Semináře

.. jak málo, přitom moc, můžeme udělat pro harmonii těla a duše

DUŠEVNÍ HYGIENA JAKO KAŽDODENNÍ RITUÁL

Duševní hygiena jako součást životního stylu. Jak upravit cílevědomě svůj život tak, abychom co nejvíce podpořili duševní pohodu, udrželi si naši psychickou rovnováhu a upevnili své zdraví. 

Dýchání je zdánlivě docela prostou činností a zdá se nám divné, proč by mělo mít vliv na naše rozpoložení. Ale veškeré studie tomu věnované, tento fakt dokazují. Dýchání je pro nás podvědomá činnost, doslova životní činnost. A proto začneme-li působit úmyslně na jeho rytmus, stává se v tento okamžik funkcí vědomou. Tímto působíme na svoji mentalitu a výsledek bude naprosto zřetelný. Každý kdo je duševní hygieně a tomuto cvičení věrný dočká se úspěchu, protože jeho myšlenky budou klidné.  Stane se pánem své mysli. Je důležité být v rytmu svého vlastního dechu, protože každý jsme stejně tak jedinečný jako dech každého z nás. 

Co je obsahem tohoto semináře:

Seznámení s pojmem duševní hygiena a důležitostí jí samotné

Seznámení s léčivou silou vlastního doteku, hlasu a dechu

Seznámení s dechovou terapií v praxi - praktická část 

- První část: Ukotvení se ve vlastním dechu

- Druhá část: Vnitřní a vnější pohyb

- Třetí část: Dech a hlas

Krátká meditace 

Délka trvání semináře 3hodiny - 600,- Kč

 LÉČIVÁ SÍLA VĚDOMÉHO DOTEKU 

                   PRÁCE S TĚLEM A JEHO VLASTNÍ ENERGIÍ


Velkou pozornost v tomto semináři budeme věnovat vědomému doteku a propojení našeho fyzického těla s duševním. Naše tělo není jen to fyzické a chceme-li mít šťastný život,  je nutnost uvědomovat si tělo jako celek. Tento seminář je sestaven tak, aby mohl být novým vykročením - aby vám připomněl, že všichni jsme začátečníci. Necháte-li se tímto seminářem inspirovat, pomůže vám k uvědomění si sebe sama. Dovede vás nejen k vědění ale především poznání, že pokud naším tělem energie plyne zcela volně, jsme si Sebe-Vědomi. Všichni víme, že pokud se ve svém fyzickém těle necítíme dobře, strádáme již mnohem déle na hlubších úrovních. Je důležitá zkušenost, která nám připomene, že život je stále v nás. Proto v průběhu dne projdeme několika technikami. Budeme pracovat s dechem, přidáme vědomou práci s tekutinou v těle a naučíme se práci s energií. Cílem veškerého dění bude zapomenout na sebekritiku a pocit nedokonalosti, který jen snižuje naše Sebe-Vědomí  ale naopak objevit svoji krásu v té nejjemnější formě.

Co je obsahem tohoto semináře:

Jak pečovat o své duševní tělo, techniky pro zklidnění mysli - nalezení vlastního dechu

Vědomá práce s tekutinou v těle - ponoříme se a necháme se vlastním tělem vést

Základní techniky samoošetření vycházející nejen z Marma terapie - práce s energií

Mapa těla, znalost bodů k podpoření jednotlivých orgánů v jednotlivých měsících - automasáž

Úvod do meditace - krátká meditace.


Seminář Léčivá síla VĚDOMÉHO doteku, je celodenní. V průběhu jednoho dne se opravdu ztišíme - práce s dechem. Naučíme se vnímat své fyzické tělo, vnímat je v jeho hloubkách - vědomá práce s tekutinou a naučíme se pracovat s energií tak, abychom ho pomocí několika posvátných bodů propojili s tělem emocionálním. Toto samoošetření nám pomůže objevit své skryté zdroje a restartovat tím samoléčení - umění práce s energií 

Každý měsíc, potřebuje více pozornosti jiný orgán, který a jak, i to si ukážeme - Automasáž je nejstarší léčebná technika, nemá nahradit ruce odborníka, ale má být jednoduchým prostředkem, jak si udržet harmonii, kterou díky odborné masáži získáte. Udržet si co nejdéle uvolnění a pozitivní náladu. Automasáží můžeme uvolnit svaly, povzbuzovat tok lymfy což zlepšuje celkový vzhled, působit tak na energetický systém a tím na funkci vnitřních orgánů. Celkově tím můžeme zpomalit stárnutí našeho organismu, protože pozitivní nálada, kterou si budeme tímto rituálem udržovat má pro náš život blahodárný efekt. 

Pokud budete vědět jak pečovat o sebe, s tou největší laskavostí se budete umět postarat i o své nejbližší. Zjistíte jak láskyplné a vzájemné toto může být - vzájemné ošetření. 

Naučit se mít ráda a přijímat se taková jaká opravdu jsem. Splnit svůj životní úkol, být šťastná, cítit a rozdávat lásku. Jen v největší tichosti a klidu je to co hledáme a ten největší klid najdete v sobě. To nejdůležitější, co potřebujete vědět o meditaci, je jak meditovat - meditace


- jste šťastná žena, která má své tělo ráda, umí vnímat, radovat se, opravdu vědomě žít? Potom Vás zvu na tento seminář k rozšíření možností jak si udržet své zdraví a krásu.

- jste ve fázi, kdy stagnujete, ztrácíte energii a nevíte kde ani čím. Zkrátka schází Vám radost? Potom Vás zvu na tento seminář aby jste se naučili pečovat o své vnitřní bohatství a znovu si připomněli, jak úžasná jste bytost.


Celodenní seminář / 1600,- Kč

______________________________________________________________________________V průběhu praktické části bude dosatek prostoru na každou z vás, aby jste měla jistotu, že masáž opravdu provádíte dobře. Pokud bude mít někdo další otázky k tématu a nebude je chtít komunikovat mezi ostatními, určitě neodmítnu na ně odpovědět individuálně po skončení semináře. 


Vše co v mých seminářích sdílím a snažím se předat, je z mého učení, ale nejvíce z mé osobní praxe a zkušenosti. Síla vědomého bytí a doteku. Práce s vlastní energií a udržitelnost harmonického těla. Pochopit, že naše tělo je ten nejkrásnější chrám a zaslouží si péči a "úklid". Nalezení klidu, který každý nosíme v sobě abychom nemuseli utíkat někam, kde může být jen hluché ticho, pokud nevíme, že hledáme klid v Sobě, to naplňující. To které má jak hloubky tak výšky, které umí vyvolat husí kůži na těle jako ta nejkrásnější symfonie, protože ticho není nula. Slova selhávají, když se snažím popsat něco, co člověk popsat nemůže, ale vždy se pokouším zprostředkovat Vám to vše skrze Vaši vlastní zkušenost v rámci mých seminářů. A jsem velmi obdařena radostí, kdykoliv se mi to podaří.

Těším se na Vás

Marcela Magdaléna