MarMa terapie dotekem

O MarMa terapii z odborné literatury


Stimulace bodů, kde se mysl a tělo setkávají

Protože v každé buňce je inteligence, mysl a tělo se setkávají všude, nejen v mozku. Jakmile ve skutečnosti jednou odstraníte fyzickou masku, buňka je uzlovým bodem mezi hmotou a vědomím, stanicí, kde se kvantově mechanické tělo a vnější svět protínají. Některé uzlové body jsou však důležitější než jiné. Přestože jsou pro oko neviditelné, jsou tyto posvátné body těla dosažitelné pomocí hmatu a jsou považovány za určující pro udržování rovnováhy v celém těle. 

Péče v oblasti hlavy a obličeje

Tato úžasná 45 minutová péče kombinuje dvě techniky

⧽ Ošetření posvátných bodů obličeje 

⧽ Uvolnění trojklaného nervu

Spojením těchto dvou technik, energetického ošetření  a masáže trojklanného nervu v jedno ošetření, harmonizujeme fyzické i emocionální tělo. Péče je vhodná i pro těhotné   ..více 


Emoční detox

Celková časová náročnost této očistné péče je zhruba 120 minut

⧽ Jemná péče jejíž cílem je uvolnit nezpracované emoce a zároveň uvolnit a uzdravit komunikaci, která je právě s nezpracovanými emocemi velmi úzce spojená.

⧽ Holistickým přístupem i stimulací bodů náležících třetí a páté čakře, jež jsou manifestovány v oblasti obličeje a bříška,  podporujeme uvolnění a strávení právě uvolněných emocí. Pocit hlubokého uvolnění se dostavuje také díky uvolněné bránici  .. více


MarMa péče tělová

60 minut péče pro regeneraci a relaxaci 

Opečováním posvátných bodů těla dochází k harmonizaci těla a mysli. Tato jemná péče má pozitivní vliv na emoce, i emocionální vývoj. Marma terapie aktivizuje celý organizmus a zvyšuje jeho vitalitu, přirozeným tokem energie, jež nastává uvolněním energie blokované na různých místech a zákoutích těla  .. více


MarMa - harmonizace 


Hluboce harmonizační 80/90 minutové opečování těla a hlavy

Naše tělo je moudré a má úžasnou, až zázračnou schopnost samo léčení. Neexistuje jedna cesta, avšak nejdůležitějším počátkem všech, je bod nula - klidové místo, odkud se aktivují léčivé zdroje.. v MarMa doteku odkrýváme skryté zdroje těla. Setkáním se Sebou v nejjemnějších vrstvách se člověk navrací k vědomí těla nejen fyzického, ale i toho, co je přesahuje .. více


Léčivé doteky - rituální péče


Časová náročnost této rituální péče je minimálně 120 minut

Léčivé doteky je péče o tělo ve všech jeho formách, která trvá déle než klasická masáž. Péči předchází počáteční rozhovor pro společnou práci, tichá modlitba terapeuta a poté samotný rituál. Léčivé doteky jsou dotekem božího tepla a čistého světla. Dotek dlaní, dechu, léčivých tónů a vůní. 

Léčivé doteky je posvátný prostor .. více

Masážní technika nazvaná terapie marma, je stimuluje bodů, kde se mysl a tělo setkávají

Stimulováním posvátných bodů těla je možno oživit spojení mezi vědomím a fyziologií. Poněvadž tyto body nejsou jen povrchové, ale pronikají hluboko do systému, stimulace a práce s nimi je z velké části mentální.  Obzvláště tři "velké marmy" umístěné v oblasti hlavy, srdce a dolního břicha neleží na povrchu kůže, a musí proto být stimulovány tím, že jdeme přímo do kvantově mechanického těla. Jsou také marmami, které mají silný vliv na menší marmy.

Marmy jsou přesně zmapovány podle místa a funkce, což je podobné, ale ne stejné jako meridiány zmapované čínskou akupunkturou. Terapie marma je starší a pravděpodobně je jejím přímým předchůdcem. Marmy musí být nalezeny zkušeným okem, jelikož se liší nepatrně od člověka ke člověku...

O marma masáži v souhrnu:


Slovo marma pochází ze sanskrtu, starověkého jazyka Indie a v překladu znamená tajný, citlivý.

Marma body jsou propojeny skrze nervy s čakrami, jsou důležitou spojnicí při léčení fyzického i emocionálního těla.

Marma body propojují naše tři energetická těla, vzájemnou výměnu energií a informací mezi nimi:

 • fyzické tělo: kosti, svaly, vnitřní orgány (vše viditelné, vše, na co si můžeme sáhnout). Zde se odráží naše zdraví, vitalita a realizace v hmotném světě.
 • emocionální (astrální) tělo: emocionální tělo je tvořeno emocemi, pocity a myšlenkami. Jejich kořenem jsou naše přesvědčení a vzorce chování.
 • kauzální tělo: energetický systém čaker (marma body jsou propojeny s čakrami skrze nádí, nervy a konkrétní marma body), naše vyšší já, intuice.

Kromě jiného má marma masáž tyto účinky:

 • harmonizuje funkci vnitřních orgánů
 • je hluboce uvolňující (snižuje hladinu stresových hormonů)
 • podporuje správnou funkci všech tělesných systémů (nervový, hormonální, vaskulární...)
 • pomáhá k rychlé obnově tkání a zhojení jizev po operacích nebo úrazech
 • zvyšuje přirozenou obranyschopnost, podporuje imunitní systém
 • omlazuje organismus, působí preventivně proti stárnutí (včetně tvorby vrásek)
 • aktivizuje celý organizmus, zvyšuje jeho vitalitu
 • má pozitivní vliv na emoce, emociální vývoj


Duševní hygiena by měla být našim pravidelným rituálem.  Marma meditace a marma masáže jsou citlivým a zároveň mocným pomocníkem v péči o tělo a duševní pohodu. Jak pečovat o své tělo i doma, vás seznamuji ve svých seminářích jež vychází z principu biodynamického pohledu na tělo a zdraví.