Semináře duševní hygieny 

     .. jak málo a přitom moc, můžeme udělat pro harmonii těla a duše! 

 

Všechny mé semináře jsou připraveny tak, aby vycházely z vás samých, tedy jsou samo-direktivní a hluboce prožitkové. Jedná se o proces, ve kterém jste vedeni k uvědomování si moudrosti svého těla. Práce je jak vzdělávací, tak terapeutická a její benefity jsou od poznávání sama sebe, přes uvolňování fyzického napětí až po zotavování se z fyzických i emočních traumat. 

Jeden z výsledků této praxe je důvěra v sebe, učíme se být kreativní v mnoha oblastech, léčíme se somatickým pohybem, tvoříme z osobní vnitřní síly a proměňujeme svůj život ve skutečný"Ve vlně proudu života"


Duševní hygiena je součást životního stylu. Klidný dech, jemný pohyb a vlastní zvuk nám pomohou ponořit se do hlubin těla a plynout v proudu života, který si sami tvoříme. Nebudeme mluvit, budeme to prožívat. Protože jen vlastní zkušenost a vlastní jemná technika nás dovede k moudrosti našeho těla.

Dech je zdánlivě prostá činnost, proto zdá se nám divné, že by měl mít vliv na naše rozpoložení. Ale veškeré studie tomu věnované, tento fakt dokazují. Myslíme si, že jsme to my, kdo dýchá, ale to dech se děje v nás. Začneme-li vnímat tento přirozený rytmus, stává se v tento okamžik funkcí vědomou. Působíme tím na svoji mentalitu a výsledek je naprosto zřetelný.

Toto hlubinné učení principů a technik somatického pohybu, stejně jako učení metody vědomého doteku je vedeno tak, aby vycházelo z vás samých. V mém tichém doprovodu s velmi jemným cvičením inspirovaným  kontinuum movements a seznámením se s mapou posvátných energetických bodů. Pomocí jednoduchých nástrojů jako vlastní dech, hlas a spontánní pohyb vstupujeme do svého těla.  Dáváme prostor inteligenci těla a jeho živé vody, kdy vše co je díky technice objeveno, může být i odplaveno. Touto jemnou praxí vytvoříme prostor k samoléčení, což je proces, který je stále - dějící se, jen je potřeba zvědomit jej. Své tělo umíme vnímat až na kost, je lepší, když ne jen ve chvílích bolesti.

Co je obsahem tohoto semináře čtěte dále ZDE


"Tělo jako příběh" 


Připomeneme si nejen moudrost našeho těla, ale také to, že co nás uvolňuje, je odevzdání se síle gravitace - tedy síle větší, než jsme my sami. Připomeneme si, jak důležitá je důvěra v tělo a poznání sebe sama ve vrstvách, z nichž se naše tělo a život a skládá. Umění odevzdání se fluidnímu prostoru a inteligenci, otevření se Zemi, která nás vyživuje i relaxuje. Půjdeme hlouběji a dál ..

Seminář "Tělo jako příběh" je studium Sebe sama, prožitek či zkušenost vycházející z vnitřního zkoumání těla a ducha v somatickém cvičení. Je to ale zároveň také cesta, jak změnit, jak žijeme naše životy, jak věříme, že naše tělo a mysl spolu vzájemně souvisí, čímž stáváme se zodpovědnější nejen za své tělo, ale i úplné Bytí. Naše tělo je mnoho příběhů, které známe, ale mnohem více příběhů, které neznáme. V tomto našem studiu se ponoříme do krajiny bederních svalů, který ne náhodou je nazýván svalem duše. Naší základní emocí je strach. Strach i úzkost se nám ukládají do nejméně používaných míst v těle, následkem je jak fyzické, tak emocionální napětí a jedním z nich je právě i psoas - velký sval bederní. Už z toho samotného faktu, že si na něj nemůžeme sáhnout, nelze jej masírovat, je zřejmé, že jediná možnost jak s jeho uvolněním pracovat, je somatická. Naladěním se na svůj dech a tělo, pomocí jemného pohybu, jenž je přirozený, vycházející zevnitř, za doprovodu vibrace vlastního zvuku, budeme tonizovat, prodlužovat, změkčovat, ale především zvědomovat tento nejhlubší sval v těle a navracet ho zpět, ke své přirozenosti. Zvědomíme jemnou energetickou masáž, kdy při nádechu s pohybem bránice směrem dolů jemná vlna masíruje vnitřní orgány v této oblasti, stejně,  jako s výdechem oblast a orgány ukryté v hrudním koši. Aby však k takové akci mohlo dojít, musí se uskutečnit i protipohyb, kterým je vědomí svalů pánevního dna a zapojení hlubokých spodních břišních svalů včetně psoas. Seminář je připraven tak, aby byl samo-direktivní. Tedy jste vedeni k uvědomování si moudrosti svého těla. Práce je jak vzdělávací, tak terapeutická a její benefity jsou od poznávání sama sebe, přes uvolňování fyzického napětí až po klidnou mysl.

