Aramejský otčenáš

04.04.2021

Poprvé byl tento poklad vložen sem do mého teedeníčku 1.1. 2019, dnes mi přijde milé si ho připomenout. Krásné Velikonoce přeji všem ♥︎

Ty, jenž zrozuješ! Otče-Matko kosmu,
vše, co se hýbe, Ty tvoříš ve světle.

Soustřeď v nás své světlo, ať je k užitku:
jako paprsky majáku ukazují cestu

Sjednoť naše "já mohu" se svým

Ať vroucí přání tvého srdce
spojí nebe a zemi skrze naši harmonii.

Dopřej nám náš denní chléb a vhled,
oživ zemi v nás: pak pocítíme hlubokou
moudrost, která vše udržuje

Uvolni lana chyb, které nás svazují,
jakož i my pouštíme z rukou vlákna,
jimiž držíme viny ostatních

Nedej, aby nás oklamal povrch věcí,
ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje

Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků.

Amen.
                                          Zdroj: https://muzikocesta.cz/otcenas.html