"Myšlenka je jen jiná forma doteku"

Škola Vědomého doteku

2023 -2024

Vítám Vás na stránce  Školy Vědomého doteku


Vědomý dotek v úrovni léčení spočívá ve schopnosti regenerovat energetické pole, já bych chtěla říci, že však není výhradou pro vyvolené. Léčitelem je označován člověk, který umí s energií pracovat, umí ji z okolí přijímat, umí ji používat a předávat ji dál. .Léčitelem se narodil každý jeden z nás, jen většina z nás se od své výbavy a přirozených darů přírody odklonila. Probudit v sobě vědomí doteku znamená v první řadě léčit sebe, a vztah se sebou samým. Právě a především to, bude obsahem našeho učení.


Pokud mě znáte, víte, že již druhou desítku let se věnuji vědomému doteku a energetickému léčení. Často jsem klienty označována za duchovní průvodkyní, přijímám to s velkou pokorou. Sama se cítím být služebnicí a průvodkyní na cestě holistického života: vnímání zdraví a krásy jinak. Víte, že to nač se zaměřuji, je pomoc lidem najít rovnováhu, smysl a účel života skrze sebe poznání. Z vlastní životní zkušenosti jsem se stala vášnivou pro osobní růst, pro život v souladu s cestou své duše. Po létech učení, objevování  a především létech osobní praxe, děkuji všem, kteří mě opakovaně vyzývali k tomu, otevřít tento prostor k Probuzení Vědomí doteku. Cítím nekonečnou vděčnost i požehnání. 

Co vnímám za důležité sdělení, že tento program je pro všechny, kdo chtějí v sobě Probudit nejen archetyp léčitele, a své jedinečné dary pro naplnění účelu své cesty, ale že je cestou osobního rozvoje. Vhodný pro všechny kdo pečují o druhé na úrovni profesní,  nebo o své blížní, i všechny, kdo se učí pečovat a přijímat sebe - protože právě a jedině tím, lásky plný dotek začíná. 


Pokud hledáte podporu na cestě za probuzením svého plného potenciálu, a přijetím toho, kým ve skutečnosti jste, a doprovod na cestě k harmonii a radosti, ráda budu vaší průvodkyní a bude mi ctí v této službě stát. 

♥︎


Co jsem na své cestě objevila, navrací mě k přirozenosti a provází životem, holistický pohled na zdraví, i způsob jakým nyní pracuji se svými klienty, budu předávat menším skupinám. Tak aby setkání byla v duchu spolutvoření, přitom společenství, pro které budu moci po celý čas držet bezpečný prostor naplněný čistou láskou pro všechny přítomné, jejich učení, i léčení ve všech úrovních a vrstvách. 

Co se můžete naučit

Techniky pro uvolňování stresu

Uvědomování si emocí a schopnosti jejich transformace

Léčení zranění a traumat, která mohou být dávno zapomenuta

Opouštět negativní dechové vzorce spojené se strachy

Otevírat se životu, přijímat život, a milovat tělo

Co vám setkání mohou přinést

Osvojení vnímání těla z nové perspektivy - Tělo jako mikrokosmos

Napojení na léčivé síly a přijetí léčitele v sobě. - Skrze Sebe léčím Tebe stane se Vědomou skutečností a účelem vaší životní cesty.

Výživu v somatickém pohybu - hluboce léčivým a blaho-dárným

Proměnu omezujících přesvědčení, pocitů založených na studu a strachu.

Umění naslouchat intuici a nechat se jí vést. Umění naslouchat druhým a s důvěrou je provázet

Svolení sobě být kým doopravdy Jste - Žít své dary

Nové přátele

Pro koho je Škola Vědomého doteku otevřena

⧽ Pro každého, kdo ví, že čas věnovaný Sebepoznávání, je tou nejlepší investicí

⧽ Pro každého, kdo hledá bezpečné prostředí s otevřeným sdílením, protože sdílení léčí

⧽ Pro každého, kdo má odvahu setkat se v nepoznaných hlubinách těla a dotknout se vlastní podstaty

⧽ Pro všechny kdo chtějí pečovat o sebe a své blížní s láskou, kterou jsme

Pokud se Vás dotkla myšlenka účastnit se, nahlédněte dál

Termín: 2023/2024 začínáme na podzim

1. část / 27.10. - 29.10.

2. část / 24.11. - 26. 11.

Po druhém setkání přichází čas adventu a čas ztišení. Čas integrovat v běžném životě.

3. část / 12.1. - 14.1. 2024 

Místo konání: Naše setkání budou v Plzni, v Atelieru Spiritualita, Rosseveltova 15, (ve dvoře) 

Prostor s duší dominikánského kláštera, nám nabízí krásný prostor pro naši praxi, i pravidelné přestávky a také místečka k potřebným ústraní. Je v historickém centru města a přitom naplněn živoucím klidem