MarMa harmonizace

  Vědomým dotekem, krok za krokem blížíme se vlastní Esenci

Hluboké, harmonizační opečování těla v jeho tělesných i jemněhmotných vrstvách. Naše tělo je moudré a má úžasnou, až zázračnou schopnost samo léčení.  Existuje mnoho cest, avšak nejdůležitějším počátkem všech, je bod nula - je to klidové místo, odkud se aktivují léčivé zdroje, které již nejsou nijak uchopitelné, které přirozeně proudí, jsou .. síly jež nás utvářejí. V MarMa doteku odkrýváme skryté zdroje těla. Setkáním se Sebou v nejjemnějších vrstvách se člověk navrací k vědomí těla nejen fyzického, ale i toho, co je přesahuje. Pravidelnou péčí se posiluje nejen archetyp léčitele v sobě ale posiluje vlastní důvěru, i vztah k sobě samému. 

V MarMa harmonizační péči, jsme v hlubokém naslouchání potřebám těla

v dotecích se "opíráme" o posvátnou mapu těla a hlavní pozornost směřuje tam, kam tělo vede ..

Oproti základní hodinové péči zde kombinujeme více technik:

⋆ Jsme v hlubším naslouchání, určitým oblastem věnujeme delší čas v doteku

⋆ Velmi jemná péče je spojená s dechem, někdy i jemnými zvuky 

⋆ Pomůckou může být i himalájská sůl v nahřátých měšcích, které napomáhají nejen k rozpouštění bloků a uvolnění zatuhlostí - sůl je zároveň balzámem .


Vše se děje v jemnosti, bez úsilí cosi napravovat, ve vzájemné důvěře a moudrost těla 


Péče je zakončena tichým spočinutím bez doteku. V otevřené pozornosti svého těla, což je důležitá část  ošetření. Integrace. Vědomí Sebe s nímž pozvolna vstupujeme do prostoru vnějšího. 

Čas pro péči 80/90 minut 

Cena za péči 1600,- Kč