Takový můj "teedeníček". Co se mi honí hlavou, citát nebo kniha, která mě zaujala a možná někomu z vás, právě přijde vhod ..

Za fotografie a především jeho tichý doprovod, děkuji Tomášovi. Jsou to jen momentky, ale

díky nim je to zde opravdu osobní. Takové jaká jsem a život takový, jaký je. Autentický!

V klidu se dívat a vidět: bohatství ve stínu, život v prostotě, vnímat co srdce ví ♥︎

Skutečnost 

11.11.2020
"Říká se, že všichni lidé hledají smysl života. Podle mě to není tak docela pravda. Já si myslím, že my všichni hledáme především prožitek toho, že jsme vůbec naživu, aby pak naše životní zkušenosti v čistě fyzické rovině mohly rezonovat v našem vlastním nejvnitřnějším bytí a skutečnosti, neboť teprve tak můžeme naplno pocítit to pravé vytržení nad...

Křídla ..

25.10.2020

A tak jsem je roztáhla, svá křídla. A obejmu teď bez ohledu na vzdálenost každého, kdo bude si to přát, bude potřebovat. Musela jsem zavřít své dveře, opět. A zdám se vám v klidu. To Jsem! Protože vím, že není to navždy. Že navždy jediné, je TEĎ. Jen musela jsem se nadechnout, rozhlédnout se co můžu. To co můžu...

.. může se zdát, že život nás zavírá do klece a nebo, že učí nás svobodně létat. A tak děkuji za svá křídla a srdce plné víry v to, že můžu, můžu i létat .. a tak neztrácejme odvahu ani naději.

.. a možná, kdybys nebyl, byla bych dnes malá poustevnice Ale Ty jsi!.. a možná, kdybys nebyl, tančila bych Sama, kolem ohně a zpívala, právě teď, když slunce zapadá a vítr vyčesává jemně žluté listy ze stromůAle Ty jsi!.. a tak děkuji Vesmíru, že poslal mi Tebe. A vím, že: žádám-li Boha, ať nám dá to nejlepší, co pro nás...

Byl to zase moc hezký den a já za něj děkuji.
Seděla jsem cestou domů ve vlaku a pročítala zpětně zprávy, v jedné z nich bylo milé poděkování za online cvičení a Motýlí meditaci.. odpovím, poděkuji a přidávám pár slov. V tom přišla rychlá odpověď ... "vypadá to, že ani nemáš žádná trápení ❤️ Moc Ti přeju ten klidný pocit štěstí ..."...

V poslední době se často, zřejmě díky online vedeným meditacím dotazujete, a tak i zde, po nějakém čase pár řádek pro vás, kteří jste na samém začátku, plni otázek či pochyb a ptáte se..

Papež František řekl, že krása a tajemství Stvoření uvádí v lidském srdci do pohybu hnutí, které vyvolává modlitbu.
Existuje nějaká kniha, ve které by bylo možno se dočíst pravdy o pravé Skutečnosti? Rád bych si ji opatřil. Je mnoho knih o cestě k pravé Skutečnosti, ale žádná, která by popisovala, jak vypadá a co to vlastně je. Pravou Skutečnost, nelze totiž popsat, proto jakýkoli pokus o to může být jenom, diletantský, částečný a nedokonalý. Ale i kdyby to...

11.08.2020
"Emoce jsou nejnižší formou vědomí ... Jediným stavem, ve kterém se můžeme učit, harmonizovat, růst, sloučit, spojit se, porozumět, je absence emocí. Tomu se říká blaženost nebo extáze, která se dosahuje centrováním emoce ... Vědomá láska není emoce, je to klidné spojení se sebou, s ostatními lidmi, s jinými formami energie. Láska nemůže existovat...

Když Maj vešla do pokoje, seděla miss Dalová tak tiše. "Smím si k vám na chvíli sednout?" ptala se. "Ano, dovedete-li být quit tiše", řekla miss Dalová. "Píši psaní svým lidem doma v Kalifornii. Píši, že zde zůstanu déle, než jsem myslila." Maj si sedla do lenošky a čekala. Bylo to dlouhé psaní a bylo takové ticho v pokoji. Majiny...

Osamělost ..

30.07.2020
Osamělost nevzniká tím, že by člověk neměl kolem sebe lidi, nýbrž spíše tím, že jim nemůže sdělit věci, které se mu jeví jako důležité, nebo že je považuje za platné myšlenky, které jiní považují za nepravděpodobné. Osamělost započala se zážitkem mých raných snů a vyvrcholila v době, kdy jsem pracoval na nevědomí. Osamělost však není nutně v...

Každému dává v životě smysl něco jiného. Každému a každému v daný moment. Je na místě nechat být, zda nám dává smysl život těch druhých, nikdo nemůže posoudit hloubku dané chvíle, kterou sám neprožívá. Že mě dává smysl, a pocit dobrodružnosti toulat se svým vnitřním světem... ano dává. Přesto, že nemyslím si, že být mistrem v meditační technice, či...

