Individuální lekce 

Individuální lekce duševní hygieny je pro každého, kdo se necítí pracovat ve skupině, nebo má raději práci na sobě v ústraní a ve svém klidu. Vy víte, proč je to tak pro Vás nejlépe a tato možnost tady právě proto je.                                                  

Cílem všech těchto setkání není terapie, ale hledání způsobu, jak pomocí jemných technik vnést více přítomnosti do běžného života. Rozvinout všímavost (mindfulness), a soucit se sebou. Díky sebepoznání se naučit regulovat emoce s porozuměním.

Já vím, že obecně to má pár výhod:                                                                                                                 
  • Stydlivější člověk, může snáze zahodit svůj ostych
  • Kdo potřebuje více komunikace, má k tomu otevřený prostor
  • Jediný účastník má moji plnou pozornost, tak se může náplň hodiny plně přizpůsobovat jeho potřebám. Konkrétní obsah hodin není ničím, nikým omezený
  • Cesta Sebe poznání, má Své tempo, v něm může být i obsah hodin

Stejně tak má individuální lekce i svoji nevýhodu:

  • Vyšší cena, kterou zaplatíte, jelikož si čas, prostor a moji pozornost platíte pouze sami pro sebe

Co mohu nabídnout v rámci individuálních lekcí

Individuální "učení" Duševní hygieny - je tří hodinový seminář, který je připravený jako úvod do vaší osobní praxe. Pracujeme s moudrostí těla, kterou velmi brzo objevíme tudíž práce doma, i když vychází z naučených principů,  přechází v intuitivní. Díky tomu ji každý již může praktikovat sám, jako svůj pravidelný rituál. Obsah bude upraven na míru, i když vycházet budeme ze základních seminářů.            Cena: 3 hodiny / 2400,- Kč   

Individuální docházení na lekci duševní hygieny - jelikož mnoho klientů zmiňuje, že podpora a vedení, je pro ně důležitá, a také ne každý se doma přiměje, v práci na sobě pokračovat, je zde možnost pokračování po absolvování základního učení. Každá tato lekce je v délce 60minut.                          Cena lekce: 60 minut / 950.- Kč

Individuální praxe Duševní hygieny formou kurzu (9 lekcí) - střídání jemných technik práce s tělem, rozvíjení všímavosti a meditací v mém doprovodu.  Na počátku našich setkávání, si vytvoříme plán, včetně jeho obsahu. Jsme živoucí organizmus a život, je pohyb. Budeme v jeho plynutí, proto i obsah se s největší pravděpodobností může měnit, podle momentálních potřeb Vašeho těla. Zde mohu poukázat na výhodu individuální lekce. Balíček pro Vás bude připraven na 1 x 90 minut a 8 x 60 minut. Cena balíčku: 9 lekcí činí 7650,- Kč (cena balíčku je zvýhodněna oproti jednotlivé lekci)

Individuální provázení meditační praxí - v tomto čase se budeme věnovat vedené meditaci, s možností sdílení zkušenosti. Meditace není nikdy stejná                                                                        Cena: 45 minut / 600.- Kč


Těším se na Vás, naše společné tvoření a děkuji za důvěru, s níž přicházíte právě za mnou

Marcela Magdaléna


Online rezervace