Individuální lekce a učení

Individuální lekce je pro každého, kdo se necítí pracovat ve skupině. A jen Vy víte, proč je to tak právě pro Vás v pořádku. 

Já vím, že obecně to má pár výhod:

  • Stydlivější člověk, může snáze zahodit svůj ostych
  • Kdo potřebuje více komunikace, má k tomu otevřený prostor
  • Jediný účastník má moji plnou pozornost, tak se může náplň hodiny plně přizpůsobovat jeho potřebám. Konkrétní obsah hodin není ničím, nikým omezený
  • Cesta Sebe poznání, má Své tempo, v něm může být i obsah hodin

Stejně tak má individuální lekce i svoji nevýhodu:

  • Vyšší cena, kterou zaplatíte, jelikož si čas, prostor a moji pozornost platíte pouze sami pro sebe


Individuální "učení" Duševní hygiena - je tří hodinový seminář, je připravený jako úvod do další osobní praxe. Pracujeme s moudrostí těla, kterou velmi brzo objevíme, tudíž práce doma i když vychází z naučených principů,  přechází v intuitivní, a tak ji každý může praktikovat sám, jako svůj pravidelný rituál. Obsah bude upraven na míru ale vycházet budeme ze základních seminářů. Více o nich  ZDE 

Individuální lekce Duševní hygieny - 60/90 minut jemné praxe v mém doprovodu. Tato varianta je zde, protože ne každý se doma hned z počátku přiměje, v práci na sobě pokračovat. Mnoho klientů, kteří přicházejí na skupinové praxe zmiňuje, že podpora vedením, je pro ně důležitá. Chápu to, a vím, že nejen mé vedení, ale i energie skupiny umí dobře podpořit. V každém případě, na počátku našich individuálních setkávání, si vytvoříme plán našeho společného času, včetně jeho obsahu. Jsme živoucí organizmus a život, je pohyb. My budeme v jeho plynutí, proto obsah se s největší pravděpodobností bude měnit, podle momentálních potřeb Vašeho těla, což je zase výhodou lekce individuální. Stejně tak budeme přihlížet i k potřebě nechat věci integrovat, vše si žádá svůj čas, proto odstup jednotlivých lekcí bude mít ne úplnou pravidelnost.  Zkrátka: berme to s lehkostí, berme to, jak to přijde

Těším se na Vás, naše společné tvoření a děkuji za důvěru, s níž přicházíte právě za mnou

Marcela Magdaléna