VÝSTAVA MÝCH MANDAL

Za fotografie z příprav i jeho pomoc samotnou, děkuji Tomášovi