Vědomí doteku, je být si vědom, co a na jaké úrovni se nás dotýká 

Probuzení 

..  žít život v souladu, s vědomím, jasností. Umění vybrat, cítit a vědět co se nás dotýká, zda iluze, stopa a zabarvenost o realitě života nebo naše vlastní božství. 


Probuzení - zvýšené povědomí 


Mysleli jste si, že cesta SEBE poznání  je celá o " mysli " a nejste si zcela jisti, jak tělo zapadá do rovnice "všímavosti a zvýšeného vědomí"? Je to právě naše tělo, kde ve skutečnosti držíme spoustu našich emocí. V praktickém smyslu to je přesně to, kde cítíme věci jako strach, hněv, stud, zmar či  zklamání ..

Objevování toho, co se děje v těle s plným vědomím, je způsob, jak hrát aktivní a silnou roli při zlepšování návyků, chování a nakonec i našeho života. Tím, že se oddáváme zvýšit své povědomí, věnovat pozornost pocitům, jako je napětí, tíha nebo úzkost či zmar a zároveň cítit každý puls, mravenčení a pocit ve svém těle,  můžeme získat vhled do toho, jak naše mysl zpracovává to, co se děje v našem životě. Vědomé Bytí v úrovni léčení spočívá ve schopnosti regenerovat energetické pole, sladit se s podstatou - božstvím - v plynutí jež obtéká mysl a ego.  Každý člověk kolem sebe má energetické pole a tato energetická pole, nás vzájemně a neustále ovlivňují. Nesmíme zapomínat na vzájemné předávání energie běžnou formou každodenní komunikace do které je zahrnutý nejen fyzický dotek, ale také Dotek slov, myšlenek a emocí .. 

To jak smýšlíme o sobě, jak o druhých, to vše se dotýká nás všech
Myšlenka není nic jiného, než jiná forma doteku 

♥︎

Naše cesta bude cestou objevnou a pro každého zcela jinou - osobní. Pojí nás však stejné kouzlo: 

To kouzlo "Skrze sebe léčím Tebe"  kouzlo jímž děláme svět lepším

Slovy Rúmího to kouzlo funguje takto:
Dýchá a s každým dechem transformuje skutečnosti

Dovolím si otázku: "Láká vás touha po vědění, nebo touha po objevování?"

Já za sebe odpovídám, že vím, že nic nevím a to, co mě v životě činí šťastnou, je objevování. Vlastní zkušenost a prožitky vnímám jako nejdůležitější,  bez nich by bylo veškeré vědění bezcenné. Nebyla to cesta vždy snadná, byla v mnoha úsecích bolestná, ale tuším že i právě to mě povolává, sdílet a otevírat prostor všem, kdo chtějí Probouzet Vědomí doteku a vědomé bytí -  jenž přesahuje tělo.


♥︎


Probudit v sobě Vědomí doteku nese uvědomování si toho co a jaké části nás samých se dotýká ..

.. a právě proto i rozvíjení všímavosti a meditace budou součástí všech setkání. Formální meditace dvakrát denně. Každý den meditací budeme zahajovat a potom se meditací "loučit". Všímavost jako nitka, jenž se vině celým programem, s ní objevujeme a nalézáme, ne hledáním, ani usilováním ..


Naše "učení" bude cestou odnaučování a vzpomínání, a to různými přístupy:


⧽ Meditace 

⧽ Mandala a posvátná geometrie, jako základ stvoření a zákonistosti: jak dole tak nahoře, jak uvnitř, tak navenek. Tvorba mandal pro sebereflexi, uvědomování si emocí a schopnosti jejich transformace.

⧽ Dechové techniky. Návrat k přirozenému Dechu, jenž přichází ve vlnách. Přirozeně a bez úsilí. Nejsme to my, kdo dýchá. Jsme Dech, jenž děje se. Jsme vlnou Dechu života.

⧽ Kontakt s tekutinovým tělem, v němž objevujeme, že jsme mnohem víc než víme. Naše těla nesou paměť, naše duše moudrost. Budeme uvolňovat i přivlastňovat, jemnou praxí kontinuum movement

⧽ Jemná práce s energií. Spojení s archetypem léčitele a přijetí mistrovství v Sobě samých 

⧽ Všímavost

Čeká nás

Hlubinné učení principů technik somatického pohybu

 Učení metody vědomého doteku 

Vnímání těla z pohledu biodynamiky 

 Zvědomit a navázat kontakt s biodynamickými silami, jež nás utváří

Setkat se s tím, co přesahuje naše těla

Formát setkávání

Naše setkání budou rozdělena do 3 částí


1. část: Seznámení se všemi přístupy jak teoreticky, tak prakticky. Otevíráme cestu a ladíme se na své tělo v němž ukryto je mnoho cest. Vstupujeme do mandaly. V tichosti vlastní, dotýkáme se toho co bylo vytěsněným, poníženým, vlastního stínu, svědomí a soucitu. V meditaci a tělesném klidu potom můžeme obnovit spojení s tím, co touží po přijetí, co žádá vědomou pozornost a péči. Dech je stálý přítomný společník a my - SebeVědomí - stále přítomní

2. část: Máme větší důvěru a tak plyneme hlouběji a hlouběji. Vědomě se dotýkáme vlastního příběhu, zároveň objevujeme realitu, že nejsme tím příběhem, ani tou myšlenkou na něj, že jsme mnohem víc.  V mandale nasloucháme, nahlížíme, proměňujeme, integrujeme. Proměna nemusí být lehká. Jednotlivé sekvence budou delší - možná budou hlubší. Dáváme si více prostoru k SebeLéčení

3.část: Předešlá zkušenost rozšířená o práci s energií: Spojení s archetypem léčitele v Sobě samých.  Přijetí mistrovství jenž v nás od počátku je - bereme zpět své největší bohatství. Zastavení na posvátných mapách těla.

Každá část bude obsahovat všechny přístupy, rozdíl bude v jejich hloubce, délce jednotlivých sekvencí a prostoru pro společné sdílení. Sdílení samo o sobě je učení a hluboce léčivý prostor. Mandala, jemná obyčejnost posvátné geometrie, jenž napravuje, proměňuje, navrací. 


"Plyneme hlouběji a hlouběji, ve stále rozšiřujících se kruzích bytí"
Investice

Investice časová 3 x 21 hodin / finanční 3 x 10. 400,- Kč

1. platba do 14 dnů od přihlášení / 2. platba do 22.3. / 3. platba  do 19.4, /

Pokud se rozhodnete platit celou částku najednou, investice je 28. 080,- Kč

Cena programu nezahrnuje ubytování ani stravu

❥ finanční investice by neměla být vaší překážkou pro účast, proto pokud potřebujete individuální rozvržení plateb, pojďme o tom spolu mluvit a nastavit pro obě strany, dobrý plán.

Bonusový materiál a výhody

Přístup do knihovny meditací v Klubu duševní pohody

3x Instruktážní video základních sekvencí jemné praxe

Zvýhodněná cena na Tiché pobyty v roce 2024 ve výši 15%

Těším se na vás a společnou cestu