Semináře duševní hygieny 

     .. jak málo a přitom moc, můžeme udělat pro harmonii těla a duše! 

 

Všechny mé semináře jsou připraveny tak, aby vycházely z vás samých, tedy jsou samo-direktivní a hluboce prožitkové. Jedná se o proces, ve kterém jste vedeni k uvědomování si moudrosti svého těla. Práce je jak vzdělávací, tak terapeutická a její benefity jsou od poznávání sama sebe, přes uvolňování fyzického napětí až po zotavování se z fyzických i emočních traumat. 

Jeden z výsledků této praxe je důvěra v sebe, učíme se být kreativní v mnoha oblastech, léčíme se somatickým pohybem, tvoříme z osobní vnitřní síly a proměňujeme svůj život ve skutečný


"Ve vlně proudu života"

aneb

             DUŠEVNÍ HYGIENA JAKO KAŽDODENNÍ RITUÁL

Duševní hygiena jako součást životního stylu.

Klidný dech, jemný pohyb a vlastní zvuk nám pomohou ponořit se do hlubin těla a plynout v proudu života, který si sami tvoříme. Nebudeme o tom mluvit, budeme to prožívat. Protože jen vlastní zkušenost a vlastní jemná technika nás dovede k moudrosti našeho těla.

Dech, zdánlivě docela prostá činnost a zdá se nám divné, že by měl mít vliv na naše rozpoložení. Ale veškeré studie tomu věnované, tento fakt dokazují. Myslíme si, že jsme to my, kdo dýchá, ale to dech se děje v nás. Začneme-li vnímat tento přirozený rytmus, stává se v tento okamžik funkcí vědomou. Působíme tím na svoji mentalitu a výsledek je naprosto zřetelný.

Toto hlubinné učení principů a technik, somatického pohybu, stejně jako učení metody vědomého doteku je vedeno tak, aby vycházelo z vás samých. V mém tichém doprovodu s velmi jemným cvičením inspirovaným  kontinuum movements" a seznámením se s mapou posvátných energetických bodů. Pomocí jednoduchých nástrojů jako vlastní dech, hlas a spontánní pohyb vstupujeme do svého těla.  Dáváme prostor inteligenci těla a jeho živé vody, kdy vše co je díky technice objeveno, může být i odplaveno. Naše tělo můžeme vnímat až na kost (a to ne jen ve chvílích bolesti). Touto jemnou praxí vytvoříme prostor k samoléčení, což je proces, který je stále - dějící se, jen je potřeba zvědomit jej. 

Co je obsahem tohoto semináře:

Seznámení s pojmem duševní hygiena a důležitostí jí samotné.

Objevení léčivé síly v jemném pohybu ・v rezonanci vlastního hlasu ・v rytmu vlastního dechu

Meditace s centrální myšlenkou ・mantra

Každý, kdo je duševní hygieně věrný dočká se úspěchu, protože jeho myšlenky budou klidné. Je důležité být v rytmu svého vlastního dechu, protože každý jsme stejně tak jedinečný jako dech každého z nás.

Délka trvání semináře: 3hodiny / 750,- Kč

Aktuální termín semináře zde

Tento seminář je komorní: pro čtyři osoby, proto rezervace je nutná a platná po zaplacení na účet.

Těším se na Vás a naše společné plynutí

Marcela Magdaléna

p.s. seminář je vhodný pro Vaši domácí praxi, nebo další společnou, kterou Vás opět ráda provedu. Společné praktikování bude již 90minut jemné techniky bez úvodního seznámení s teorií avšak stále v mém jemném vedení. Více informací ZDE


"Tělo jako příběh" 

aneb

                               DUŠEVNÍ HYGIENA JAKO KAŽDODENNÍ RITUÁL

Připomeneme si moudrost našeho těla, a také to, že co nás uvolňuje, je odevzdání se síle gravitace, tedy síle větší, než jsme my sami. Připomeneme si, jak důležitá je důvěra v tělo a poznání sebe sama ve vrstvách, z nichž se naše tělo a život a skládá. Umění odevzdání se fluidnímu prostoru a inteligenci, otevření se Zemi, která nás vyživuje i relaxuje. Pojďme společně hlouběji a dál ..