Co je obsahem tohoto semináře čtěte dále ZDE


"Krajinou svého těla"

Dvanáct pozvolna na sebe navazujících lekcí, hlubokého ponoření do říše tělesných pocitů. Nové způsoby vnímání vlastního těla a jeho pohybu nás povedou na skutečně intimní cestu k sobě. Budeme střídat lekci meditační s lekcí somatického cvičení, jako kdybychom měnili prostředí: od pozorování změn vnímání v klidném usebrání, přes stále hlubší uvědomění si vjemů v hlubokých vrstvách, uprostřed vlastního experimentu, vycházejícího z vnitřního pohybu. Spíše než učit se, budeme vzpomínat na vše, co je v nás přítomné. Tělo, duše, duch. Pomocníkem, jak postavit most ke svému duchu, bude opět jemná praxe inspirovaná kontinuum movement. Abychom podpořili rozvoj našeho vnímání, seznámíme se a naučíme se používat jemný dotek, díky němuž zažijeme i jemný naslouchající kontakt typický pro kraniosakrální práci. Naše hýčkání sebe sama, nám přinese nový, vždy aktuální obraz těla. Bude to posvátný čas, který může být počátkem proměn tělesných, i možností pracovat se svým obrazem, měnit jej.

V průběhu těchto setkání nás čeká vždy vlastní prožitek. Kurz vchází ze somatické práce každého jedince, proto nejsou okruhy dány tak, abychom na nich lpěli, ale abychom tušili, kam může nás práce vést. Každý z nás je tvůrcem svého života, který je jedinečný. My společně budeme mít jeden jediný cíl. Objevit vše co je naše, pozvolna to přijímat a postupně kultivovat to nejlepší v nás. Může se zdát, že je to jen o duši, ale nezapomínejme, není tělo bez duše, stejně jako by nebyla duše bez těla. Práce bude velmi tělesná.

Kudy zhruba naše cesta povede .. dočtete se ZDE


"Léčivá síla vědomého doteku"

Velkou pozornost v tomto semináři budeme věnovat vědomému doteku a propojení našeho fyzického těla s duševním. Naše tělo není jen to fyzické a chceme-li mít šťastný život,  je nutnost uvědomovat si tělo jako celek. Tento seminář je sestaven tak, aby mohl být novým vykročením - aby vám připomněl, že všichni jsme začátečníci. Necháte-li se tímto seminářem inspirovat, pomůže vám k uvědomění si sebe sama. Dovede vás nejen k vědění ale především poznání, že pokud naším tělem energie plyne zcela volně, jsme si Sebe-Vědomi. Všichni víme, že pokud se ve svém fyzickém těle necítíme dobře, strádáme již mnohem déle na hlubších úrovních. Je proto velmi důležité zažít zkušenost, která nám připomene, že život je stále v nás. V průběhu dne projdeme několika technikami. Budeme pracovat s dechem, přidáme práci s tekutinou v těle inspirovanou kontinuum movements a naučíme se práci s energií, skrze znalost několika posvátných bodů těla a vlastního doteku. Cílem veškerého dění bude zapomenout na sebekritiku, pocit nedokonalosti, či neznalosti, který jen snižuje naše Sebe-Vědomí ale naopak objevit svoji krásu v té nejjemnější formě a vzpomenout si na všechno učení, které je v hloubi nás všech uložené. 

Co je obsahem tohoto semináře čtěte ZDE


Vše co v mých seminářích sdílím a snažím se předat, je z mého učení a nejvíce z mé osobní praxe a zkušenosti. Síla vědomého bytí a doteku, práce s vlastní energií a udržitelnost harmonického těla. Pochopit, že naše tělo je ten nejkrásnější chrám a zaslouží si péči i "úklid". Nalezení klidu, který každý nosíme v sobě, abychom nemuseli utíkat někam, kde může být jen hluché ticho, pokud nevíme, že ten jediný klid je v nás samých. Ticho, jež má jak hloubky tak výšky, co umí vyvolat husí kůži na těle, jako nejkrásnější symfonie, protože ticho není nula! 

Slova selhávají, když se snažím popsat něco, co člověk popsat nemůže, ale vždy se pokouším zprostředkovat Vám toto vše, skrze Váš vlastní prožitek .. 

Těším se na Vás

Marcela Magdaléna