Slova moudrých Aztéků

08.05.2021

Je to modlitba, krásná modlitba moudrých Aztéků - z aztéckého textu ze 7. století

Osvobozuji své rodiče pocitu, že u mě selhali.

Zbavuji své děti nároku, že musí žít tak, abych na ně mohl být hrdý.

Ať jdou cestou radosti svého srdce.

Ať následují svoji intuici a uskuteční své sny.

Zprošťuji svého partnera závazku, aby byl doplňkem mé celistvosti.

Nic mi nechybí, stále se učím spolu se všemi bytostmi.

Děkuji svým prarodičům a předkům, že se setkali, abych dnes mohl dýchat život.

Osvobozuji je od minulých nezdarů a nedokončených přání s vědomím, že učinili vše pro to, aby co nejlépe nesli okolnosti svých životů.

Ctím je, miluji je a uznávám je jako bytosti svobodné od veškeré viny.

Obnažuji před jejich očima svoji duši, a proto vědí, že ničeho více neskrývám ani nedlužím,

jedině věrnost sám sobě a své existenci tím, že následuji moudrost svého srdce.

Plním svůj životní plán bez závislého postoje ke své rodině.

Vím, že za svůj klid a za své štěstí jsem zodpovědný jen já sám / já sama.

Zříkám se role spasitele či záchrance - toho, kdo sjednocuje nebo naplňuje očekávání ostatních.

Učím se skrze lásku, pouze skrze lásku. Ctím tak svoji podstatu a prospívám své bytosti i jejím projevům, ačkoliv mě jiní možná nechápou.

Já si rozumím, neboť pouze já žiji a prožívám svůj příběh.

Jelikož se znám, vím, kdo jsem, co cítím, co dělám a proč to dělám.

Ctím se, miluji se a uznávám, že jsem bez viny.

Ctím tě, miluji tě a uznávám, že jsi bez viny.

Ctím Božství v sobě i v tobě.

Jsme svobodní...

*Zdroj: anch books