Ve vlně proudu života

Seminář pro duševní hygienu 

Klidný dech, jemný pohyb a vlastní zvuk nám pomohou ponořit se do hlubin těla a plynout v proudu života, který si sami tvoříme. Nebudeme o tom mluvit, budeme to prožívat. Protože jen vlastní zkušenost a vlastní jemná technika nás dovede k moudrosti našeho těla

Dech, zdánlivě docela prostá činnost.  Zdá - li se vám divné, že by měl mít vliv na naše rozpoložení, věřte, že tomu tak je, veškeré studie tomu věnované, tento fakt dokazují. Myslíme si, že jsme to my, kdo dýchá, ale to dech se děje v nás. 

Začneme-li vnímat tento přirozený rytmus, stává se tento okamžik funkcí vědomou. Působíme tím na svoji mentalitu a výsledek je naprosto zřetelný. 

"Meditace s pozorností na cestu dechu a její vliv na hluboké tělesné uvolnění, objevení této cesty, otevření se Duchu: To je počátek .. "

Skrze zvuk a jemný pohyb rozhýbáme veškerou vodu, jež je spojena se všemi formami tekutin v těle: ať myslíme na krev, lymfu či jiné tělesné tekutiny v podstatě je to stále tatáž voda. Velmi jemným cvičením, léčíme sami sebe, osvojením si "techniky" kontinuum movements" zjistíme, že čím hlouběji vstupujeme do svého těla, tím technika mizí a nastupuje jeho přirozená moudrost. Dáváme prostor inteligenci těla, jeho živé vody, a vše co je díky této technice objeveno, odkryto, může být i odplaveno, (od)puštěno.

Jemnou praxí vytváříme prostor k samoléčení, což je proces stále - dějící se, jen je potřeba spojit se s touto schopností,  jež je ukrytá hluboko v nás. 


Co je obsahem tohoto semináře:

Seznámení s pojmem duševní hygiena a důležitostí jí samotné.

Vedená meditace, která otevírá "bránu" na cestu k Sobě. 

Objevení léčivé "síly"  v jemném pohybu ・v rezonanci vlastního hlasu ・v rytmu vlastního dechu

Každý, kdo je duševní hygieně věrný dočká se úspěchu, jeho myšlenky budou klidné a mysl čistá. A to jediné je zárukou života v lásce, která je v srdci každého z nás. 

Co je záměrem:

Být v rytmu svého vlastního dechu, objevit jedinečnost: každý je jedinečný jako dech každého z nás.

Vítejte na této cestě, která může být i Vaším krokem za naplněným životem, jeho/svými dary, i veškerým potenciálem jež Vám byl do života dán. 

Délka trvání semináře 3hodiny - 950,- Kč 

Aktuální termín:

Rezervace je nutná a platná po zaplacení na účet.

Těším se na Vás a naše společné plynutí 

Marcela Magdaléna


*seminář je vhodný pro Vaši domácí praxi, nebo další společnou 

Seminář je nejlepším začátkem pro všechny mé kurzy, stejně tak nejen ty mé: Tento kurz otevírá bránu vaší Cesty.