LÉČIVÁ SÍLA VĚDOMÉHO DOTEKU

PRÁCE S TĚLEM A JEHO ENERGIÍ


Velkou pozornost v tomto semináři budeme věnovat vědomému doteku a propojení našeho fyzického a duševního těla. Protože naše tělo není jen to fyzické a chceme-li mít šťastný život, je nutnost uvědomovat si tělo jako celek. Tento seminář je sestaven tak, aby mohl být novým vykročením - aby připomněl, že všichni jsme začátečníci v objevování, ale nejlepšími léčiteli sebe samých.  Necháte-li se tímto seminářem inspirovat, dovede vás nejen k vědění, ale především poznání, že pokud naším tělem energie plyne zcela volně, jsme si Sebe-Vědomi. Všichni víme, že pokud se ve svém fyzickém těle necítíme dobře, strádáme již mnohem déle na hlubších úrovních, a zde je důležitá zkušenost jež připomene, že život je stále v nás. V průběhu dne projdeme několika technikami. Budeme pracovat s dechem, tekutinou i energií v našem těle. Cílem veškerého dění bude zapomenout na sebekritiku a pocit nedokonalosti, ale naopak objevit svoji krásu v té nejjemnější formě. 


Co je obsahem tohoto semináře:

Jak pečovat o svoji duševní pohodu - zklidnění mysli bdělou pozorností vlastního dechu 

Vědomá práce v jemnějších vrstvách těla - necháme se inspirovat kontinuum movements

Základy samoošetření a práce s energií - seznámení s posvátnými body na těle

Mapa bodů k podpoření jednotlivých orgánů v jednotlivých měsících - automasáž

Úvod do meditace - krátká meditace

Seminář Léčivá síla VĚDOMÉHO doteku je celodenní. Dopoledne se ztišíme a zjistíme, že hluboce v nás je zakořeněn klid a skrytá naše vnitřní síla. Naučíme se vnímat své fyzické tělo, také vnímat je v jeho hloubkách. Naučíme se pracovat s energií tak, abychom ho pomocí několika posvátných bodů propojili s tělem emocionálním. Jednotlivé techniky nám pomohou objevit naše skryté zdroje a restartovat tím samoléčení, což je děj stále-dějící se pokud dáváme tomu prostor. Jemné techniky, čím hlouběji ve svém těle budeme, budou mizet a bude přicházet plynutí v moudrosti těla. Zjistíme, že dech a vibrace zvuku spolu funguje je jako vnitřní dotek. Objevíme opravdu zázraky našeho dokonalého těla. 

V odpolední části programu se budeme věnovat orgánům a jednotlivým bodům k nim vztahujících se.  Seznámíme se s automasáží, což je nejstarší léčebná technika, která nemá nahradit ruce odborníka, ale má být jednoduchým prostředkem, jak si udržet harmonii, kterou díky odborné masáži získáte. Udržet si co nejdéle uvolnění a pozitivní náladu. Automasáží můžeme uvolnit svaly, povzbuzovat tok lymfy, působit tak na energetický systém a tím na funkci vnitřních orgánů. Každý měsíc, potřebuje více pozornosti jiný orgán, řekneme si který a jak se automasáží ošetřit. Celkově tím můžeme zpomalit stárnutí našeho organismu, udržet si přirozenou radost, která má pro náš život blahodárný efekt.

Pokud budete vědět jak pečovat o sebe, s tou největší laskavostí se budete umět postarat i o své nejbližší. Zjistíte jak láskyplný a vzájemný může vědomý dotek být. 

Naučit se mít ráda znamená splnit svůj životní úkol - být šťastná, cítit a rozdávat lásku.  Tento seminář není úkol pro každý následující den, ale inspirace pro chvíle, kdy cítíte, že se ztrácíte Sama Sobě.

Pro koho je seminář určen:

- jste šťastná žena, která má své tělo ráda, umí vnímat, radovat se, opravdu vědomě žít? Potom Vás zvu na tento seminář k rozšíření možností jak si udržet své zdraví a krásu.

- jste ve fázi, kdy necítíte radost, ztrácíte energii a nevíte kde ani čím. Potom Vás zvu na tento seminář aby jste se naučili pečovat o své vnitřní bohatství a znovu si připomněli, jak úžasná jste bytost. Jen v největší tichosti a klidu je to co hledáme, a najdeme to v sobě.

Celodenní seminář / 1600,- Kč

______________________________________________________________________________V průběhu praktické části bude dostatek prostoru na každou z vás, aby jste měla jistotu, že masáž opravdu provádíte dobře. Pokud bude mít někdo další otázky k tématu a nebude je chtít komunikovat mezi ostatními, určitě neodmítnu na ně odpovědět individuálně po skončení semináře.