365

31.03.2022

365/365

V meditaci se učíme obracet se celou bytostí k Druhému. Učíme se nechávat ho Být, učíme si jím nemanipulovat, ale spíše jej ctít, ctít jeho důležitost, zázrak jeho bytí. Jinými slovy, učíme se ho milovat. 

Láska znamená radost z jinakosti druhého. Hloubka tohoto vědomí je právě hloubkou našeho společenství s druhým. V lidech, s nimiž žijeme tedy nevidíme objekty, jež bychom měli formovat k povrchnímu obrazu svému, ale mnohem spíše v nich vidíme své pravé já, neboť naše pravé já se projevuje jedině tehdy, jedině tehdy se realizuje.

Proto je meditace velkou školou společenství. 

Vytrvalost v lásce znamená vytrvalé opouštění ega. Je to poslední a nejtěžší lekce, kterou život přináší. 

Pokračovat Do meditačního deníku