Vědomý dotek

Umění cítit a vědět co se nás dotýká: Iluze, stopa a zabarvenost o realitě života, nebo naše vlastní božství?

To jak smýšlíme o sobě, a jak o druhých, dotýká se nás všech. 
Myšlenka není nic jiného, než jiná forma doteku

Objevování toho, co se děje v těle s plným vědomím je způsob, jak zvýšit své povědomí a věnovat pozornost pocitům, jako je napětí, tíha nebo úzkost. Cítit každý puls, mravenčení a pocit ve svém těle, může přinést vhled do toho, jak naše mysl zpracovává to, co se děje v našem životě. 

Bytí v úrovni léčení spočívá ve schopnosti regenerovat energetické pole. Sladit se s podstatou - božstvím -

V plynutí jež obtéká mysl a ego

Mysleli jste si, že cesta SEBE poznání  je celá o "mysli " a nejste si zcela jisti, jak tělo zapadá do rovnice všímavosti a zvýšeného vědomí?


Probudit v sobě vědomí doteku nese uvědomování si toho, co a jaké části nás samých se dotýká. 

Naše učení bude cestou odnaučování a vzpomínání, a to různými přístupy:


⧽ Meditace - Každý den meditací budeme zahajovat a potom se meditací "loučit".

⧽ Posvátná geometrie, jako základ stvoření a zákonistosti: jak dole tak nahoře, jak uvnitř, tak navenek. Tvorba mandal pro sebereflexi, uvědomování si emocí a schopnosti jejich transformace.

⧽ Dechové techniky. Návrat k přirozenému Dechu, jenž přichází ve vlnách. Přirozeně a bez úsilí. Nejsme to my, kdo dýchá. Jsme Dech, jenž děje se. Jsme vlnou Dechu života.

⧽ Kontakt s tekutinovým tělem, v němž objevujeme, že jsme mnohem víc než víme. Naše těla nesou paměť, naše duše moudrost. Budeme uvolňovat i přivlastňovat, jemnou praxí kontinuum movement

⧽ Jemná práce s energií. Spojení s archetypem léčitele a přijetí mistrovství v Sobě samých 

⧽ Všímavost - nitka, prolínající se celým programem.  

Objevujeme i nalézáme, ne hledáním, ne usilováním ..

Formát setkávání

Setkání budou rozdělena do 3 částí/modulů


I. modul

Seznámení se všemi přístupy jak teoreticky, tak prakticky. Spojení s archetypem léčitele v Sobě samých. Otevíráme cestu a ladíme se na své tělo v němž ukryto je mnoho cest. Vstupujeme do mandaly. V tichosti vlastní, dotýkáme se toho co bylo vytěsněným, poníženým, vlastního stínu, svědomí, soucitu. V meditaci a tělesném klidu potom obnovujeme spojení s tím, co touží po přijetí, co žádá pozornost a péči. Dech je stálý přítomný společník a my - SebeVědomí - stále přítomní. 

II. modul

Máme větší důvěru a tak plyneme hlouběji a hlouběji. Vědomě se dotýkáme vlastního příběhu, zároveň objevujeme realitu, že nejsme tím příběhem, ani tou myšlenkou na něj, že jsme mnohem víc.  V mandale nasloucháme, nahlížíme, proměňujeme, integrujeme. Proměna nemusí být lehká. Jednotlivé sekvence budou delší - možná budou hlubší. Dáváme si více prostoru k Sebe léčení

III. modul

Předešlá zkušenost rozšířená o práci s energií. Přijetí mistrovství jenž v nás od počátku je - bereme zpět své největší bohatství. Zastavení na posvátných mapách těla.

Každá část bude obsahovat všechny přístupy, rozdíl bude v jejich hloubce, délce jednotlivých sekvencí a prostoru pro společné sdílení. Sdílení samo o sobě je učení a hluboce léčivý prostor. Mandala, jemná obyčejnost posvátné geometrie, jenž napravuje, proměňuje, navrací. 


"Plyneme hlouběji a hlouběji, ve stále rozšiřujících se kruzích bytí"
Čeká nás

Hlubinné učení principů technik somatického pohybu

 Učení metody vědomého doteku 

Vnímání těla z pohledu biodynamiky 

 Zvědomit a navázat kontakt s biodynamickými silami, jež nás utváří

Setkat se s tím, co přesahuje naše těla

Reference

Můj vstup do školy vědomého doteku byl plný očekávání, ale zároveň i otázkou, jaké nové techniky a dovednosti získám. Marcelka se stala mojí průvodkyní na cestě k většímu sebepoznání a objevování vlastní síly a cesty a to s přesahem do mé práce duly a aromaterapeutky.
Celý průběh školy byl ve velmi příjemné atmosféře, kde jsem se cítila bezpodmínečně přijata a podporována. Ukázala mi, jak se zastavit a najít sebe samu. Pracovaly jsme společně skrze tělo a dech, což otevíralo témata, která jsem předtím považovala za daná a neměnná.
Škola vědomého doteku mi ukázala, jak se skrze dotek a vědomou pozornost mohu spojit se svým vnitřním já. Naučila jsem se najít v sobě rovnováhu a klid a skrze dotek a všímavost ho předávat dát.

Děkuji, Marcelko, za otevření nových dimenzí v mém životě a za učení umění vědomého doteku.

Šárka Beranová

→  AromaDula

absolvovala  I.II.III. modul

Aktuální dojmy ze Školy vědomého doteku: Co se mě dotklo: setkání se sebou samým v hloubce a dojetí - objevování a vnímání sebe za pomocí různých technik předáváných odžitými zkušenostmi - pocit bezpečí, pochopení a inspirace v kruhu zúčastněných osob. Škola je skvělá k prohloubení praxe a k získání nových zkušeností použitelných v každodenním životě, práci. Osobně se mě dotklo ponořit se do stavu božského klidu, odkud mohu pozorovat, jen tak Být a Tvořit svůj příběh tak, jak je mi vlastní. Je to také o využití vlastního zdroje v pravdě a lásce. Praxí se projasňují vize a narůstá sebeuvědomění. 

Představené techniky mi pomáhají harmonizovat, dočerpat síly, přitom s tak jednoduchými nástroji - doteky, zvuky. 

Je to cenný čas v útulném prostředí, mezi krásnými lidmi. Všemu patří velké DÍKY

Monika Stará

absolvovala I.II.III. modul

Se srdcem plným vděčnosti děkuji za to, co jsem mohla prožít ve Škole Vědomého Doteku. Prodloužené víkendy pro mě byly plné radosti, sdílení, klidu, harmonie, lásky, slovy mi nejde vyjádřit, co jsem prožila, co jsem si dovolila prožít...díky Tobě, díky sobě i díky Monče, Pétě, Šárce. 

Prostě: KAŽDÁ BUŇKA, KTERÁ JE V MÉM TĚLE, TANČÍ A CÍTÍ SE SKVĚLE :))
A co mi škola dala? Probudila ve mně touhu poznávat své tělo, pohladit ho, roztančit ho. milovat ho. Probudila ve mně víru v sebe. Otevřela mé srdce. Probudila mě k novému Začátku. Jsem plná vděčnosti. 

Děkuji

Ivana Marie Sladká

absolvovala I.II.III. modul