Transformační cesta

Doprovodím Vás na cestě proměny, kterou Vy sami umožňujete, stejně jako určujete

"Věřím, že když milujeme sami sebe, dějí se zázraky" 

Účelem a záměrem tohoto programu je, abyste znovu získali přístup k prostoru uvnitř vás. Prostoru, který je čistý, božský a posvátný. 
   Jakmile se připojíte k zářivému světlu uvnitř vás, získáte zpět esenci své duše, kterou je láska.

Co díky své disciplíně, a tomuto programu získáte

⧽ Osvojíte si vnímání těla z nové perspektivy - obydlíte své tělo

⧽ Napojíte se na léčivé síly, přijmete léčitele v sobě - zažijete tělo v jeho nekonečné inteligenci

⧽ Objevíte jak hluboce léčivý, blaho-dárný je somatický pohyb - obnovíte svoji přirozenou jemnost

⧽ Proměníte svá omezující přesvědčení, pocity založené na studu a strachu - získáte zpět svoji důvěru

⧽ Začnete naslouchat intuici - přijmete svoji nekonečnou moudrost

⧽ Dovolíte si být, kým doopravdy Jste - jedineční, moudří a starověcí 


Náplň jednotlivých setkání, aneb kudy naše společná cesta povede


❊ ÚVODNÍ SETKÁNÍ ❊ DECH

Seznámení, konzultace vize - co můžeme spolu a co musí každý sám 

Toto setkání je vstupem do celého programu, nebudeme zahálet, budeme hned také praktikovat, protože řeč těla mluví otevřeně a nejlépe nám pro samé konání a společnou cestu prozradí 

 

Otevírání Dechu, vědomí pánve, uvolnění dolních končetin.

Téma: Schopnost sebevyjádření, sebeprosazení. Důvěra v život

Hlavní otázkou je, kdo jsem a kam směřuji? Co mě inspiruje, dodává mi energii? 


❊ UZEMNĚNÍ

Vědomá chodidla, vztah k Zemi. Páteř jako opora ve své přirozenosti, měkkosti. Prostor za páteří.

Téma: Uzemnění sebe sama, svého života, návrat ke kořenům.

Hlavní otázkou je, s jakou jistotou obývám své tělo? S jakou důvěrou jsem tady a teď v prostoru svého těla? Jaký zaujímám postoj k opakujícím situacím? Z čeho mohu vystoupit a na čem lpím? Mám odvahu pro změnu? Znám pevný Bod z něhož vycházím, do něhož se navracím?


❊ STŘED 

Hluboký bederní sval - sval duše. Tonizujeme, prodlužujeme. Změkčujeme oblast břicha. Měkké neznamená ochablé, ale přirozené, funkční a živé - Břicho je život, je centrem vědomí těla, místo, kde ožívá emoce. Každá emoce může být blokovaná nebo pro-žitá.

Téma: Blízkost k sobě i druhým.

Hlavní otázka, Jsem ve svém středu? Vnímám své pocity? Jsem si vědom své vnitřní síly?


❊ STABILITA 

Pánevní dno, kostrč, stydká kost.

Téma: kreativita v životě. Umění ochutnávat a vychutnávat život, smyslně a s radostí. 

Hlavní otázkou je, umím si vychutnat radosti života? Jsem kreativní, bez překážek a studu? Umím využít své přednosti, postarat se o svůj blahobyt? 


❊ SOU-ŽITÍ 

Hlava. Hrudník a srdce. Ramena, paže, dlaně.

Téma: vztahy. Vztah k sama sobě, vztah k druhým. Svoboda a odpovědnost.

Hlavní otázka je Dovoluji si blízkost? Jsem upřímný? Dovolím si být spontánní? Jsem smyslný? 


❊ OSOBNÍ IDENTITA

Hlava, měkké patro, pánev. Propojení hlavy a pánve, vnímání těla jako harmonického celku s vlastní inteligencí.

Téma: Převzetí zodpovědnosti za své kroky, svůj výraz, konání.

Hlavní otázkou je, můžu pustit kontrolu? Dokážu stát s klidem, ve svém konání? Mám jasné cíle a směřuji k nim s lehkostí? Brzdí mne strach? 