Tajemství umění něco opustit se skrývá v dechu. Dech nedovoluje uzavřít se v jedné věci. Dech zesiluje obrazy, nebo jim umožňuje měnit se.

Proč ..

01.06.2020
Buďte trpěliví vůči všemu, co je ve vašem srdci nevyřešené ... a pokuste se milovat samotné otázky jako zamčené pokoje, nebo knihy, které jsou napsány velmi vzdáleným jazykem. Nepátrejte po odpovědích, které nemůžete dostat, protože byste je nemohli žít. Jde o to, žít vše. Možná se pak postupně, aniž byste si toho...

Beltine ✨

30.04.2020

Dnešní noc otevírá období tepla, plodnosti, radosti a Slunce. Každý z nás může v tento čas, skrze tento svátek Beltin, otevřít všechno To i v Sobě. Plodnost v podobě nových nápadů, Slunce jako tvůrčí energii, jejíž světlo je zářící a novým věcem dává možnost růst. Radost, která v nás všech je přirozená tím, tak udělejme pro ni prostor a...

Kdysi dávno, nepamatuji si kdy, ale vím, že byla jsem to já, v jiném těle, možná i jiné planetě, zasadila jsem strom. Roste a sílí v mém srdci, cítím jeho kořeny, jsou hluboké a hluboce propojené s mnoha dalšími kořeny. Cítím výživu ne jen z mých kořenů, přijímám informace ze všech kolem, které přichází přes hluboké propojení nás všech....

Poslouchej ..

04.04.2020

.. "jsi dokonalá bytost a příroda tě vytvořila přesně takovou, jakou tě potřebuje. Svým skutečným bytím, změníš svět ..

Času je teď tolik, že není nač se vymlouvat. Došel mi můj oblíbený papír, ale naštěstí se dá objednat, takže k mandalám se vrátím v týdnu. A protože chuť tvořit je, radost z tvorby taky, jelikož nic mě nevytrhuje z procesu a co víc si přát, konečně došlo i na oblíbené sešity. Máte první vlaštovky opět v obchůdku, věřím, že vás potěší. ...

Milí moji, už to je pár dnů, co stále volám a ruším naše setkání. Každý den postupuji zase o další den, který bude jinak, než jsme si představovali. Ale jsem ráda, že Vás aspoň slyším a vím, že jste zdraví a máte se dobře. To je největším potěšením.

Strach je cítit v ulicích ~ víc než kdy jindy učí nás to žít teď. Nezoufat co bude, protože dělat si plány může znamenat jen další zklamání, pokud okolnosti nám je opět zbourají jako domek z karet. A být ve strachu nás víc, než cokoliv jiného oslabuje. A tak máte-li někdo hlavu v dlaních a přemýšlíte co bude dál,...

Život nás učí a situace ve které jsme se právě ocitli cítím jako velmi důležitou lekci. Nejen to, co se děje tam venku, ale zároveň to, co se děje nám samotným uvnitř je podstatné. Emoce, které s tímto přicházejí zkusme si plně uvědomit. Je čas, kdy můžeme náš zajetý způsob myšlení změnit. Hledejme klid a uvidíme jak krásné a osvobozující...

Najdi klid

15.03.2020

Jak by mohly mé dny vypadat, kdybych se nechala ovládnout strachem? Mohla bych dál normálně pracovat a nechat se vyčerpávat obavami zda přijde "někdo" odkudsi a já onemocním. Nebo přemýšlet zda je bezpečnější na pár dnů zavřít ale nechat strach aby mi našeptával, že přijdu o výdělek a možná i o klienty, protože kdo ví, jak dlouho to může...

I jediný rituál, kterým budete živit svoji duši Vám zajistí spokojenější pohled na všednost, protože vrací Vás ke své podstatě, do svého středu, odkud je zcela jiný úhel pohledu. Pro mě je to meditace, někdy práce s dechem, s pozorností směřovanou dovnitř těla za doprovodu jemného pohybu. Kdykoliv jsem své rituály opustila pohltil mě vnější stres,...

Miluj své Já

29.02.2020

Jednám v souladu se svým skutečným já, bez ohledu na to, zda zdá se to být pro ostatní to pravé. Nebojím se že je to špatné, protože cítím lásku a žije -li člověk v lásce jíž je, neublíží jakýmkoliv skutkem i když v daný moment, může se tak zdát ..

Svět umí být chaotický. A miluju to, protože v něm přichází i takové momenty jako je tento, kdy se cítím být uchvácena ... jsou to chvilky, ale jako bych měla v uchu naslouchátko a z něj přicházela jen jediná věta, která rozprostře se nade vše: "stále jsem s tebou" Je v ní tolik klidu a poznat ho znamená, že...

Soucitná ..

25.02.2020

"Soucit k sobě je ve své podstatě souhrnem jednotlivých rozhodnutí, kdy okamžik za okamžikem říkáme NE tomu, co zraňuje našeho ducha, a obracíme se k tomu, co jej vyživuje a posiluje."