Marma masáže

Péče v oblasti hlavy a obličeje

Tato úžasná 45 minutová péče kombinuje dvě techniky.

⧽ Ošetření Marma bodů obličeje 

⧽ Uvolnění trojklaného nervu

Spojením těchto dvou technik, Marma maśže a masáže trojklanného nervu v jedno ošetření, harmonizujeme fyzické i emocionální tělo. Péče je vhodná i pro těhotné   ..více 

MarMa - harmonizace dotekem 

Hluboce harmonizační 80 minutové opečování těla

Naše tělo je moudré a má úžasnou, až zázračnou schopnost samo léčení. Neexistuje jedna cesta, avšak nejdůležitějším počátkem všech, je bod nula - je to klidové místo, odkud se aktivují léčivé zdroje.. v MarMa doteku odkrýváme skryté zdroje těla. Setkáním se Sebou v nejjemnějších vrstvách se člověk navrací k vědomí těla nejen fyzického, ale i toho, co je přesahuje  .. více

Marma péče celotělová

Regenerace a relaxace - 60 minut péče

Marma terapie je osvědčená pečující metoda po tisíce let stará a pochází z Ájurvédy. Opečováním posvátných bodů těla dochází k harmonizaci těla a mysli. Tato jemná péče má pozitivní vliv na emoce, i emocionální vývoj. Marma terapie aktivizuje celý organizmus a zvyšuje jeho vitalitu, přirozeným tokem energie, jež nastává uvolněním energie blokované na různých místech a zákoutích těla .. více

O Marma terapii z odborné literatury

Terapie Marma - Stimulace bodů, kde se mysl a tělo setkávají

Protože v každé buňce je inteligence, mysl a tělo se setkávají všude, nejen v mozku. Jakmile ve skutečnosti jednou odstraníte fyzickou masku, buňka je opravdu uzlovým bodem mezi hmotou a vědomím, stanicí, kde se kvantově mechanické tělo a vnější svět protínají. Některé uzlové body jsou však důležitější než jiné. Ájurvéda využívá určitých vysoce citlivých bodů na kůži. Existuje 107 těchto marm, jak jsou nazývány. Přestože jsou pro oko neviditelné, jsou marmy dosažitelné pomocí hmatu a jsou považovány za určující pro udržování rovnováhy v celém těle. 

Masážní technika nazvaná terapie marma, tyto body stimuluje

Stimulováním marmy je možno oživit spojení mezi vědomím a fyziologií. Poněvadž marmy nejsou povrchové, ale pronikají hluboko do systému, mohou být stimulovány mentálně. Marma masáž oživuje všechny marmy, ale obzvláště tři "velké marmy" umístěné v oblasti hlavy, srdce a dolního břicha. Tyto neleží na povrchu kůže, a musí být stimulovány tím, že jdeme přímo do kvantově mechanického těla. Jsou také marmami, které chceme stimulovat nejvíce, protože mají silný vliv na menší marmy.

Marmy jsou přesně zmapovány podle místa a funkce, což je podobné, ale ne stejné jako meridiány zmapované čínskou akupunkturou. Terapie marma je starší a pravděpodobně je jejím přímým předchůdcem. Marmy musí být nalezeny zkušeným okem, jelikož se liší nepatrně od člověka ke člověku...

O marma masáži v souhrnu:

Slovo marma pochází ze sanskrtu, starověkého jazyka Indie a v překladu znamená tajný, citlivý.

Marma body jsou propojeny skrze nervy s čakrami, jsou důležitou spojnicí při léčení fyzického i emocionálního těla.

Marma body propojují naše tři energetická těla, vzájemnou výměnu energií a informací mezi nimi:

 • fyzické tělo: kosti, svaly, vnitřní orgány (vše viditelné, vše, na co si můžeme sáhnout). Zde se odráží naše zdraví, vitalita a realizace v hmotném světě.
 • emocionální (astrální) tělo: emocionální tělo je tvořeno emocemi, pocity a myšlenkami. Jejich kořenem jsou naše přesvědčení a vzorce chování.
 • kauzální tělo: energetický systém čaker (marma body jsou propojeny s čakrami skrze nádí, nervy a konkrétní marma body), naše vyšší já, intuice.

Kromě jiného má marma masáž tyto účinky:

 • harmonizuje funkci vnitřních orgánů
 • je hluboce uvolňující (snižuje hladinu stresových hormonů)
 • podporuje správnou funkci všech tělesných systémů (nervový, hormonální, vaskulární...)
 • pomáhá k rychlé obnově tkání a zhojení jizev po operacích nebo úrazech
 • zvyšuje přirozenou obranyschopnost, podporuje imunitní systém
 • omlazuje organismus, působí preventivně proti stárnutí (včetně tvorby vrásek)
 • aktivizuje celý organizmus, zvyšuje jeho vitalitu
 • má pozitivní vliv na emoce, emociální vývoj


Duševní hygiena by měla být našim pravidelným rituálem.  Marma meditace a marma masáže jsou citlivým a zároveň mocným pomocníkem v péči o tělo a duševní pohodu. Jak pečovat o své tělo i doma, vás seznamuji ve svých seminářích jež vychází z principu biodynamického pohledu na tělo a zdraví