"Myšlenka není nic jiného než jiný způsob doteku"

Škola Vědomého doteku

Přihlášky na Jarní cyklus otevřeny

Vítám vás na stránce  Školy Vědomého doteku


Probudit v sobě archetyp léčitele, znamená v první řadě léčit sebe, a vztah se sebou samým. Právě, a především to, bude obsahem setkání: Uvědomění, že i myšlenka není nic jiného, než jiný druh doteku. Jak důležité je, čistit svoji mysl, pro čistotu těla a život v harmonii se sebou i svými bližními .. 


Přijmout archetyp léčitele v Sobě, znamená přivlastnit co vlastní od počátku je 


"Již druhou desítku let se věnuji vědomému doteku a energetickému léčení. Často jsem klienty označována za duchovní průvodkyní, přijímám to s velkou pokorou. Sama se cítím být služebnicí a průvodkyní na cestě holistického života: vnímání zdraví a krásy jinak. Víte, že to nač se zaměřuji, je pomoc lidem najít rovnováhu, smysl a účel života skrze sebe poznání. Z vlastní životní zkušenosti jsem se stala vášnivou pro osobní růst, pro život v souladu s cestou své duše. Po létech učení, objevování  a především létech osobní praxe, děkuji všem, kteří mě opakovaně vyzývali k tomu, otevřít tento prostor k Probuzení Vědomí doteku a vědomého bytí. Cítím nekonečnou vděčnost i požehnání." 

♥︎


Vědomý dotek v úrovni léčení spočívá ve schopnosti regenerovat energetické pole, já bych chtěla říci, že však není výhradou pro vyvolené. Léčitelem se narodil každý jeden z nás, jen většina z nás se od své výbavy a přirozených darů přírody odklonila. I proto vnímám za důležité sdělení, že tento program je pro všechny, kdo chtějí v sobě probudit nejen archetyp léčitele. Je cestou osobního rozvoje, je pro všechny, kdo chtějí objevit své jedinečné dary pro naplnění účelu své cesty. 


❥ Program je pro všechny, kdo se učí pečovat a přijímat sebe -  zde totiž lásky plný dotek začíná. 

❥ Program je vhodný pro všechny, kdo pečují o druhé jak na úrovni profesní, tak o své bližní.Co jsem na své cestě objevila a provází mě životem, holistický pohled na zdraví, i způsob jakým pracuji se svými klienty, budu předávat menším skupinám, pro které budu držet bezpečný prostor naplněný čistou láskou k učení i léčení ve všech úrovních i vrstvách. Setkání budou v duchu spolutvoření i vzájemného provázení - věřím, že vždy se setká společnost jaká má, pro naplnění záměru

♥︎

Co se můžete naučit

Techniky pro uvolňování stresu

Uvědomování si emocí a schopnosti jejich transformace

Léčení zranění a traumat, která mohou být dávno zapomenuta

Opouštět negativní dechové vzorce spojené se strachy

Otevírat se životu, přijímat život, a milovat tělo

Co vám setkání mohou přinést

Osvojení vnímání těla z nové perspektivy - Tělo jako mikrokosmos

Napojení na léčivé síly a přijetí léčitele v sobě. - Skrze Sebe léčím Tebe stane se Vědomou skutečností a účelem vaší životní cesty.

Výživu v somatickém pohybu - hluboce léčivým a blaho-dárným

Proměnu omezujících přesvědčení, pocitů založených na studu a strachu.

Umění naslouchat intuici a nechat se jí vést. Umění naslouchat druhým a s důvěrou je provázet

Svolení sobě být kým doopravdy Jste - Žít své dary

Nové přátele

Pro koho je Škola Vědomého doteku otevřena

⧽ Pro každého, kdo ví, že čas věnovaný sebepoznávání, je tou nejlepší investicí

⧽ Pro každého, kdo hledá bezpečné prostředí s otevřeným sdílením, protože sdílení léčí

⧽ Pro každého, kdo má odvahu setkat se v nepoznaných hlubinách těla a dotknout se vlastní podstaty

⧽ Pro všechny kdo chtějí pečovat o sebe a své blížní s láskou, kterou jsme

Kdy a kde se setkáme:

Termín - Jarní cyklus

1. setkání / 22.3. - 24.3. / každý den 10:00 -17:00

2. setkání / 19.4. - 21.4. / každý den 10:00 -17:00

3. setkání / 17.5. - 19.5. / každý den 10:00 -17:00

Místo konání: Naše setkání budou v Plzni, místo bude upřesněno podle počtu účastníků

Investice

Investice časová 3 x 21 hodin / finanční 3 x 10. 400,- Kč

1. platba do 14 dnů od přihlášení / platba 2. setkání před prvním setkáním - do 22.3. / platba 3. setkání do 19.4, / 

Pokud se rozhodnete platit celou částku najednou, investice je 28. 080,- Kč

Cena programu nezahrnuje ubytování ani stravu / zahrnuje drobné občerstvení, vodu, čaj

❥ finanční investice by neměla být vaší překážkou pro účast, proto pokud potřebujete individuální rozvržení plateb, pojďme o tom spolu mluvit a nastavit pro obě strany, dobrý plán.

Bonusový materiál a výhody

Přístup do knihovny meditací v Klubu duševní pohody

3x Instruktážní video základních sekvencí jemné praxe

Zvýhodněná cena na Tiché pobyty v roce 2024 ve výši 15%

Pokud hledáte podporu na cestě za probuzením svého plného potenciálu přijetím toho, kým ve skutečnosti jste, a doprovod na cestě k harmonii a radosti, ráda budu vaší průvodkyní a bude mi ctí v této službě stát. 

V lásce

Marcela Magdaléna

Jednodenní setkání a kurzy 

Školy Vědomého doteku


Aktuálně  Nejbližší kurz bude v prosinci 2023 ↓ Další termíny můžete vědět vždy včas, budete-li chtít ↓

Chcete vědět 

co se chystá? Stačí vypsat email a luční zvonky vám to vyzvoní ..

Odesláním emailu zároveň souhlasíte s obchodními podmínkami