Semináře

.. jak málo, přitom moc, můžeme udělat pro harmonii těla a duše"Ve vlně proudu života"

aneb

             DUŠEVNÍ HYGIENA JAKO KAŽDODENNÍ RITUÁL

Duševní hygiena jako součást životního stylu.

Klidný dech, jemný pohyb a vlastní zvuk nám pomohou ponořit se do hlubin těla a plynout v proudu života, který si sami tvoříme. Nebudeme o tom mluvit, budeme to prožívat. Protože jen vlastní zkušenost a vlastní jemná technika nás dovede k moudrosti našeho těla.

Dech, zdánlivě docela prostá činnost a zdá se nám divné, že by měl mít vliv na naše rozpoložení. Ale veškeré studie tomu věnované, tento fakt dokazují. Myslíme si, že jsme to my, kdo dýchá, ale to dech se děje v nás. Začneme-li vnímat tento přirozený rytmus, stává se v tento okamžik funkcí vědomou. Působíme tím na svoji mentalitu a výsledek je naprosto zřetelný.

Skrze zvuk a jemný pohyb se spojíme s moudrostí našeho těla. Velmi jemným cvičením, kdy léčíme sami sebe, osvojením si "techniky" kontinuum movements zjistíme, že čím hlouběji vstupujeme do svého těla, tím technika mizí a nastupuje jeho přirozená moudrost. Dáváme prostor inteligenci těla a jeho živé vody, kdy vše co je díky technice objeveno, může být i odplaveno. Naše tělo můžeme vnímat až na kost (a to ne jen ve chvílích bolesti). Touto jemnou praxí vytvoříme prostor k samoléčení, což je proces, který je stále - dějící se, jen je potřeba zvědomit jej.

Co je obsahem tohoto semináře:

Seznámení s pojmem duševní hygiena a důležitostí jí samotné.

Objevení léčivé síly v jemném pohybu ・v rezonanci vlastního hlasu ・v rytmu vlastního dechu

Každý, kdo je duševní hygieně věrný dočká se úspěchu, protože jeho myšlenky budou klidné. Je důležité být v rytmu svého vlastního dechu, protože každý jsme stejně tak jedinečný jako dech každého z nás.

Délka trvání semináře: 3hodiny / 600,- Kč

Aktuální termín semináře zde

Tento seminář je komorní: pro čtyři osoby, proto rezervace je nutná a platná po zaplacení na účet.

Těším se na Vás a naše společné plynutí

Marcela Magdaléna

p.s. seminář je vhodný pro Vaši domácí praxi, nebo další společnou, kterou Vás opět ráda provedu. Společné praktikování bude již 90minut jemné techniky bez úvodního seznámení s teorií avšak stále v mém jemném vedení. Více informací ZDE

 "Léčivá síla vědomého doteku"

                     PRÁCE S TĚLEM A JEHO VLASTNÍ ENERGIÍ


Velkou pozornost v tomto semináři budeme věnovat vědomému doteku a propojení našeho fyzického těla s duševním. Naše tělo není jen to fyzické a chceme-li mít šťastný život,  je nutnost uvědomovat si tělo jako celek. Tento seminář je sestaven tak, aby mohl být novým vykročením - aby vám připomněl, že všichni jsme začátečníci. Necháte-li se tímto seminářem inspirovat, pomůže vám k uvědomění si sebe sama. Dovede vás nejen k vědění ale především poznání, že pokud naším tělem energie plyne zcela volně, jsme si Sebe-Vědomi. Všichni víme, že pokud se ve svém fyzickém těle necítíme dobře, strádáme již mnohem déle na hlubších úrovních. Je důležitá zkušenost, která nám připomene, že život je stále v nás. Proto v průběhu dne projdeme několika technikami. Budeme pracovat s dechem, přidáme vědomou práci s tekutinou v těle a naučíme se práci s energií. Cílem veškerého dění bude zapomenout na sebekritiku a pocit nedokonalosti, který jen snižuje naše Sebe-Vědomí  ale naopak objevit svoji krásu v té nejjemnější formě.

