Rituální terapie

Rituální terapie

může mít mnoho podob a každá bude v pořádku, je-li pro rituál vytvořen posvátný prostor, jenž otevírá vzájemný pocit bezpečí a důvěry.

✮⋆˙ Vítejte, v mé otevřené náruči  ⋆✮˙

Je to prostor, ve kterém se dějí změny


Co vám mohu nabídnout já, Marcela Magdaléna, je prostor naplněný čistou láskou, v němž léčení děje se ve vrstvách těla, s každým nádechem srdci blíže. V lehkosti, v důvěře a odevzdání zákonitostem přírody a věčného koloběhu života. S vědomím, že změna je a děje se v souladu s Cestou vaší duše


Žijeme v moderním světě, kde rituály opět hledají své důležité místo. Zjišťujeme, že bez obřadů a posvátného prostoru pro znamení, vhledy, uvědomění a sebepoznání, nelze být plně samostatným jedincem - Vědomím - s nímž v důvěře můžeme fungovat i v symbolice dnešního života


Rituální terapie léčivým dotekem 

Rituál uctívání sama sebe

Rituály pro léčení rodové linie

Rituál k uvolnění těla - pouštění, o(d)pouštění toho co již neslouží

Rituál k Uzavření a uctění starého k otevření se novému

Rituál pro přechod do Nové životní etapy

...

Pokud nevíte, jaký by měl rituál nést záměr, napište mi jen pár svých momentálních pocitů, najdeme společný čas a to pro začátek stačí, vše ostatní se objeví. Stačí věřit .. jsme vedeni 

Rituál může být pro jednoho i více účastníků.

Ti kdo přicházejí se v rituálu neverbálně ujišťují, že k sobě opravdu a cele patří a mohou se na sebe  spolehnout. Léčení tak probíhá na mnoha úrovních, v mnoha vrstvách. Vždy právě tak jak může být pro danou chvíli a každého jedince.

V rituálech hraje nejvýznamnější roli prožitek. Slovo je již interpretace, může v mysli každého jedince vést ke zcela odlišným pocitům i závěrům, než bylo zamýšleno. I přitom, je však sdílení velmi důležitou součástí, chce čas a prostor. 

Požehnaný čas a posvátný prostor

Rituál je posvátný prostor k uctívání dané situace.  Je připraven a děje se přímo pro vás. Je to prostor bez šablony, prostor v němž děje se co ve svobodě dovolíme


S pokorou a úctou děkuji, že přicházíte

 v lásce

Marcela Magdaléna


Cena rituálů se pohybuje od 3000,- Kč v časové náročnosti od 2 hodin, vymezte si čas

Marcelko, děkuji že jsi mi při minulém setkáni ukázala cestu a dodala odvahu po ní jít. Zapadlo do sebe tolik věcí. A já cítím celým svým já, že je to takto správně, i když to sebou nese i pocity, které nejsou přijemné. A to staré se pořad nějak hlási o slovo, ale už vím, že to může být i jinak. Jsem moc vděčná za tvou podporu a moudrost. Děkuji ti z celého srdce

💗💗💗💗💗

Martina