274 .. 280

30.12.2021

280/365


Smyslem meditace je posunout nás na cestě k plnosti lidství. Meditovat zkrátka znamená přijmout dar vlastního stvoření a rozvinout přirozenou schopnost odpovědět na něj celým svým srdcem. 

Nejsme lidé odsouzeni žít na povrchu, životem mělkých emocí. Meditovat znamená opustit mělčiny a vstoupit do hlubin vlastní bytosti

279/365


Může být až pokořující, zjistit, že při všem svém vzdělání, nedokážeme mlčet sotva několik okamžiků abychom se vzápětí neztratili ve svých vlastních fantaziích a nejabsurdnějších myšlenkách.

Mysl neustále bloumá a spřádá své fantazie všeho druhu. Neumíme se ztišit. A když přichází toto pokořující zjištění, dostaví se pokušení to všechno vzdát. 

Umění meditace učí disciplíně a trpělivosti, díky níž lze pokračovat na cestě, jako člověk oddaný opravdovosti, hlubině i plnosti života. Umožňuje nám být člověkem, jež odmítá žít na povrchu. 

Vede nás k přirozené pozornosti vůči něčemu mnohem většímu, než bychom kdy nalezli uprostřed svých vlastních fantazií.

278/365


Buďte prostí v myšlení a jednání, neboť v prostotě spočívá velikost i síla. A není to cesta zpět, ale kupředu. Stavíte pevnou stavbu k novému bytí. Cesta v níž se každý člověk vyzná, protože již není spletitá a složitá, ale v každém ohledu přehledná, jasná a čistá, slovem: zdravá, přirozená !

277/365


Nemá smysl si jen číst příběhy příběhy o velkých duchovních mistrech minulosti. Musíme udělat to co oni: vzdát se vlastních představ, což znamená opustit své představy o meditaci, o duchovní cestě. 

Musíme se naučit být tiší, naučit se mlčet. Každý, kdo najde odvahu ponořit se do ticha, zjistí, že teprve v tichu se začínáme teprve skutečně učit.

V tichu začínáme skutečně prožívat, co je to být.

Je důležité chápat, že meditace je něco zcela normálního. V podstatě se učíme být tím, kým právě jsme, a to velmi prostě. 

276/365


Když meditujeme, naše tichost, kázeň a schopnost sebe-překročení nás zakrátko uvedou k opojnému zážitku. Musíme si dát ale pozor, abychom nezůstali jen u tohoto opojení

Musíme se vydat na cestu a zůstat na ní - bez požadavků, ale věrně: bez očekávání, bez povrchní zvědavosti, ale s vírou. 

Připraveni vstoupit, okusit a vidět. 

275/365


Meditace je jako průlom zvukové bariéry. Když se k ní blížíte, můžete vnímat velkou turbulenci. 


Právě v ten okamžik vám disciplína, kterou jste získali, umožní zůstat zcela otevřenými a vnímavými k lásce, která vás přes ni převede. V tomto průlomovém bodě nám bude připadat, že potřebujeme velkou odvahu, velkou vytrvalost. 

 Poznáme nicméně, že veškerá odvaha i vytrvalost je nám dána v lásce

274/365


Účelem meditace a celoživotní věrnosti této cestě, je zjemnit naše vnímání. 

O meditaci nelze hovořit, stejně jako není možné adekvátně popsat meditační zkušenost. Jak řekl jeden filozof: 

"Jakmile začneme mluvit, slyšíme jak se brány nebes uzavírají"

A přesto se o to musíme pokoušet, i když jen proto, abychom druhé přiměli k mlčení. Ticho meditace je cesta k nepopsatelnému tajemství, které nosí každý z nás ve svém srdci a jež může odhalit vydá-li se na cestu za jeho poznáním.