302 .. 308

27.01.2022

308/365


Meditujeme prostě proto, že je to ten nejryzejší způsob, jaký jsme našli, jak dosáhnout vědomí celistvosti, jednoty, stavu, který si nelze přivlastnit ani ovládat a který můžeme zakusit jedině tehdy, přijmeme-li ho jako dar. 

Pouze v tichu a skrze ticho vnitřně přijímáme to, co je nad naše chápání, a tušíme velikost plánu, který nás přesahuje: ticho je živnou půdou transcendence

307/365


Buď vděčný za svůj život, za každý jeho detail a tvá tvář začne zářit jako Slunce a každý, kdo to uvidí, bude šťastný a v míru.

Vytrvej ve vděčnosti a pomalu se sjednotíš se Sluncem Lásky a Láska bude skrze tebe zářit svou všeléčivou radostí.

Cesta vděčnosti není pro děti; 

 je to cesta něžných hrdinů, hrdinů něhy, kteří, ať se stane cokoli, na oltáři svých srdcí stále žhnou plamenem úcty."

Jalāl ad-Dīn Mohammad Rūmī


306/365


Někdy se přistihnu, že si kladu otázku, co je za tím, že vkládám se v cosi, co je zatím jen mlhavým tušením skutečnosti, reality. A přesto tak stále činím .. 

Den za dnem se ponořím do svého vlastního ticha, riskuji vše, přesto říkám si:  "Buď klidná"  Vyslovuji svoji mantru, cítím jak jsem vedena do stále větších hlubin očišťování, dokud nedosáhnu vlastního dna, základu své bytosti. 

Je to pouť krajinami svého vnitřního ticha. S veškerou důvěrou, v pocit ryzosti této cesty

305/365


Všichni jsme tak navyklí uvažovat v pojmech metody, až se z počátku nevyhnutelně domníváme, že meditací usilujeme o nějakou událost, nějaké dění. 

Naše představ o takovém výsledku se mohou lišit v závislosti na naší fantazii či povaze. Někdo očekává vize, hlasy, či záblesky světla, jiní čekají hluboké vhledy a pochopení. Jiní zase lepší kontrolu nad svým každodenním životem a problémy. 

Meditace nemá s tímto nic společného. Její základní cíl je ve skutečnosti zcela opačný: Má nás naučit čerpat přímo ze skutečnosti, která nás nese. 

Nezanedbávejte přitom disciplínu tělesného klidu. Čas od času si ji připomínejte, abyste nezačali být příliš shovívaví k vlastní neposednosti. 

Mantru můžete vyslovovat s nádechem a pak tiše vydechnout. Jako byste přitom s každým jejím vyslovením přijímali svůj vlastní život. Nadechnete jej a s tichým výdechem jako byste svůj život opět vraceli -  s absolutní vírou a láskou, ochotni znovu jej přijmout, jestliže vám bude opět dán. 

Náš dech ukazuje, jak pevně je naše meditace zakotvena na základní ose smrti a vzkříšení. 

Umíráme všemu, co pomíjí. Žijeme vrůstáním do nekonečnosti.


304/365


Meditace nám dovoluje zažít nejhlubší, nejzákladnější a omlazující odpočinek pro naši mysl a naše tělo, jež si pak bereme do běžné aktivity svého života.

Rozvoj vědomí závisí na dokonalém a harmonickém fungování každé části těla a nervového systému. Když člověk využívá plný potenciál mysli a těla, každá myšlenka a čin jsou spontánně správné a podporují život.

Toto je život bez utrpení, život žitý ve své plné velikosti a plném smyslu.

                   Maharishi Mahesh Yogi

303/365


První mír, který je nejdůležitější, je ten, který přichází do duší lidí, když si uvědomí svůj vztah, svou jednotu s vesmírem a všemi jeho silami, a když si uvědomí, že ve středu vesmíru přebývá Velký Duch a že jeho střed je opravdu všude, je v každém z nás.

Dovol tichu, aby tě vzalo do jádra života.

302/365


Naše cesta - nelze to opakovat dostatečně často - je cesta prostoty. Vyslovujte mantru jako dítě, a poznáte rozměr i moudrost této prostoty.

Nesnažte se rozmotat ono tajemství, ale dovolte aby vám bylo odhaleno ve vašem vlastním srdci. Bude tak učiněno prostým sjednocením v lásce v nejhlubším středu vaší bytosti. 

Bude to osobní, jedinečné odhalení, a jedinečný přínos pro vesmír jako celek i pro celý plán stvoření.  

Usaďte se, zavřete oči a vyslovujte svou mantru.

ma-ra-na-tha .. ma-ra-na-tha .. ma-ra-na-tha