Vlny

13.03.2022

Vlny dechu - vlny těla, vlny života - celý Vesmír se pohybuje ve vlnách


Celý náš život je ve vlnách, celý vesmír se hýbe ve vlnách. Svým klidem nezařídíš, že bouře ze života zmizí, svým klidem však uprostřed bouře nevyčerpáváš se strachem, protože víš, že po bouřce přijde nebe plné slunce. V osobním životě se vlny zjemní, možná bouří bude i méně avšak nejsme oddělené bytosti, naše energetická těla a naše myšlenky vytváří vlny a ty se prolínají navzájem. Někdy vlny blízké osoby naruší klidnou hladinu, někdy vlny světového dění, co můžeš svým klidem a to můžeš !! je ovlivnit jaká bude jejich délka, jaká frekvence, síla. 


S důvěrou v tuto zákonitost veškerého stvoření a vlnění jež je základem celého Vesmíru, můžeš si uvědomit i Vlny svého života a jistě si vzpomeneš na bouřlivé, uprostřed kterých jsi mohl mít i strach, že se topíš.  Nyní jsi zde a posílen zkušeností. Stejně tak si vzpomeň na jemné vlny v období radosti, na kterých se houpeš a odpočíváš. Je to koloběh života, v němž se učíme.

"Učíme se být klidní uprostřed cykličnosti, jíž součástí jsme"


Pokud se právě nyní nacházíš uprostřed bouře, pokud tě opakovaně rozhoupou vlny strachu můžeš si uvědomit: Co se děje. Že se to děje. Pojmenovat spouštěč a rozhodnout se vrátit ke Svému klidu.

Buď k sobě laskavý/á. Začni otázkou: Je mi v tom dobře? Líbí se mi to, co prožívám právě teď uprostřed takových myšlenek? Kdo jsem a kam směřuji? 

Dál si uvědom, že je to jen Tvá Volba. Je jen na Tobě, zda budeš lpět na této situaci, nebo ji (o)pustíš. 


Každý výdech uvolňuje prostor pro nový nádech, stejně jako vše, co v životě odchází dělá prostor ať může vstoupit to nové, svěží a životadárné. Zkus nyní prohloubit svůj dech, stačí lehce tak, jak cítíš že je to v pořádku, netlač na sebe a ni své tělo ať ho nevyčerpáš. 

Můžeš si pomoci tím, že tiše doprovodíš svůj výdech a nádech následujícími slovy:

Vydechuji a uvolňuji .. nadechuji uvolnění

Vydechuji a uvolňuji tělo .. nadechuji uvolnění

Vydechuji a uvolňuji napětí .. nadechuji uvolnění

Vydechuji a uvolňuji tíživé myšlenky .. nadechuji lehkost

Vnímej svůj nádech a výdech ... vnímej vlny svého dechu

Můžeš si zároveň uvědomit přirozenou pauzu mezi nádechem a výdechem .... je to stejné jako poté, kdy prostor uvolníme v klidu počkáme na nové - přicházející s čistou myšlenkou"Vždycky máš na výběr, zda vystoupit z negativního pole myšlenek a emocí!" 


🌱 Třeba tím, že půjdeš ven do přírody a budeš se věnovat všímavosti. Pojmenuj každý strom, nemusíš znát jeho druh, stačí mu říci "dobrý den, děkuji, že děláš překrásnou klenbu nad touto cestou a nech pár myšlenek plynout k té cestě. Všímej si: je rovná, je kamenitá, možná si všimneš jemného kvítku jak uprostřed chodníku našel svou cestu a řekneš si "aaach, tak to dokáže jemná síla a pozornost na Svůj cíl".  

🌱 Vnímej jak krok za krokem dotýká se noha země. Zastav se, přenes svoji pozornost na chodidla pevně spojená se Zemí a dovol Svému dechu ať uvolní tělo i mysl. Vezmi si sebou sluchátka do sluchátek si v tento moment můžeš pustit meditaci Jsem Svým dechem která tě vrátí do tvého hlubokého středu, kde vždy najdeš bezpečný domov, kde vždy je klid a mír. 

🌱 Pokud máš přírodu daleko, jdi do ulic a dej si záměr, vidím přírodu jíž součástí jsem a uvidíš, kolik stromů ve své ulici máš. Kroky nech ať tě vedou a možná objevíš kouzelný místo nedaleko svého domova, všímej si květin i v oknech sousedů. Poděkuj jim, že zdobí tuto ulici, projevuj vděčnost, je to energie, která nás navrací do vibrace lásky a naděje. Pokud nic z toho nevidíš, necítíš, nezlob se, možná je Tvé srdce právě v tento moment jen zatuhlé velkou bolestí a potom udělej jediné, otoč svůj pohled vzhůru k nebi a pozoruj nebe .. dýchej a jen pozoruj svůj dech. Nespěchej na sebe, přijde moment uvolnění .. důvěřuj. Nech to plynout. 

♡ Pokud nechceš jít ven, uvědom si klidné místo ve svém domově a posaď se do meditace. Dovol odpočívat svému tělu i mysli, dovol myšlenkám ať si plují jako mraky na obloze. Pokud se ubereš k vnitřnímu rozhovoru, na otázky, jež přijdou nech odpověď ať přijde se stejnou lehkostí, nevynucuj si ji, počkej si .. naslouchej.

Pár osvědčených a čistě praktických věcí, které doporučuji

♡ Omezit setkávání s lidmi, kteří stahují do bouří a zároveň nemají zájem se vzájemně podpořit na Cestě klidu.

♡ Omezit příjem negativních informací z vnějšího světa. Neobviňovat se, že je to snad projevem nezájmu, ale uvědomit si, že informace v níž mám svoji důležitou aktivní roli se ke mně vždy dostane. Věř v Boží načasování. 

♡ V mezičase si drž pozitivní náladu a klid, kterým jemně posiluješ všeobecné moře klidu. 

S láskou 

MM