Kéž jsou všechny bytosti šťastny

24.12.2021

Zbývá pár dnů do konce roku, čas k ohlédnutí i lehkému zamyšlení... a samo se tak děje. A možná právě z toho důvodu, že v hloubi duše víme. Víme, že je to požehnaný čas, kdy se rodí nový způsob bytí, počínaje uvnitř každého z nás. Máme za sebou náročný rok, nebo minimálně ne lehký. V tento okamžik je důležité si uvědomit, že všechny události, které s touto proměnou souvisí byly lekce, a lidé v nich byli cenní učitelé - Je čas za ně poděkovat. 

Pokud v tento čas jsou v naší mysli, jsme připraveni je uvolnit. 


Máme za sebou náročný, ne lehký rok, a tak modlím se:

Za všechny, kdo si dopřáli čas a podívali se dovnitř, kéž přijmou moudrost,  jež našli ve svých hlubinách. Za všechny jejichž srdce se otevřelo uprostřed změn, v nemoci, či ztrátou, kéž jejich smutek promění svět v lásku a jejich posvátné slzy  zalévají semínka, z nichž rodí se nový způsob bytí.