330 .. 336

24.02.2022

336/365


Celá cesta meditace je cesta nenásilí. Proto umění mantry vyžaduje spíše soustavnou citlivost a stabilitu, nežli tlak. 

Je třeba soustavně pěstovat tyto vlastnosti, protože jde o proces učení. Ve všech časech, obtížných i příznivých, učíme se opouštět své myšlenky, plány a názory, jako i představy.

Každá meditace je nový začátek. Vždy znovu se vydáváme na pouť za hranice vlastního já, za všechna omezení. Když meditujeme, snažíme se prostě jen vyslovovat svou mantru. Tak věrně a velkoryse jak dokážeme. 

335/365


Nikdy cestu neztrácejte z očí. Je to cesta ticha a její síla tkví v tom, že pokud jsme věrní, pokud přistupujeme ke své meditaci každé ráno a každý večer s upřímným srdcem, pak se vše v našem životě, vše, co s ním souvisí, musí sladit s touto nejvyšší harmonizující silou, božskou energií, láskou. 

Není v počátku snadné dosáhnout onoho hlubokého ticha, hlubokého společenství, proto je možná nejvíce a tolik důležité mít trpělivost sami se sebou - postupovat pozvolna

Jak se energie stále silněji vlévá do našeho srdce, ticho se postupně prohlubuje a náš vnitřní a vnější život dosahují vzájemné harmonie.

334/365


Jak mne může sezení a meditace dovést k soucítění a schopnosti odpouštět, jak mě může mantra dovést až k takové lásce? Na začátku musíte prostě věřit. 

Na takové otázky si musíme odpovědět jedině my sami, svou vlastní praxí. V meditaci se snažíme zbořit přehrady, které jsme si kolem sebe vybudovali. Meditací zahájíme proces bourání ega a jeho vytrvalé snahy stavět sebe sama do popředí zájmu. Změní se celá naše perspektiva a orientace. Praxí meditace začneme zjišťovat, co je to skutečná pokora: být sám sebou, na svém pravém místě. 

Meditace je pramicí, jež nás převeze, přes úzkou stružku našeho egoismu do mocného proudu božské lásky.

Egoismus končí ve stojatých vodách izolace. Meditace nás vyvede z této izolace do oceánu Boží lásky

333/365


Prostřednictvím meditace se nesnažíme změnit něco mocnými myšlenkami - toto není modlitba, není to žádost, je to prosté vracení se zpátky k Sobě.

A Tam skutečně oživujeme to pole, které je velmi hluboce propojeno se vším ostatním a to je to, co vytváří účinek harmonie na společenské úrovni.

My jsme součástí tohoto vesmíru: my jsme v tomto vesmíru, ale možná ještě důležitější, než tyto obě dvě skutečnosti je, že Vesmír je v nás.

332/365


Meditace nás očišťuje. Když meditujeme vytváříme mír, děláme mír, když jsem tím naplnění automaticky to rozdáváme. Vždy dáváme to, co máme uvnitř sebe. 

Toto by měl být náš základ pro mír. Pokud můžeme udělat něco navíc, tak to uděláme, a jinak si dáváme pozor, čím plníme svoje vědomí a kam ho směřujeme, neboť kam jde naše pozornost, to posilujeme, to roste!

Mír není něco jako bláhové přání: je to něco, co vytváříte, něco, co děláte, něco, co jste a něco, co rozdáváte.

John Lennon

331/365


To, zda meditace funguje, zda postupujete na cestě, zjistíte nejlépe odpovědí na následující otázky:

Sílí vaše láska?

Roste vaše trpělivost?

Prohlubuje se vaše porozumění a soucítění? 

Takové jsou totiž účinky meditace. Tím vám však rozhodně nechci radit, abyste měřili svůj pokrok. Někomu to trvá déle, někteří skoncují s vlastním sobectvím jen s velikým zápolením a někdy jsme do nebeského království více méně uneseni s křikem a kopáním. Důležité však je, abychom se netrápili tím, jak dlouho nám to potrvá. Na tom nezáleží. Jediné podstatné na čem záleží a co bych také rád každému z vás dnes večer sdělil, je abychom byli na cestě. Na cestě pryč od egoismu, pryč od sobectví, pryč z izolace. 

Na cestě k nekonečné lásce

John Main

330/365


Pravda se týká těla a ducha. Proto se v meditaci učíme od samého počátku především klidně sedět. V tom se již projevuje kázeň, jíž se také musí každý z nás naučit.

Nejsme zvyklí klidně sedět. Nejsme zvyklí vnitřně mlčet. Duch se ale musí zklidnit v hluboké jednotě s tělem, jež rovněž spočívá v hlubokém klidu. 

Každý sám přijde na to, že tělesný klid není to nejobtížnější. Těžší je dosáhnout klidu mysli, což vyžaduje překročení představ, úvah, srovnávání, analyzování a posuzování.

Když meditujeme, nepřemýšlíme. Jsme tiší a učíme se. V podstatě se učíme, jak se učit.

Meditovat v pravém slova smyslu znamená odkrývat lásku ve svém vlastním srdci