Kéž jsou všechny bytosti šťastny

24.12.2021

Zbývá pár dnů do konce roku, čas k ohlédnutí i lehkému zamyšlení... a samo se tak děje, právě z toho důvodu, že v hloubi duše víme. Víme, že je to požehnaný čas, kdy se rodí nový způsob bytí, počínaje uvnitř každého z nás. Máme za sebou náročný rok, nebo minimálně ne lehký. V tento okamžik je důležité si uvědomit, že všechny události, které s touto proměnou souvisí byly lekce a lidé v nich byli cenní učitelé - je čas za ně poděkovat. Pokud v tento čas jsou v naší mysli, jsme připraveni je uvolnit. Máme za sebou náročný, nebo ne lehký rok, a tak modlím se:

Za všechny, kdo si dopřáli čas, a podívali se dovnitř, kéž přijmou moudrost,  jež našli ve svých hlubinách. 

Za všechny jejichž srdce bylo otevřeno uprostřed změn, v nemoci, či ztrát, kéž jejich smutek zrodí nový způsob bytí a posvátné slzy  zalévají semínka, jež promění svět v lásku.