351 ..357

17.03.2022

357/365


Kvalita, kterou dnes všichni potřebujeme nejnaléhavěji, je vnitřní tichost. Musíme se prostě naučit být tiší a spočívat v tichu.

Jakmile jednou vstoupíte do tohoto ticha, jakmile otevřete své srdce oné nečekané  a s ničím neporovnatelné zkušenosti, zjistíte, že tím člověkem, kterým jsme povoláni být, můžeme být pouze tehdy, umožníme-li, aby se nám v srdci rozhostilo toto ticho.

Ono ticho k němuž je každý z nás povolán, je věčné ticho Boží. Když ho objevíme, pochopíme, že ticho samo je nositelem i prostředím dokonalé komunikace. Jen v tichu komunikujeme z hloubky a pravdivě, protože celistvě.

356/365


Během meditace se tím, jak se učíme vyslovovat svoji mantru, učíme důvěřovat, učíme se být.

Radost z meditace vskutku plyne z toho, že je to oslava bytí, oslava čiré radosti z daru života. A člověk tuto "radost políbí v letu" jak to nazval William Blake. 

Modlitba není vlastnění, není to ovládání, ale čistá oslava bytí. Tuto oslavu prožíváme, protože nás meditace vede do samého středu nás samých. Do klidného bodu

355/365


V každém z nás je klidný bod, který je mnou, ale současně není výlučně mnou. Naše vlastní zkušenost meditace nás naučí, že existuje pouze jeden střed, který je středem všech středů.

Tohoto poznání dosahujeme vlastní zkušeností, jde o poznání hluboké jednoty všeho, co je, jednoty, která je v nás a v níž máme zároveň své bytí. 

Onen střed všech středů je Láska

354/365


Abychom dosáhli posvátného a tajemného společenství s Božím slovem skrytým v našem nitru, musíme mít nejdříve odvahu prohlubovat své mlčení.

V hlubokém tvůrčím tichu se s Bohem setkáváme způsobem, který překračuje všechny naše intelektuální schopnosti. 

Ticho je skutečně naprosto nezbytné pro naše duchovní zdraví, a nikoli jen zdraví, ale též schopnost být tvůrčí.

353/365


Jakýkoli trvalý růst potřebuje pevné kořeny. Myslím, že v jistém smyslu je meditace skutečným návratem k naší původní nevinnosti. 

Meditace nás vede k jasnému pohledu, jsme jednoduše spokojeni s tím, že můžeme s dětskou prostotou vyslovovat své jediné slovo, a to od začátku až do konce své meditace. 

Meditace je stav prostoty, který je plným rozvinutím a dozráním naší prvotní nevinnosti. 

352/365


Znovu a znovu opakují mistři modlitby jednoduchou praktickou radu: "Vyslovuj svoji mantru, nemodli se mnoha slovy, ale slovem krátkým. Vlož toto slovo pevně do svého srdce tak, že tam bude vždy, ať se děje co se děje."

Meditace nevyžaduje žádný zvláštní talent či dar, kromě opravdového úmyslu a odvahy vytrvat. 

Meditovat nevyžaduje nic jiného než odhodlání začít objevovat své kořeny, začít se vracet ke svému zdroji. 

351/365


Zamyslete se nyní nad svými zkušenostmi s meditací. Myslím, že všichni dojdeme k přesvědčení, že moudrost, již čerpáme z tradice modlitby, je skutečná moudrost, která obrací selhání v radost.

Ticho a chudoba jež v meditaci zakoušíme, se stávají cestou k vlastní opravdovosti. Víme, že Boha nemůžeme analyzovat, že nemůžeme svou konečnou myslí pochopit Boží nekonečnost. 

Rovněž však víme, nebo začínáme tušit, že můžeme zakoušet Boží lásku k nám.