Semináře duševní hygieny

  tak málo a přitom moc, co můžeme udělat pro harmonii těla a duše!

Všechny mé semináře jsou připraveny tak, aby vycházely z vás samých, tedy jsou samo-direktivní a hluboce prožitkové. Jedná se o proces, ve kterém jste vedeni k uvědomování si moudrosti svého těla. Práce je jak vzdělávací, tak terapeutická a její benefity jsou od poznávání sama sebe, přes uvolňování fyzického napětí až po zotavování se z fyzických i emočních traumat. 

Jeden z výsledků této praxe je důvěra v sebe, učíme se být kreativní v mnoha oblastech, léčíme se somatickým pohybem, tvoříme z osobní vnitřní síly a proměňujeme svůj život ve skutečný"Ve vlně proudu života"


Duševní hygiena je součást životního stylu. Klidný dech, jemný pohyb a vlastní zvuk nám pomohou ponořit se do hlubin těla a plynout v proudu života, který si sami tvoříme. Nebudeme mluvit, budeme to prožívat. Protože jen vlastní zkušenost a vlastní jemná technika nás dovede k moudrosti našeho těla.

Dech, zdánlivě prostá činnost, i proto se nám zdá přinejmenším divné, že by měl mít vliv na naše rozpoložení. Dnes již veškeré studie tomu věnované, tento fakt dokazují. 

Myslíme si, že jsme to my, kdo dýchá, ale to dech se děje v nás.

 Začneme-li vnímat tento přirozený rytmus, stává se tento okamžik funkcí vědomou. Působíme tím na svoji mentalitu a výsledek je naprosto zřetelný.

Hlubinné učení principů a technik somatického pohybu, stejně jako učení metody vědomého doteku. 

V mém doprovodu, jemným cvičením inspirovaným kontinuum movement, seznámením se s mapou posvátných energetických bodů a pomocí jednoduchých nástrojů jako vlastní dech, hlas a spontánní pohyb vstupujeme do svého těla. Vše je vedeno tak, aby učení vycházelo z vás samých. Dáváme prostor inteligenci těla a jeho živé vody, kdy vše co je díky technice objeveno, může být i od-puštěno. Touto jemnou praxí vytváříme prostor k samoléčení, což je proces, který je stále - dějící se, jen je potřeba našeho plného vědomí. Pravdou je, že své tělo umíme vnímat až na kost, je však důležité, aby tomu nebylo jen ve chvílích bolesti, ale především v jeho plném a přirozeném zdraví. 

Co je obsahem tohoto semináře čtěte dále ZDE


"Tělo jako příběh" 


Připomeneme si nejen moudrost našeho těla, ale také to, že co nás uvolňuje, je odevzdání se síle gravitace - tedy síle větší, než jsme my sami. Připomeneme si, jak důležitá je důvěra v tělo a poznání sebe sama ve vrstvách, z nichž se naše tělo a život a skládá. Umění odevzdání se fluidnímu prostoru a inteligenci, otevření se Zemi, která nás vyživuje i relaxuje. Půjdeme hlouběji a dál ..

Seminář "Tělo jako příběh" je studium Sebe sama, prožitek či zkušenost vycházející z vnitřního zkoumání těla a ducha v somatickém cvičení. Je to ale zároveň také cesta, jak změnit, jak žijeme naše životy, jak věříme, že naše tělo a mysl spolu vzájemně souvisí, čímž stáváme se zodpovědnější nejen za své tělo, ale i úplné Bytí. Naše tělo je mnoho příběhů, které známe, ale mnohem více příběhů, které vychází z obsahu naší buněčné paměti. 

V tomto našem studiu se ponoříme do krajiny bederních svalů, který ne náhodou je nazýván svalem duše

Naší základní emocí je strach. Strach i úzkost se nám ukládají do nejméně používaných míst v těle, následkem je jak fyzické, tak emocionální napětí a jedním z nich je právě i psoas - velký sval bederní. Už z toho samotného faktu, že si na něj nemůžeme sáhnout, nelze jej masírovat, je zřejmé, že jediná možnost jak s jeho uvolněním pracovat, je somatická. Naladěním se na svůj dech a tělo, pomocí jemného pohybu, jenž je přirozený, vycházející zevnitř, za doprovodu vibrace vlastního zvuku, budeme tonizovat, prodlužovat, změkčovat, ale především zvědomovat tento nejhlubší sval v těle a navracet ho zpět, ke své přirozenosti. 

