323 .. 329

17.02.2022

329/365


Meditace nás stále vybízí k dalšímu kroku hlouběji a hlouběji do přítomného okamžiku, dalšímu roku do věčného teď

S každou další meditací se noříme o něco hlouběji do přítomného a zároveň naprosto rozpínavého a velkorysého života. Jak každý růst, i tento růst bolí. Je to bolest zrání, dozrávání, jež znamená opouštění nejen části sebe sama, ale celé své já patřící minulosti.

Plně přítomnými, plně otevřenými živoucímu nyní se můžeme stát jedině tehdy, dokážeme-li opustit minulost.

328/365


Meditace nás činí citlivými k přítomnosti lásky ve svém nitru. A její přítomnost nás učí, že jejím vlivem se každý z nás stává celistvým.

Dokážeme -li navázat kontakt s touto vlastní vnitřní hlubinou, zjistíme, že nejsme pouhé izolované bytosti. Každý z nás je tímto tajemstvím v našem srdci volán k tomu, aby miloval a byl milován způsobem, jenž překračuje každé rozdělení. 

Klíčem k tomuto všemu je základní princip harmonie, který můžeme objevit pouze sami v sobě. 

Meditace je způsob, jak se zaměřit - nejen pozorností, ale celým životem - na tento princip harmonie, jednoty, lásky

327/365


Meditace není jen další aktivita, meditace je něco tak absolutně ústředního, že bychom mohli bez nadsázky říci, že je životodárná

Veškerý život zahrnuje pohyb, růst a vývoj. Proto zaniká a umírá cokoli, co ochabne oddanosti růstu.  

Neustále očekáváme, že se něco bude dít. Zdá se, že když existuje nějaký vklad, musí být i nějaký výsledek. Proto připomínejme si, že je třeba odnaučit se obojí a zůstat věrní své cestě. Jde o to si uvědomit si to, co se již stalo a co se děje neustále, věčně. 

A to si právě uvědomujeme v naší meditaci. 

326/365


Meditace je pro nás tak důležitá, protože nás připravuje na skutečnou svobodu, živou a radostnou, která nás čeká u kořene tajemství lásky v našem vlastním srdci a která je současně tajemným pohybem božské energie i klidem, jež nás provádějí na naší cestě.

Modlit se v nekonečné hloubce svého ducha, v samé Boží hlubině znamená být naprosto svobodný.

325/365


Čistota a prostota, jsou podivuhodné zbraně, jež přemáhají mysl cvičenou v obrazech a hodnotách násilí.

Naše přežití duchovní i fyzické , závisí na našem znovuodhalení spásné síly těchto kalit lidství.

Taková je cesta mantry 

324/365


Člověk začne umírat a zanikat, když ochabne jeho oddanost růstu.

Proto je naše víra energií, jež nás pohání na cestě, i cestě meditace, a jelikož putujeme do středu svého bytí, jsme oddaní hlubokému, božskému principu nekonečného růstu. 

Naše cesta vírou začíná, stejně tak i končí. Jak říká sv. Pavel

Každodenní meditací svou víru vyjadřujeme i soustavně obnovujeme.


323/365


Jeden z prvních dopadů, jež pocítíme, když začneme pravidelně meditovat, se týká našeho běžného života. 

Harmonický tón, který se rozezní během vlastní meditace, začne vyvolávat souhlasné odezvy v celé naší osobnosti a v každém aspektu našeho života.