Probuzení Vědomí doteku

.. probuzení


Vědomý dotek v úrovni léčení spočívá ve schopnosti regenerovat energetické pole, ráda připomínám, že není výhradou jen pro vyvolené. Léčitelem je označován člověk, který umí s energií pracovat, umí ji z okolí přijímat, umí ji používat a předávat ji dál. Každý člověk kolem sebe má energetické pole a tato energetická pole, nás vzájemně a neustále ovlivňují. Nesmíme zapomínat na vzájemné předávání energie běžnou formou každodenní komunikace do které je zahrnutý nejen fyzický dotek.  Dotek slov, myšlenek a emocí s nimi spojených, to jak smýšlíme o druhých, jak o sobě, to vše se dotýká nás všech

 

♥︎

Když se řekne "škola" možná by mohl někdo čekat na jejím konci diplom, osvědčení, vysvědčení, nebo certifikát. Nic takového nečekejte, dostanete mnohem víc. Co z nás dělá mistry je naše životní zkušenost, vlastní experiment, odvaha a přijetí sebe sama. Mistrem můžeme být v tomto životě, a nebo také za dalších deset životů. Je to cesta objevná a pro každého zcela jiná. Pojí nás však To kouzlo, když léčíme sebe, léčíme ostatní. Kouzlo "Skrze sebe léčím Tebe", kouzlo jímž děláme svět lepším .. 

Kouzlo funguje takto: dýchá a s každým dechem transformuje skutečnosti  Slovy Rúmího

Probudit v sobě Vědomí doteku nese uvědomování si toho co a jaké části mně samé se dotýká.

a právě proto i rozvíjení všímavosti a meditace budou součástí všech setkání. Formální meditace dvakrát denně. Každý den meditací budeme zahajovat a potom se meditací loučit. Všímavost jako nitka, jenž se vině celým programem, s ní objevujeme a nalézáme, není to hledáním, ani usilováním ..

Dovolím si otázku: "Láká vás touha po vědění, nebo touha po objevování?"

Já za sebe odpovídám, že vím, že nic nevím, ale to, co mě v životě činí šťastnou, je objevování. Vlastní zkušenost a prožitky vnímám jako nejdůležitější,  bez nich by bylo i veškeré vědění bezcenné. Nebyla to cesta vždy snadná, byla v mnoha úsecích bolestná, ale tuším že i právě to mě povolává, sdílet a otevírat prostor všem, kdo chtějí Probouzet Vědomí doteku,  jenž přesahuje tělo.


♥︎


Naše "učení" bude cestou odnaučování a vzpomínání, a to různými přístupy:


⧽ Meditace 

⧽ Mandala a posvátná geometrie, jako základ stvoření a zákonistosti: jak dole tak nahoře, jak uvnitř, tak navenek. Tvorba mandal pro sebereflexi, uvědomování si emocí a schopnosti jejich transformace.

⧽ Dechové techniky. Návrat k přirozenému Dechu, jenž přichází ve vlnách. Přirozeně a bez úsilí. Nejsme to my, kdo dýchá. Jsme Dech, jenž děje se. Jsme vlnou Dechu života.

⧽ Kontakt s tekutinovým tělem, v němž objevujeme, že jsme mnohem víc než víme. Naše těla nesou paměť, naše duše moudrost. Budeme uvolňovat i přivlastňovat, jemnou praxí kontinuum movement

⧽ Jemná práce s energií. Spojení s archetypem léčitele a přijetí mistrovství v Sobě samých 

⧽ Všímavost

Formát setkávání

Naše setkání budou rozdělena do 3 částí


1. část: Seznámení se všemi přístupy jak teoreticky, tak prakticky. Otevíráme cestu a ladíme se na své tělo v němž ukryto je mnoho cest. Vstupujeme do mandaly. V tichosti vlastní, dotýkáme se toho co bylo vytěsněným, poníženým, vlastního stínu, svědomí a soucitu. V meditaci a tělesném klidu potom můžeme obnovit spojení s tím, co touží po přijetí, co žádá vědomou pozornost a péči. Dech je stálý přítomný společník a my - SebeVědomí - stále přítomní

2. část: Máme větší důvěru a tak plyneme hlouběji a hlouběji. Vědomě se dotýkáme vlastního příběhu, zároveň objevujeme realitu, že nejsme tím příběhem, ani tou myšlenkou na něj, že jsme mnohem víc.  V mandale nasloucháme, nahlížíme, proměňujeme, integrujeme. Proměna nemusí být lehká. Jednotlivé sekvence budou delší - možná budou hlubší. Dáváme si více prostoru k SebeLéčení

3.část: Předešlá zkušenost rozšířená o práci s energií: Spojení s archetypem léčitele v Sobě samých.  Přijetí mistrovství jenž v nás od počátku je - bereme zpět své největší bohatství. Zastavení na posvátných mapách těla.

Každá část bude obsahovat všechny přístupy, rozdíl bude v jejich hloubce, délce jednotlivých sekvencí a prostoru pro společné sdílení. Sdílení samo o sobě je učení a hluboce léčivý prostor. Mandala, jemná obyčejnost posvátné geometrie, jenž napravuje, proměňuje, navrací. 


"Plyneme hlouběji a hlouběji, ve stále rozšiřujících se kruzích bytí"


Setkání budou vždy od pátku do neděle od 10 - 17 hodin

1. část / 27.10. - 29.10.

2. část / 24.11. - 26. 11.

Po druhém setkání přichází čas adventu a čas ztišení. Čas integrovat v běžném životě.

3. část / 12.1. - 14.1. 2024 

Investice

Investice časová 3 x 21 hodin / finanční 3 x 10. 400,- Kč / 1. platba do 14 dnů od přihlášení / platba 2. části do 27.10. / platba 3. části do 24.11, dohodou s možností platby 50%  a doplatkem do 11.1. 2024 /

Pokud se rozhodnete platit celou částku najednou, investice je 28. 080,- Kč 

Cena programu nezahrnuje ubytování.

Bonusový materiál a výhody

Přístup do knihovny meditací v Klubu duševní pohody

3x Instruktážní video základních sekvencí jemné praxe

Zvýhodněná cena na Tiché pobyty v roce 2024 ve výši 15%

Otevírám brány a těším se na vás a společnou cestu, která se nám právě otevřela

Začínáme na podzim 2023