288 .. 294

12.01.2022

294/365


Udržuj si svoje myšlenky pozitivní, neboť tvoje myšlenky se stanou tvými slovy.

Udržuj si svoje slova pozitivní, protože tvoje slova se stanou tvým chováním.

Udržuj si svoje chování pozitivní, neboť tvoje chování se stane tvým zvykem.

Udržuj si svoje zvyky pozitivní, neboť tvoje zvyky se stanou tvými hodnotami.

Udržuj si svoje hodnoty pozitivní, neboť tvoje hodnoty se stanou tvým osudem.

293/365


Každým dnem mne více a více udivuje škála a rozmanitost lidí, kteří slyší poselství nauky o meditaci, slyší je z jakéhosi hlubšího a patrně dosud netušeného klidu ve svém nitru.

A ještě větší inspirací je vidět, že tolik lidí zůstává věrných této disciplíně, což dává jejich slyšení skutečnou váhu. Jsou to lidé nejrůznějšího věku a vzdělání, rozmanitého sociálního i náboženského zázemí. Všichni přitom objevili společný střed

Lásku, jež přebývá v našich srdcích a v srdci celého stvoření. 

292/365


Když se ocitneme na prahu ticha, jde vždy o kritický okamžik, protože návratem k myšlenkám a představám se odvracíme pryč od brány vedoucí k tichu, které je vstupem do čisté modlitby lásky.

Když se naučíme pokorně vracet ke své mantře, učinili jsme první krok k této úžasné zkušenosti ticha jakožto přítomnosti lásky.

Mohl bych vyčerpat veškerou slovní zásobu vyprávěním o věčném tichu přebývajícím v hlubinách našeho srdce, o tichu čistého tvoření. Mohl bych k vám mluvit o důležitosti tohoto ticha ve kterém můžete poprvé jasně a nezpochybnitelně zaslechnout, zjistit kdo skutečně jste. 

Všechna ta slova by vám ale nedokázala předat samotnou zkušenost - zkušenost neosobní svobody uvnitř tvůrčí přítomnosti.

John Main

Nebojte se proto vzdát svých myšlenek. Nevracejte se ke svým názorům, či představám. Odložte je a vyslovujte svoji mantru. Nejsme v tom sami. 

291/365


Nedělejte si starosti se špatnými myšlenkami. Mysl je jen sbírka myšlenek.

Myslete na to, že špatné myšlenky přicházejí, protože je čas, aby zmizely

 Pokuste se vyvinout schopnost stát v pozadí jako svědek, když vám myšlenky procházejí  myslí. To posílí vaši mysl.

290/365


Co se týče jazyka modlitby, lidi občas znepokojují negativní mínění pojmů jako vzdání se či zánik. 

Vzdáváme se toho, co je bezcenné: zaniká to, co je neskutečné

289/365


Svou každodenní oddaností meditaci se vydávávme na cestu víry, připravujeme své srdce na tento okamžik. Den za dnem opouštíme svůj egoismus a zbavujeme se všech vnitřních rozporů.

Meditujeme v prohlubujícím tichu s pokorným uznáním skutečnosti, že jakékoli poznání či zkušenost jsou čistým Božím darem. 

Základem naší cesty i naší prohlubující se oddanosti je prosté uznání, že Bůh je, že je jeden a že je láska.

288/365


Každý z nás přijímá zodpovědnost za klid svého těla i ducha tím, že se snaží sedět tak klidně, jak dokáže. 

Nicméně je to postupný proces. Vyžaduje trpělivost, vyžaduje kázeň a vyžaduje pokoru.

Meditace je disciplína bdělé přítomnosti. Učíme se být, být  přítomní. Vnímaví k samotné Přítomnosti. 

Začínáme se skutečně učit nikoli s pomocí chytrosti, ale čerpáním ze zdroje jediné pravé moudrosti - Moudrosti samé.