Vědomý dotek

Dvoudenní setkání pro naladění a hlubší spojení se svým tělem


Seminář VĚDOMÉHO doteku, je ucelený koncept pro zastavení a ztišení, s pozorností obrácenou k péči o své tělo a duševní pohodu. 

Páteční podvečer nás povede k uvolnění a naladění na sebe a své tělo, pro sobotní jemnou a hlubší práci 

Postupně se ztišíme a zjistíme, že hluboce v nás je zakořeněn klid a skrytá vnitřní síla. Naučíme se vnímat nejen své fyzické tělo, ale také vnímat ho v jeho jemnějších vrstvách. Naučíme se pracovat s energií tak, abychom pomocí několika posvátných bodů propojili fyzické s emocionálním a daly možnost uvolnit nezpracované emoce. Jednotlivé techniky nám pomohou objevit skryté zdroje a zahájit proces samoléčení. 

⧽ Samoléčení je děj stále-dějící se pokud dáme tomu prostor 

⧽ Vědomý dotek vyžaduje přijetí léčitele v nás samých 

V jedné části programu se seznámíme s automasáží, která nemá nahradit ruce odborníka, ale může být jednoduchým prostředkem, jak si udržet harmonii, kterou díky odborné péči získáte. Udržet si uvolnění a pozitivní náladu. Automasáží můžeme uvolnit svaly, povzbuzovat tok lymfy, působit na energetický systém a tím funkci vnitřních orgánů. Celkově tím můžeme zpomalit stárnutí organismu, udržet si přirozenou radost. 

V průběhu dvoudenního setkání projdeme několika technikami, abychom měli možnost vnímat život nejen ve všech vrstvách těla, ale zažít spojení se silami, jež naše tělo utváří. Cílem veškerého dění bude zapomenout na sebekritiku, pocit nedokonalosti a objevit svoji krásu v nejjemnější formě. Objevit svou vnitřní krásu a rozsvítit ji navenek.  Víme, že pokud se ve svém fyzickém těle necítíme dobře, strádáme i v hlubších úrovních. V takové chvíli je důležitá zkušenost, která připomene, že život je stále v nás.

Celý seminář je sestaven tak, aby mohl být novým vykročením - aby připomněl, že všichni jsme začátečníci v objevování, ale nejlepšími léčiteli sobě.  Necháte-li se tímto seminářem inspirovat, dovede vás nejen k vědění, ale především poznání, že pokud tělem energie plyne zcela volně, jsme skuteční a Sebe-Vědomí.


Co je obsahem tohoto semináře:

Jak pečovat o svoji duševní pohodu 

Vědomá práce v jemných vrstvách těla - 

Seznámení s posvátnými body těla - vědomý dotek a práce s energií 

Mapa bodů k podpoře jednotlivých orgánů - automasáž - laskavý dotek 

Úvod do meditace - vedená meditace

Sdílení 

Zažijeme, že dech a vibrace zvuku funguje, jako vnitřní dotek

Zázrak svého dokonalého těla 

Projev sebelásky v doteku a pozornosti věnované sobě

Hluboké léčení a regeneraci spočíváním ve zvukové lázni z nebeských tónů křišťálových mís


Dvoudenní setkání:  Pátek 14.4. / 17 - 19:30 a Sobota 15.4. / 10 - 16 hodin 

Odměna za provázení a podpora prostoru: 2300,- Kč

Místo konání: Veletržní 29, Praha 7

Setkání je určené pro komorní společnost čtyř žen


Těším se na Vás, i naši společnou chvíli sebepéče

Marcela Magdaléna

Pro koho je seminář určen


 Jste šťastná žena, která má své tělo ráda, umí je vnímat, naslouchat mu, radovat se, opravdu vědomě žít? Potom Vás zvu na tento seminář k rozšíření možností jak si udržet své zdraví a krásu.

Jste - li ve fázi, kdy necítíte radost, ztrácíte energii a nevíte kde ani čím. Potom Vás zvu na tento seminář aby jste se naučili pečovat o své vnitřní bohatství a zdroje a znovu si připomněli, jak úžasná jste bytost.

Mít se ráda znamená plnit svůj životní úkol - být šťastná, cítit a rozdávat lásku. Tento seminář je inspirace pro chvíle, kdy cítíte, že se Sama Sobě ztrácíte

♥︎.