❊ SOULAD 

Ramena, paže, hrudník, bříško, hlava.

Téma vnitřní muž a vnitřní žena.

Hlavní otázkou Vnímám své mužské a ženské vlastnosti jako dar? Jsem v souladu?


❊ CELISTVOST

Vědomí těla: vztah mezi horní a dolní polovinou. Jak nahoře, tak dole.

Téma: pojmenovat proces a zaměřit pozornost k umožnění integrace.

Hlavní otázkou Jsem v kontaktu se svojí potřebou duchovně stoupat? Vnímám sebe jako Jednotu? V tomto, a posledním devátém setkání přistupujeme k meditaci, jako nástroji pro integraci.


❊ HARMONIE

Tělo, mysl, Sebe-Vědomí. V průběhu všech setkání projde naše tělo a mysl proměnou. Klíčem k proměně, je pokora, prostota a trpělivost. Tedy proměnou takovou, jaká je námi samotnými umožněna. 

V této lekci je našim společným cílem, nahlédnout na probíhající proces. Nahlédli jste hluboko do svých emocí a naučili se propouštět minulost. Víte, že Je v pořádku, mít své pocity. V tento moment již cítíte klid, také umíte dobrým způsobem vyjadřovat, jak se cítíte. Umožňujete, aby život proudil a plynul.

Otázky jež zůstaly: Mám kontakt se svým božstvím? Mám kontakt se sebou, svým tělem a kvalitou, ve všech jeho formách? 

..  je potřeba si pamatovat, že život je otázka a člověk je rozhovor. Věřím, že přijde mnoho dalších otázek, a tak každému přeji krásný čas v laskavém rozhovoru se Sebou, svým Božstvím 


Celý program je sestaven pro 9 setkání

⧽ Platba je provedena při první lekci, kdy se sami rozhodnete, zda budete v programu pokračovat. Zaplatíte za první lekci DECH / 1600,- Kč nebo za celý program 12 000,- Kč /přičemž každá další lekce činí  1300,- Kč/

⧽ K programu získáte bonusy pro vaši domácí praxi: mp3 relaxace, základní instruktážní video jemné praxe

Cena za celý program včetně bonusů činí 12 000,- Kč    

Časový předpoklad setkání 1,5 hodiny 


Přihlásit 

Věřím, že když milujeme sami sebe, dějí se zázraky! 
Tato cesta je o poznání a vnímání sebe v nových vrstvách i formách. 
 Je o přijetí a lásce.

Na náhody nevěřím a to ráno, kdy jsem objevila vaše meditace a poslechla si první, věděla jsem, že to je cesta, kterou hledám. Hned po poslechu, jsem cítila velkou vděčnost. Marcelko milá, na den, kdy jsem si napsala o váš osobní doprovod budu navždy pamatovat. Každé setkání je krásné, každá lekce se skutečně dotkne, pokaždé. Těším se a nyní si říkám, že devátou lekcí naše setkávání jistě nekončí. Jak sama říkáte, je to poznávání navždy. Těší mě, že mohu to objevovat ve Vašem doprovodu a děkuji, že jste mi pomohla najít cestu. Cítím se šťastně a děkuji.

Anna

Komu je tato cesta určená


Cítíte - li odtrženost od těla. Pocit ztracenosti, ztrátu důvěry. Možná vám došli otázky, které jsou důležité pro to pochopit: Kdo jsem a kam směřuji. Možná jste ztratili schopnost nejen ptát se, ale také naslouchat sobě.

Tato setkání jsou pro každého, kdo opravdu chce pracovat na sobě cestou rozvoje a poznání sebe, ponořením do jemné praxe, kde méně konání znamená více zažívání. Učení zažívat sebe uprostřed klidu, a také najít právě Svůj vnitřní klid a trpělivost se sebou. 

Pokud máte otázky, pochybnost, zda je to pro Vás či ne, můžete mi pro začátek napsat, nebo zavolat a sdělit své pochybnosti, možná se rozplynou a nebo shledáme, že tudy (právě teď) vaše cesta nevede.

To nejdůležitější na cestu, je Vaše důvěra.

Děkuji za to, že s ní přicházíte a je mi velkou ctí, tento kus cesty, spolu s vámi jít

Marcela Magdaléna