288 .. 294

12.01.2022

292/365


Když se ocitneme na prahu ticha, jde vždy o kritický okamžik, protože návratem k myšlenkám a představám se odvracíme pryč od brány vedoucí k tichu, které je vstupem do čisté modlitby lásky.

Když se naučíme pokorně vracet ke své mantře, učinili jsme první krok k této úžasné zkušenosti ticha jakožto přítomnosti lásky.

Mohl bych vyčerpat veškerou slovní zásobu vyprávěním o věčném tichu přebývajícím v hlubinách našeho srdce, o tichu čistého tvoření. Mohl bych k vám mluvit o důležitosti tohoto ticha ve kterém můžete poprvé jasně a nezpochybnitelně zaslechnout, zjistit kdo skutečně jste. 

Všechna ta slova by vám ale nedokázala předat samotnou zkušenost - zkušenost neosobní svobody uvnitř tvůrčí přítomnosti.

John Main

Nebojte se proto vzdát svých myšlenek. Nevracejte se ke svým názorům, či představám. Odložte je a vyslovujte svoji mantru. Nejsme v tom sami. 

291/365


Nedělejte si starosti se špatnými myšlenkami. Mysl je jen sbírka myšlenek.

Myslete na to, že špatné myšlenky přicházejí, protože je čas, aby zmizely

 Pokuste se vyvinout schopnost stát v pozadí jako svědek, když vám myšlenky procházejí  myslí. To posílí vaši mysl.

290/365


Co se týče jazyka modlitby, lidi občas znepokojují negativní mínění pojmů jako vzdání se či zánik. 

Vzdáváme se toho, co je bezcenné: zaniká to, co je neskutečné

289/365


Svou každodenní oddaností meditaci se vydávávme na cestu víry, připravujeme své srdce na tento okamžik. Den za dnem opouštíme svůj egoismus a zbavujeme se všech vnitřních rozporů.

Meditujeme v prohlubujícím tichu s pokorným uznáním skutečnosti, že jakékoli poznání či zkušenost jsou čistým Božím darem. 

Základem naší cesty i naší prohlubující se oddanosti je prosté uznání, že Bůh je, že je jeden a že je láska.

288/365


Každý z nás přijímá zodpovědnost za klid svého těla i ducha tím, že se snaží sedět tak klidně, jak dokáže. 

Nicméně je to postupný proces. Vyžaduje trpělivost, vyžaduje kázeň a vyžaduje pokoru.

Meditace je disciplína bdělé přítomnosti. Učíme se být, být  přítomní. Vnímaví k samotné Přítomnosti. 

Začínáme se skutečně učit nikoli s pomocí chytrosti, ale čerpáním ze zdroje jediné pravé moudrosti - Moudrosti samé.