Vibrace Lásky

29.12.2020

Léčivý prostor není kniha, kterou přečteme jedním dechem 

proto máme často pocit, že navracíme se znovu a znovu, kdykoli nás naše duše zavolá, abychom ji prozkoumali, transformovali a obnovili. Občas se musíme zhroutit na zem, i nechat se zaplavit tím vším, abychom mohli pocítit štědrost, která byla před nás položena.


Rozpadnout se.

Neuspět.

Vrátit se.

Znovu se pokořit, chceme-li znovu začít. 

.. být pokorným začátečníkem v umění lásky ..Když pracujeme na svých proměnách společně, zavažme se, že obejmeme radost i pád. Jedině tak lze získat moudrost, jež září z naší bezprostřední zkušenosti, ať už se to jeví jako smutek, blaženost, zoufalství nebo velká radost.


S láskou Marcela Magdaléna