Duševní vlastnictví

Veškerá autorská díla, materiály a další součásti stránek klubdusevnipohody.cz, a marcelamagdalena.cz, nebo součásti dodávané společně se stránkami , na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Marcela Magdaléna Masopustová. Nejste oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu máte explicitní svolení od Marcela Magdaléna Masopustová. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani jakkoli těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat Třetí straně činnosti výše uvedené. Pokud se dozvíte, že kdekoli dochází k výše popsanému porušení podmínek, souhlasíte s tím, že Marcelu Magdalénu Masopustovou o tom budete neprodleně informovat.

Marcela Magdaléna Masopustová