LÉČIVÁ SÍLA VĚDOMÉHO DOTEKU

PRÁCE S TĚLEM I JEHO VLASTNÍ ENERGIÍ

Velkou pozornost v tomto semináři budeme věnovat vědomému doteku a propojení našeho fyzického těla s duševním. Naše tělo není jen to fyzické a chceme-li mít šťastný život, je nutnost uvědomovat si tělo jako celek. Tento seminář je sestaven tak, aby mohl být novým vykročením - aby vám připomněl, že všichni jsme začátečníci. Necháte-li se tímto seminářem inspirovat, pomůže vám k uvědomění si sebe sama. Dovede vás nejen k vědění ale především poznání, že pokud naším tělem energie plyne zcela volně, jsme si Sebe-Vědomi. Všichni víme, že pokud se ve svém fyzickém těle necítíme dobře, strádáme již mnohem déle na hlubších úrovních. Je důležitá zkušenost, která nám připomene, že život je stále v nás. Proto v průběhu dne projdeme několika technikami. Budeme pracovat s dechem, přidáme vědomou práci s tekutinou v těle a naučíme se práci s energií. Cílem veškerého dění bude zapomenout na sebekritiku a pocit nedokonalosti, který jen snižuje naše Sebe-Vědomí ale naopak objevit svoji krásu v té nejjemnější formě.

Co je obsahem tohoto semináře:

Jak pečovat o své duševní tělo, techniky pro zklidnění mysli - nalezení vlastního dechu

Vědomá práce s tekutinou v těle - ponoříme se a necháme se vlastním tělem vést

Základní techniky samoošetření vycházející nejen z Marma terapie - práce s energií

Mapa těla, znalost bodů k podpoření jednotlivých orgánů v jednotlivých měsících - automasáž

Úvod do meditace - krátká meditace.

Seminář Léčivá síla VĚDOMÉHO doteku, je celodenní. V průběhu jednoho dne se opravdu ztišíme - práce s dechem. Naučíme se vnímat své fyzické tělo, vnímat je v jeho hloubkách - vědomá práce s tekutinou a naučíme se pracovat s energií tak, abychom ho pomocí několika posvátných bodů propojili s tělem emocionálním. Toto samoošetření nám pomůže objevit své skryté zdroje a restartovat tím samoléčení - umění práce s energií

Každý měsíc, potřebuje více pozornosti jiný orgán, který a jak, i to si ukážeme - Automasáž je nejstarší léčebná technika, nemá nahradit ruce odborníka, ale má být jednoduchým prostředkem, jak si udržet harmonii, kterou díky odborné masáži získáte. Udržet si co nejdéle uvolnění a pozitivní náladu. Automasáží můžeme uvolnit svaly, povzbuzovat tok lymfy což zlepšuje celkový vzhled, působit tak na energetický systém a tím na funkci vnitřních orgánů. Celkově tím můžeme zpomalit stárnutí našeho organismu, protože pozitivní nálada, kterou si budeme tímto rituálem udržovat má pro náš život blahodárný efekt.

Pokud budete vědět jak pečovat o sebe, s tou největší laskavostí se budete umět postarat i o své nejbližší. Zjistíte jak láskyplné a vzájemné toto může být - vzájemné ošetření.

Naučit se mít ráda a přijímat se taková jaká opravdu jsem. Splnit svůj životní úkol, být šťastná, cítit a rozdávat lásku. Jen v největší tichosti a klidu je to co hledáme a ten největší klid najdete v sobě. To nejdůležitější, co potřebujete vědět o meditaci, je jak meditovat - meditace

- jste šťastná žena, která má své tělo ráda, umí vnímat, radovat se, opravdu vědomě žít? Potom Vás zvu na tento seminář k rozšíření možností jak si udržet své zdraví a krásu.

- jste ve fázi, kdy stagnujete, ztrácíte energii a nevíte kde ani čím. Zkrátka schází Vám radost? Potom Vás zvu na tento seminář aby jste se naučili pečovat o své vnitřní bohatství a znovu si připomněli, jak úžasná jste bytost.

Celodenní seminář / 1600,- Kč

______________________________________________________________________________V průběhu praktické části bude dostatek prostoru na každou z vás, aby jste měla jistotu, že masáž opravdu provádíte dobře. Pokud bude mít někdo další otázky k tématu a nebude je chtít komunikovat mezi ostatními, určitě neodmítnu na ně odpovědět individuálně po skončení semináře.