Co je obsahem tohoto semináře:

Jak pečovat o své duševní tělo, techniky pro zklidnění mysli - nalezení vlastního dechu

Vědomá práce s tekutinou v těle - ponoříme se a necháme se vlastním tělem vést

Základní techniky samoošetření vycházející nejen z Marma terapie - práce s energií

Mapa těla, znalost bodů k podpoření jednotlivých orgánů v jednotlivých měsících - automasáž

Úvod do meditace - krátká meditace.


Seminář Léčivá síla VĚDOMÉHO doteku, je celodenní. V průběhu jednoho dne se opravdu ztišíme - práce s dechem. Naučíme se vnímat své fyzické tělo, vnímat je v jeho hloubkách - vědomá práce s tekutinou a naučíme se pracovat s energií tak, abychom ho pomocí několika posvátných bodů propojili s tělem emocionálním. Toto samoošetření nám pomůže objevit své skryté zdroje a restartovat tím samoléčení - umění práce s energií 

Každý měsíc, potřebuje více pozornosti jiný orgán, který a jak, i to si ukážeme - Automasáž je nejstarší léčebná technika, nemá nahradit ruce odborníka, ale má být jednoduchým prostředkem, jak si udržet harmonii, kterou díky odborné masáži získáte. Udržet si co nejdéle uvolnění a pozitivní náladu. Automasáží můžeme uvolnit svaly, povzbuzovat tok lymfy což zlepšuje celkový vzhled, působit tak na energetický systém a tím na funkci vnitřních orgánů. Celkově tím můžeme zpomalit stárnutí našeho organismu, protože pozitivní nálada, kterou si budeme tímto rituálem udržovat má pro náš život blahodárný efekt. 

Pokud budete vědět jak pečovat o sebe, s tou největší laskavostí se budete umět postarat i o své nejbližší. Zjistíte jak láskyplné a vzájemné toto může být - vzájemné ošetření. 

Naučit se mít ráda a přijímat se taková jaká opravdu jsem. Splnit svůj životní úkol, být šťastná, cítit a rozdávat lásku. Jen v největší tichosti a klidu je to co hledáme a ten největší klid najdete v sobě. To nejdůležitější, co potřebujete vědět o meditaci, je jak meditovat - meditace


- jste šťastná žena, která má své tělo ráda, umí vnímat, radovat se, opravdu vědomě žít? Potom Vás zvu na tento seminář k rozšíření možností jak si udržet své zdraví a krásu.

- jste ve fázi, kdy stagnujete, ztrácíte energii a nevíte kde ani čím. Zkrátka schází Vám radost? Potom Vás zvu na tento seminář aby jste se naučili pečovat o své vnitřní bohatství a znovu si připomněli, jak úžasná jste bytost.


Délka trvání semináře: Celodenní seminář / 1600,- Kč

Aktuální termín semináře zde

Tento seminář je komorní: pro čtyři osoby, proto rezervace je nutná a platná po zaplacení na účet.

______________________________________________________________________________V průběhu praktické části bude dosatek prostoru na každou z vás, aby jste měla jistotu, že masáž opravdu provádíte dobře. Pokud bude mít někdo další otázky k tématu a nebude je chtít komunikovat mezi ostatními, určitě neodmítnu na ně odpovědět individuálně po skončení semináře. 


Vše co v mých seminářích sdílím a snažím se předat, je z mého učení, ale nejvíce z mé osobní praxe a zkušenosti. Síla vědomého bytí a doteku, práce s vlastní energií a udržitelnost harmonického těla. Pochopit, že naše tělo je ten nejkrásnější chrám a zaslouží si péči a "úklid". Nalezení klidu, který každý nosíme v sobě, abychom nemuseli utíkat někam, kde může být jen hluché ticho, pokud nevíme, že ten jediný klid je v nás samých. To ticho, které má jak hloubky tak výšky, co umí vyvolat husí kůži na těle jako ta nejkrásnější symfonie, protože ticho není nula! Slova selhávají, když se snažím popsat něco, co člověk popsat nemůže, ale vždy se pokouším zprostředkovat Vám to vše, skrze Vaši vlastní zkušenost v rámci mých seminářů. A jsem velmi obdařena radostí, kdykoliv se mi to podaří.

Těším se na Vás

Marcela Magdaléna