Fotogalerie


Moje mandaly

Potichu s pastelkou na cestě k sobě ...

Když maluji,tak jedině s láskou. Se svými pastelkami trávím čas, který je jen můj. Všechno kolem se zastaví, psi přestanou štěkat a přetahovat se o moji pozornost, děti se přidají, nebo jen tiše pokukují přes rameno a všichni si užívají tu zvláštním způsobem jinou realitu, kterou nazývám ztraceni v mandale.  

Kurzy a meditace

Téměř na každém večeru Meditace s mandalou padne otázka, nebo obava typu: "dokážu to?, nevím co mám malovat, neumím malovat..." Tato fotogalerie je odpovědí na všechny pochyby zda umíme malovat, nebo zda umíme být chvíli v klidu. Je tady pro Vás, kdo váháte a nebo máte stejné otázky. Každý umíme namalovat mandalu. To kouzlo je v tichosti a víře, že to umíme.

Co najdeme v mandalách

Vnímání barev a jejich odstínů u jednotlivých lidí se velmi odlišují, proto nelze jednoznačně určit jeden výklad barev v mandale pro všechny jednotlivce. Tedy ne bez autora a jeho interpretace pocitů ke každé barvě, tvaru a umístění v mandale. Přesto však mají v různých kultůrách jednotlivé barvy a tvary společné rysy a symbolický význam. Každá barva má význam jak pozitiní, tak negativní, ale i tento význam se v průběhu života mění, stejně tak jako celkové vímání světa a pocity s tím spojené. Pokud jste se rozhodli poznat svět mandal, a znát význam svých obrázků, doporučuji jim věnovat pozornost. Sepsat si barvy, které se opakují a pocity, které ve vás vyvolávají. Stejně tak to udělejte i s tvary, které se ve vašich mandalách vyskytují nejčastěji a nechte je promluvit. Pište si všechny pocity na těle, ale i myšlenky a slova, která přicházejí. Se seznamem potom věnujte pozornost zpět celému obrazu a zkuste si v ní číst. Dejte tomu čas, i slabikář jste četli pomalu a postupně skládali nejprve písmenka a potom slova. Čím více pozornosti a trpělivosti tomu věnujete, tím více budete překvapení, co vše můžete v mandale vyčíst. Co vše se můžete o sobě dozvědět.

Pár společných významů tvarů a jejich obecné účinky přesto jsou

~Kruh~

Symbol pro symetrii, nekonečno, celistvost a uspořádání celku.Věčnost, dokonalost, nekončící nebo zacyklenou energii. Je tvarem kola. Svou linkou ohraničuje prostor, jež na jedné straně omezuje na druhé dává pocit jistoty a bezpečí. Pocit ochrany, která umožňuje nikdy nekončící proces.

~Spirála~

Točící se doprava má pozitivní, posilující směr. Znázorňuje rozvoj a nekonečno. Točící se proti směru hodinových ručiček ruší něco co již bylo, zpomaluje proces, brzdí růst a energii.
Spirála je symbolem pro duchovní rozvoj.

~Květiny~

Symbol věčné obnovy života.

~Duha~

Symbol naděje. "Odměna" za předcházející bouřku. Radost z překonání nevlídných událostí.

~Čtverec~

Jasně dané hranice. Je symbolem stability, jistoty, spravedlnosti.Čtvrec je opakem kulatých tvarů, které jsou spojovány s ženskou a s božskou energií, proto mu právem je přiřčena mužská energie.Jinými slovy pozemská energie přímek, energie racionality a schopnosti rozumového uvažování

~Bod~

Zdánlivě něco velmi malého avšak v symbolice znamená mnoho. Je symbolem pro soustředěnou energii, začátek, ale i cíl. Může být záchytným bodem k čemu směřovat. Je počátkem stvoření a zrození. Bod znamená soustředění, střed, stabilitu, jistotu, srdce a vyzařování. Je součást něčeho velkého.

Bod může znázorňovat nás samotné, zvlášť, pokud je ve středu mandaly a body vskytující se v kruhu mohou potom symbolizovat lidi z našeho nejbližšího okolí. Může také však znamenat osamělost.

A pár společných významů barev

~Bílá~

Symbol čistoty, svobody a míru

~Černá~

navozuje pocit ochrany, ale symbolizuje konečné rozhodnutí, popření barevného života. Je výrazem pro radikální až bojovné NE.

~Červená~

je barvou radosti ze života a přílivem energie. Je smyslná a vzrušující.

~Oranžová~

připomíná východ i západ slunce. Je barvou sebedůvěry. Je v ní přitažlivost a magnetismus.

~Žlutá~

barva je barvou Slunce, radosti a smíchu. Je barvou povzbuzující a rozveselující.

~Růžová~

barva je barvou lásky. Čisté a bezpodmínečné. Srdeční barva, která vyjadřuje lásku, oddanost a přátelství. Růžová ~ harmonie.

~Fialová~

barva je barvou duchovní síly. Vzniká sjednocením dvou opačných pólů, dvou kontrastních a energetických faktorů - modrým klidem a červenou pohonnou sílou, které se navzájem vyrovnávají.

Společně s modrou barvou se používá ke zvýšení účinnosti léčebných kouzel.
Je to mystická barva, která je symbolem srdečnosti.

~Modrá~

barva symbolizuje nebe a moře, důvěru , upřímnost a věrnost. Je barvou rovnováhy, klidu, míru a harmonie. Magicky poslouží k navození klidného spánku, uvolnění, meditaci i léčení. Zelenkavá modř symbolizuje svobodnou duši. Spojuje blahodárné účinky modré a zelené. Očišťuje, posiluje, podporuje naše sebevědomí a fantazii.

~Zelená~

barva uvolňuje tvořivou energii. Je barvou harmonického růstu života, srdečnosti, rovnováhy, klidu a naděje. Zelená, je barva zdraví.

~Hnědá~

je vážná barva spojená s představou jistoty a pořádku.

~Zlatá~

symbolizuje pocit zářícího štěstí. Je to barva pravého středu, barva univerzální lásky.