Poselství mistrů

26.07.2023

" Marcelko, prosím, jak dlouhé jsou meditace" Přišel mi dnes ráno tento milý stručný dotaz..

Chvilku jsem se zamyslela a uvědomila si jak hluboce jsem zakořeněná v sobě, ve svém srdci, kolik výživy, klidu, jasnosti a vhledu mi tento "časoprostor" umí dát. Kolik toho dávám sobě tím, že se v něj odevzdávám - s pokorou sobě vlastní, jaké jsem schopna právě teď


Bez přemýšlení nad časem, který plyne někde na pozadí, odevzdávám se do bezčasí. V důvěře, že vše, co může počkat počká, co nepočká, mi nepatří a tak nechávám to Být


- či jít?


Nebylo tomu vždy tak, jako dnes. Byly dny, kdy jsem vhozena do nového dne nenechala se zmítat a převracet vzhůru nohama nestálým proudem života. Cesta k uvědomění, že o tom život asi být nemá byla sama o sobě naučná a přínosná v mnoha aspektech. Dnes žiju s plným vědomím, že v první řadě je tu vesmírná energie , prostupující veškerý život, zodpovědná za stvoření, udržení stvoření a zánik stvoření. Že taková je povaha reality, v jejímž jádru je vše nestálé. Jak jen lze, učím se kultivovat umění nepřipoutanosti, s tím zažívat méně bolesti, méně úzkosti.. Učím se radovat z malých úmrtí, ke kterým dochází každým okamžikem. 

Když vidíme věci takové, jaké skutečně jsou, stáváme se probuzenými bytostmi – a to je něco, na co se můžeme těšit! 
Nenechat se zmítat a převracet vzhůru nohama nestálým proudem života povznášíme všechny, se kterými přicházíme do styku.


Mistři a guruové nás učí, že nestálost je realitou duchovní cesty. Že v tomto světě není nic trvalého kromě našeho čistého vědomí a samozřejmě změny. Všechno ostatní neustále vzniká a zaniká. Tradice učení nám radí, abychom se s touto realitou nestálosti sžili. Pokud to neuděláme, budeme trpět: Jedním z hlavních cílů meditace je přetnout šňůru utrpení.


Pokud vám to zní strašně esotericky, je to proto, že to tak je.


A je to také nezměrná krása poselství mistrů, kteří byli schopni proniknout do vyšší úrovně vědomí a právě prostřednictvím tradičních učení bylo toto vědomí zpřístupněno nám všem.


 "Moje" meditace zpravidla nemá pravidla, jsem jen Já - skrytá posvátná realita. 

Tato skrytá posvátná realita může být odhalena pouze prostřednictvím naší duchovní praxe


Za dnešní milý, stručný dotaz, který mi přišel děkuji Kateřině, které jsem v hlasové zprávě odpověděla. Děkuji za to, že přinesl mi ohlédnutí za vlastní cestou, na jejímž začátku kladla jsem si stejnou otázku. Nechci tím říci jak daleko, jak blízko, jak já, jak druzí, nesrovnávám jen si pokorně všímám, že čas je pro mne dnes úplně jiná hodnota a čím ho plním je pro mě posvátné jako každý nádech, i výdech.


V lásce

MM


Chcete-li být spíše v kreativním proudu než ve stavu reaktivity, když věci nejdou "podle vás". Meditace a deník jsou dva účinné nástroje, které vám v tom mohou pomoci. 

Užitečné je také stanovení záměru, jak chcete vytvořit svůj život v daný den.