V seminář "Tělo jako příběh" je studium Sebe sama, prožitek či zkušenost vycházející z vnitřního zkoumání těla a ducha v somatickém cvičení. Je to zároveň cesta, jak změnit, jak žijeme naše životy, jak věříme, že naše tělo a mysl spolu vzájemně souvisí, a stáváme se tím zodpovědnější nejen za své tělo, ale i úplné Bytí. Naše tělo je mnoho příběhů, které známe, ale mnohem více příběhů, které neznáme. V tomto našem studiu se ponoříme do krajiny bederních svalů, který ne náhodou je nazýván svalem duše. Naší základní emocí je strach. Strach i úzkost se nám ukládají do nejméně používaných míst v těle, následkem je jak fyzické, tak emocionální napětí a jedním z nich je právě i psoas - velký sval bederní. Už z toho samotného faktu, že si na něj nemůžeme sáhnout, nelze jej masírovat, je zřejmé, že jediná možnost jak s ním pracovat je somatická. Vlastním naladěním se, pomocí jemného pohybu, jenž je přirozený, vycházející zevnitř, za doprovodu vibrace vlastního zvuku a v rytmu svého dechu, budeme tonizovat, prodlužovat, změkčovat, ale především zvědomovat tento nejhlubší sval v těle a navracet ho zpět ke své přirozenosti. Při správném použití dechu je při nádechu stlačena bránice směrem dolů, což masíruje vnitřní orgány v této oblasti. Aby však k takové akci mohlo dojít, musí se uskutečnit protipohyb, kterým je zapojení svalů pánevního dna a zapojení hlubokých spodních břišních svalů včetně psoas. Seminář je připraven tak, aby byl samo-direktivní. Tedy jste vedeni k uvědomování si moudrosti svého těla. Práce je jak vzdělávací, tak terapeutická a její benefity jsou od poznávání sama sebe, přes uvolňování fyzického napětí až po klidnou mysl.

Co je obsahem tohoto semináře:

Seznámení s anatomií a teorií ve zkratce.

Jak důležitou funkci má psoas v systému jógy. Jeho důležitost k zapojení a aktivaci energetického systému (čakry) a proudění energie.

Somatické cvičení inspirované Kontinuum movements - osobní prožitek je pro praxi nejdůležitější Objevení léčivé "síly" v jemném pohybu ・v rezonanci vlastního hlasu ・v rytmu vlastního dechu

Naše tělo je plné emocí a díky nervovému systému, který prochází skrze svaly, orgány a ještě jemnější energetický systém (čakry a nádi) se emoce ukládají do jednotlivých částí těla, kde se koncentrují. Jedná se většinou o části těla, která člověk nejméně používá. Je důležité tato místa probudit, obnovit jejich funkčnost, vyčistit a zbavit tělo nevyřešených emocí a bloků a objevit v sobě přirozenou radost, jež odkrývá se ve vrstvách...

Délka trvání semináře: 3 hodiny

Cena: 750,- Kč

Aktuální termín semináře ZDE

Místo konání: Vnímej své tělo, Vyšehradská 43, Praha 2

Tento seminář je komorní, proto rezervace je nutná a platná po zaplacení na účet.

Těším se na Vás a naše společné plynutí

Marcela Magdaléna


"Léčivá síla vědomého doteku"

                    PRÁCE S TĚLEM A JEHO VLASTNÍ ENERGIÍ


Velkou pozornost v tomto semináři budeme věnovat vědomému doteku a propojení našeho fyzického těla s duševním. Naše tělo není jen to fyzické a chceme-li mít šťastný život,  je nutnost uvědomovat si tělo jako celek. Tento seminář je sestaven tak, aby mohl být novým vykročením - aby vám připomněl, že všichni jsme začátečníci. Necháte-li se tímto seminářem inspirovat, pomůže vám k uvědomění si sebe sama. Dovede vás nejen k vědění ale především poznání, že pokud naším tělem energie plyne zcela volně, jsme si Sebe-Vědomi. Všichni víme, že pokud se ve svém fyzickém těle necítíme dobře, strádáme již mnohem déle na hlubších úrovních. Je důležitá zkušenost, která nám připomene, že život je stále v nás. Proto v průběhu dne projdeme několika technikami. Budeme pracovat s dechem, přidáme vědomou práci s tekutinou v těle a naučíme se práci s energií. Cílem veškerého dění bude zapomenout na sebekritiku a pocit nedokonalosti, který jen snižuje naše Sebe-Vědomí  ale naopak objevit svoji krásu v té nejjemnější formě.

