225 .. 231

11.11.2021

231/365


Náš život pramení ve věčnosti, která je doslova vševědoucí, všemohoucí a všudypřítomná. Můžeme jí říkat, jak chceme, můžeme na ni věřit nebo nemusíme. Faktem však je, že nám dává moudrost, radost, vědomí a mír.  

Hledej ji, najdi ji, sžij se s ní  ... a buď trpělivý!

230/365


Cesta je prostá. Je zapotřebí jistého pochopení jejího významu, jisté pokory, aby na ni člověk vstoupil, a jisté věrnosti a odvahy, aby vytrval - a především ochoty nechat se dovést do plnosti.

Všechno jsou to základní lidské kvality potřebné pro jakýkoli plodný kontakt se životem. A cesta je obyčejná.

Nejdeme po ní, abychom ze života udělali senzaci, ale abychom život vnímali, vnímali každý jeho aspekt i jeho vnitřní harmonii a směr - jako tajemství, kterým je. 

229/365


Velký učitel modlitby Jan Kassián upozorňoval na velké nebezpečí, když se zmiňoval o stavu, jež nazýval zhoubný mír. Na tento jeho ostrý výraz bychom si měli vzpomenout vždy, když nás náhodou napadne říci si: Tak, tohle už mi zcela stačí, nikam dál nepůjdu. 

Osobně si myslím, že mnoho lidí náležitě nepokročí, a nedojdou svobody právě proto, že se vzdají příliš brzy na své namáhavé cestě: Že přestanou vyslovovat mantru. 

Když začínám meditovat musíme vyslovovat svou mantru bez ohledu na náladu, v níž se právě nacházíme. Když zůstaneme věrní a pokročíme v cestě, musíme nechat mantru po celý čas znít, ať s objeví jakékoli rozptylující myšlenky či pocity. Nakonec, když mantra zakoření v našem srdci, ji musíme bez ustání naslouchat celou svou pozorností.

Takové je - Slovo do ticha

228/365


Proč bychom měli meditovat? Proč by měl kdokoli z nás meditovat? Tradice, která nás všechny svedla dohromady, říká, že to co každý z nás potřebuje, chce-li žít život v plnosti, je čistota srdce.

Čistota srdce - ono jasné vnímání, které nám umožní vidět skutečnost takovou jaká je, vidět sám sebe takového, jaký jsem, vidět druhé takové, jací jsou. A vidět Boha takového, jaký je: jako absolutní Lásku

K takovému vidění je potřeba čistoty srdce, což znamená hledět přímo před sebe, aniž bychom svůj pohled tříštili z pohledu ega.

Potřebujeme ji všichni, všichni potřebujme čistotu srdce - umožňuje nám s pokorou vidět, co je před našima očima a vidět to naprosto jasným pohledem.

227/365


Když se mysl rozšíří v nespočetné myšlenky, každá myšlenka zeslábne: jakmile se však myšlenky rozpustí, mysl se stane jednobodovou a silnou. 

Pro takovou mysl, se sebezkoumání stane snadným

226/365


Všechny živé bytosti touží po neutuchajícím štěstí. V každém pozorujeme svrchovanou lásku k svému pravému Já.

A štěstí samo je příčinou lásky

Abychom dosáhli tohoto štěstí, které je naší přirozeností a které zažíváme v hlubokém spánku, kdy není žádné mysli, měli bychom poznat náš átman. 

Abychom toto dosáhli, je cesta zkoumání "Kdo jsem Já?"  nejdůležitějším prostředkem. 

Átman je tam, kde není absolutně žádná já-myšlenka. To je nazýváno Tichem.

225/365


Meditace a naše každodenní věrnost jí je zkrátka stav obrácení, stav žití a to nikoli žití v představách, žití omezeného obrazy, ale takového, jež má své kořeny zapuštěné ve skutečnosti, kterou je Bůh.

Je jednoduše třeba jít za myšlenky, za představy: do této Boží skutečnosti.

K tomu nám slouží mantra, opakování našeho slova: ma-ra-na-tha. 

Abychom dosáhli posvátného a tajemného společenství s Božím slovem skrytým v našem nitru, musíme mít nejdříve odvahu prohlubovat své mlčení.