Opečujeme se jemnou energetickou masáží - jemná vlna masíruje nejen psoas, ale také orgány v této oblasti. 

Seminář je připraven tak, aby byl samo-direktivní. Tedy jste vedeni k uvědomování si moudrosti svého těla. Práce je jak vzdělávací, tak terapeutická a její benefity jsou od poznávání sama sebe, přes uvolňování fyzického napětí až po klidnou mysl.

Co je obsahem tohoto semináře čtěte dále ZDE


"Krajinou svého těla"

Celodenní setkání se Sebou, ve svém těle, i jeho nejjemnějších vrstvách. Hluboké ponoření do říše tělesných pocitů. Nové způsoby vnímání vlastního těla a jeho pohybu nás povedou na skutečně intimní cestu k sobě. Budeme střídat chvilky meditační s bloky somatického cvičení, jako kdybychom měnili prostředí: od pozorování změn vnímání v klidném usebrání, přes stále hlubší uvědomění si vjemů v hlubokých vrstvách, uprostřed vlastního experimentu, vycházejícího z vnitřního pohybu. Spíše než učit se, budeme vzpomínat na vše, co je v nás přítomné. Tělo, duše, duch. Pomocníkem, jak postavit most ke svému duchu, nám bude též jemná praxe inspirovaná kontinuum movement. 

Abychom podpořili rozvoj našeho vnímání, seznámíme se a naučíme se používat jemný dotek, díky němuž zažijeme i jemný naslouchající kontakt typický pro kraniosakrální práci. Naše hýčkání sebe sama, nám přinese nový, vždy aktuální obraz těla. Bude to posvátný čas, který může být počátkem proměn tělesných, možností pracovat se svým obrazem, i měnit jej.

V průběhu setkání nás čeká vždy vlastní prožitek. Kurz vchází z osobní práce každého jedince. Každý z nás je tvůrcem svého života, a každý z nás je jedinečný. My společně budeme mít jeden jediný cíl: Objevit vše co je naše, pozvolna to přijímat a postupně kultivovat to nejlepší v nás. Může se zdát, že je to jen o duši, ale nezapomínejme, není tělo bez duše, stejně jako by nebyla duše bez těla. Práce bude velmi tělesná.

Kudy zhruba naše cesta povede .. dočtete se ZDE


"Léčivá síla vědomého doteku"

Velkou pozornost v tomto semináři budeme věnovat vědomému doteku a propojení našeho fyzického těla s duševním. Tento seminář je sestaven tak, aby mohl být novým vykročením - aby vám připomněl, že všichni jsme začátečníci. Necháte-li se tímto seminářem inspirovat, pomůže vám k uvědomění si sebe sama i toho co nás přesahuje. Dovede vás nejen k vědění ale především poznání, že pokud naším tělem energie plyne zcela volně, jsme si Sebe-Vědomi. 

Všichni víme, že pokud se ve svém fyzickém těle necítíme dobře, strádáme již mnohem déle v hlubších úrovních svého těla

 Je velmi důležité zažít zkušenost, která nám připomene, že život je stále v nás. Cílem veškerého dění bude zapomenout na sebekritiku, pocit nedokonalosti, či neznalosti, který jen snižuje naše Sebe-Vědomí a objevit svoji krásu v té nejjemnější formě. 

Vzpomenout si na všechno učení, které je v hloubi nás všech uložené. 

Co je obsahem tohoto semináře čtěte ZDEVše co v mých seminářích sdílím a snažím se předat, je nejen z mého učení, ale nejvíce z osobní praxe a zkušenosti. Síla vědomého bytí a doteku, práce s energií a udržitelnost harmonického těla. 

Mým přáním je poskytnout prostor k tomu, aby každý mohl skrze vlastní zkušenost pochopit, že naše tělo je ten nejkrásnější chrám a zaslouží si péči i "úklid". Aby v tomto prostoru každý nalezl klid, jenž  nosí v sobě, že netřeba utíkat někam, kde může být jen hluché ticho, pokud jsme zapomněli, že ten jediný klid, v nás stále je. Stejně jako Ticho, jež má jak hloubky tak výšky, co umí vyvolat husí kůži na těle, jako nejkrásnější symfonie, protože ticho není nula! Ticho jsi TY!

Slova selhávají, když se snažím popsat něco, co člověk popsat nemůže, ale vždy se pokouším zprostředkovat Vám toto vše, skrze Váš vlastní prožitek .. 

Těším se na Vás

Marcela Magdaléna