Léčivé doteky

Esence v dotecích a posvátný prostor, jenž otevírá prostor alchymii těla a jeho umění samoléčení

 "Léčivý dotek" není klasická masáž

♥︎

Léčivý dotek je umění vnímat, umění dotýkat se, umění dávat a umění Být

Léčivé doteky jsou dotekem božího tepla a čistého světla. Dotek dlaní, dechu, léčivých tónů a vůní

Léčivé doteky je péče o tělo ve všech jeho formách. Péči předchází počáteční rozhovor pro společnou práci, tichá modlitba terapeuta a poté samotný rituál

Rituální terapie Léčivé doteky je posvátný prostorPosvátný prostor  "Léčivé doteky" je čas v němž se vztahujeme k tělu na jeho fyzické, emocionální, mentální i spirituální úrovni. Prostor, jenž otevírá prostor alchymii těla

⧽ Proces samoléčení

⧽ Uvolnění těla

⧽ Emocionální detox

⧽ Duchovní růst

V průběhu péče se střídá dynamika doteku, jemný dotek a klid. Dotek je cílen k energetickým drahám těla. Součástí terapie je dechový rytmus - Sladěný dech dávajícího (terapeuta) i přijímajícího (klienta) vytváří vzájemnou harmonii. 

Součástí může být i muzikoterapie, jako ten nejjemnější dotek léčivých tónů křišťálových mís. Čisté tóny zvyšují energetickou úroveň jednotlivých buněk a tělo tak získává svoji přirozenou vibrační charakteristiku. Celá péče je rituál: Krok za krokem k harmonii, Celistvosti, ke zdraví. 

Tělo dostane informaci a odnáší si možnost začít se léčit. Tento proces pokračuje a může trvat až 21 dní. Podle stavu organizmu se masáž opakuje. Jedna péče nemůže odstranit problémy naráz, i když po prvním opečování změny pocítíte. Pohybujeme se ve vrstvách. Tělo nás vede a určuje své tempo, respektujeme jeho zranitelnost. Opakování se doporučuje 3x až 5x , péče není nikdy stejná, vždy respektuje potřebu těla

Před péčí samotnou pokud možno nejíst a po péči se alespoň dvanáct hodin nekoupat

Na tuto péči je potřeba si vyhradit dvě až tři hodiny času

Na fyzické úrovni se projeví:

⧽ ustoupením bolesti
⧽ uvolněním chronicky napjatých svalů

⧽ odezněním stresu
⧽ zvýší se odolnost imunitního systému
⧽ lépe probíhá zotavení v pooperačních stavech
⧽ lépe probíhá zotavení po úrazech
⧽ vyrovnává se energie v jednotlivých částech těla, uvolněním zadržených emocí pak lépe fungují i jednotlivé orgány

Na psychické úrovni se projeví:

⧽ zvýšení energie
⧽ větší soustředěnost na přítomný okamžik
⧽ snadnější zvládání běžných denních situací
⧽ nalézání hlubšího smyslu vlastního života
⧽ projasnění myšlenek a vztah k emocím

Spirituální úroveň: 

⧽ duchovní růst

Péče probíhá na masážním lehátku nebo na zemi na podložce. Doteky jsou přímo na těle, ale mohou být i přes pokrývku. Někdy jste vyzváni ať si přinesete pohodlné oblečení a doteky jsou přes oblečení. Začíná se u chodidel tlakovou masáží a prvním díků vzdání mistrům nanebevzatým - toto probíhá v tichosti srdce terapeuta. Dále se postupuje podle základních principů pro uvolnění jednotlivých částí těla. Značná část péče, když se tělo uvolní do důvěry a odevzdání, je v oblasti břicha, které se v hloubi uvolňuje od emoční zátěže. V oblasti druhé čakry, je mnoho skryté a nepoznané - uvolnění právě zde, znamená o(d)puštění. Tato část je dynamická, po ní následuje část relaxační. Přecházíme k vibracím nebeských tónů křišťálových mís, někdy nahřívání drahými kameny, jindy bylinnými měšci.. 

V uvolněném těle začíná energie přirozeně proudit. Energie, která proudí v horních čakrách je nejen úžasně harmonizující, je opravdu krásnou duchovní záležitostí. 


Léčivé doteky vychází z tradičních učení inspirovaných nejstaršími technikami mistrů nanebevzatých. Děkuji, za učení a učitele jež přichází ke mně očekávaným i neočekávaným způsobem. S pokorou přijímám a děkuji, za svolení tuto Službu vykonávat

V lásce a službě

Marcela Magdaléna 


Minimální čas pro péči "Léčivé doteky" je 120 minut/3000,- Kč.

 Každá další započatá hodina je 1000,- Kč

Pro tuto hlubokou a rituální péči nabízím až tři hodiny času a z vlastní zkušenosti doporučuji časem pro sebe nešetřit. Bylinné esence potřebují svůj čas, tedy dotek skrze teplé bylinné měšce a sílu bylin zažijete jen v delší variantě. 

Objednat terapii v Praze