Co je obsahem tohoto semináře:

Jak pečovat o své duševní tělo, techniky pro zklidnění těla a mysli - nalezení vlastního dechu

Vědomá práce se "svalem duše" - ponoříme se k hlubokým bederním svalům

Základní techniky samoošetření vycházející nejen z Marma terapie - posvátná vertikála, harmonizace

Znalost mapy vlastního těla k podpoření jednotlivých orgánů v jednotlivých měsících - automasáž


Seminář Léčivá síla VĚDOMÉHO doteku, je celodenní. V průběhu jednoho dne se opravdu ztišíme - práce s dechem. Naučíme se vnímat své fyzické tělo, vnímat je v jeho hloubkách - vědomá práce s tekutinou a naučíme se pracovat s energií tak, abychom pomocí několika posvátných bodů propojili tělo fyzické s tělem emocionálním a uvolnili tak zátěže a bloky. Toto samoošetření nám pomůže objevit své skryté zdroje a restartovat tím samoléčení -  seberegulace

Každý měsíc, potřebuje více pozornosti jiný orgán, který a jak, i to si ukážeme - Automasáž je nejstarší léčebná technika, nemá nahradit ruce odborníka, ale má být jednoduchým prostředkem, jak si udržet harmonii, kterou díky odborné masáži získáte. Udržet si co nejdéle uvolnění a pozitivní náladu. Automasáží můžeme uvolnit svaly, povzbuzovat tok lymfy což zlepšuje celkový vzhled, působit tak na energetický systém a tím na funkci vnitřních orgánů. Celkově tím můžeme zpomalit stárnutí našeho organismu, protože pozitivní nálada, kterou si budeme tímto rituálem udržovat má pro náš život blahodárný efekt. 

Pokud budete vědět jak pečovat o sebe, s tou největší laskavostí se budete umět postarat i o své nejbližší. Zjistíte jak láskyplné a vzájemné toto může být.

Naučit se mít ráda a přijímat se taková jaká opravdu jsem. Splnit svůj životní úkol, být šťastná, cítit a rozdávat lásku. Jen v největší tichosti a klidu je to co hledáme a ten největší klid najdete v sobě. 


- jste šťastná žena, která má své tělo ráda, umí vnímat, radovat se, opravdu vědomě žít? Potom Vás zvu na tento seminář k rozšíření možností jak si udržet své zdraví a krásu.

- jste ve fázi, kdy stagnujete, ztrácíte energii a nevíte kde ani čím. Zkrátka schází Vám radost? Potom Vás zvu na tento seminář aby jste se naučili pečovat o své vnitřní bohatství a znovu si připomněli, jak úžasná jste bytost.


Délka trvání semináře: Celodenní seminář / 1600,- Kč

Aktuální termín semináře zde

Tento seminář je komorní: pro čtyři osoby, proto rezervace je nutná a platná po zaplacení na účet.

______________________________________________________________________________


Vše co v mých seminářích sdílím a snažím se předat, je z mého učení, ale nejvíce z mé osobní praxe a zkušenosti. Síla vědomého bytí a doteku, práce s vlastní energií a udržitelnost harmonického těla. Pochopit, že naše tělo je ten nejkrásnější chrám a zaslouží si péči a "úklid". Nalezení klidu, který každý nosíme v sobě, abychom nemuseli utíkat někam, kde může být jen hluché ticho, pokud nevíme, že ten jediný klid je v nás samých. To ticho, které má jak hloubky tak výšky, co umí vyvolat husí kůži na těle jako ta nejkrásnější symfonie, protože ticho není nula! Slova selhávají, když se snažím popsat něco, co člověk popsat nemůže, ale vždy se pokouším zprostředkovat Vám to vše, skrze Vaši vlastní zkušenost 

Těším se na Vás

Marcela Magdaléna