Radost z překonání nevlídných událostí.

~Čtverec~

Jasně dané hranice. Je symbolem stability, jistoty, spravedlnosti.Čtvrec je opakem kulatých tvarů, které jsou spojovány s ženskou a s božskou energií, proto mu právem je přiřčena mužská energie.Jinými slovy pozemská energie přímek, energie racionality a schopnosti rozumového uvažování

~Bod~

Zdánlivě něco velmi malého avšak v symbolice znamená mnoho. Je symbolem pro soustředěnou energii, začátek, ale i cíl. Může být záchytným bodem k čemu směřovat. Je počátkem stvoření a zrození. Bod znamená soustředění, střed, stabilitu, jistotu, srdce a vyzařování. Je součást něčeho velkého.

Bod může znázorňovat nás samotné, zvlášť, pokud je ve středu mandaly a body vskytující se v kruhu mohou potom symbolizovat lidi z našeho nejbližšího okolí. Může také však znamenat osamělost.

Pár společných významů barev

~Bílá~Symbol čistoty, svobody a míru

~Černá~

navozuje pocit ochrany, ale symbolizuje konečné rozhodnutí, popření barevného života. Je výrazem pro radikální až bojovné NE.

~Červená~j

e barvou radosti ze života a přílivem energie. Je smyslná a vzrušující.

~Oranžová~

připomíná východ i západ slunce. Je barvou sebedůvěry. Je v ní přitažlivost a magnetismus.

~Žlutá~

barva je barvou Slunce, radosti a smíchu. Je barvou povzbuzující a rozveselující.

~Růžová~

barva je barvou lásky. Čisté a bezpodmínečné. Srdeční barva, která vyjadřuje lásku, oddanost a přátelství. Růžová ~ harmonie.

~Fialová~

barva je barvou duchovní síly. Vzniká sjednocením dvou opačných pólů, dvou kontrastních a energetických faktorů - modrým klidem a červenou pohonnou sílou, které se navzájem vyrovnávají.

Společně s modrou barvou se používá ke zvýšení účinnosti léčebných kouzel.
Je to mystická barva, která je symbolem srdečnosti.

~Modrá~

barva symbolizuje nebe a moře, důvěru , upřímnost a věrnost. Je barvou rovnováhy, klidu, míru a harmonie. Magicky poslouží k navození klidného spánku, uvolnění, meditaci i léčení. Zelenkavá modř symbolizuje svobodnou duši. Spojuje blahodárné účinky modré a zelené. Očišťuje, posiluje, podporuje naše sebevědomí a fantazii.

~Zelená~

barva uvolňuje tvořivou energii. Je barvou harmonického růstu života, srdečnosti, rovnováhy, klidu a naděje. Zelená, je barva zdraví.

~Hnědá~

je vážná barva spojená s představou jistoty a pořádku.

~Zlatá~

symbolizuje pocit zářícího štěstí. Je to barva pravého středu, barva univerzální lásky.