"Krajina mého srdce"

Meditační večer  a setkání ve svém srdci

7.9. od 17:30 do 20 hodin v Atelieru Spiritualita v Plzni 

Meditační večer s jemnou praxí pro harmonii těla a mysli

Jemnou povahou jednoduchých duchovních praktik, prožijeme spojení těla a duše vytvářející extatický a vášnivý zážitek Božství. Jemnou povahou celého večera umožníme, aby každý mohl najít zářivou energii, klid a sílu své duchovní podstaty: Sílu kterou potřebujeme, aby nám pomáhala k autentickému způsobu bytí.


Čeká nás příjemný čas spočívání, v doteku moudrosti těla a vědomí sebe v nejvniternějších krajinách svého srdce. Ceremoniální Kakao - Spirit .. když zavřeme své oči, začne se něco dít, spící jemné energie začnou ožívat, otevírá se Spojení se Sebou. Je to posvátná chvíle spojení sama se sebou, kdy lidské vědomí se propojí s vnitřní moudrostí, inteligencí a buněčnou silou. 

Spočinutí ve zvukové lázni křišťálových mís. Vibrace zvuků jemně prostupující tělo v jeho uvolnění, je hluboce léčivý proces. Je to Boží Dar, je to Boží dotek ..  jak víme, jediné ruce které má, jsou ty naše .. je mi velkou ctí propůjčit své srdce i ruce, aby mísy mohly znít.

Je to tvé Moudré Já, které řídí nevědomé, tělesné a samočinně probíhající procesy v Tobě. K setkání není potřeba žádné předešlé praxe.


Setkání v Atelieru Spiritualita, Rooseveltova 15 (ve dvoře), Plzeň 

Termín: 7.9. od 17:30 do 20 hodin 

Cena: 555,- Kč

Těším se na vás i naše společné plynutí

V lásce a službě

Marcela MagdalénaTělo je oceán, bohatý na skryté poklady. Otevřete jeho nejvnitřnější komnatu a rozsviťte jeho lampu

       Mirabai


Co společně zažijeme


⧽ Setkání s kakaem - Duch kakaa jako průvodce oslavou začátku nového bytí, stejně jako možnost setkání se i se svými průvodci

⧽ Vedenou meditaci do "Krajiny srdce"

⧽ Tělesnou praxi v doprovodu terapeutických zvuků, v níž se odevzdáme moudrosti vlastního těla. V jeho jemných vrstvách a somatickém pohybu máme možnost zažívat a vidět, jak bohatá a silná je zkušenost splynutí těla a ducha.

⧽ Spočinutí ve zvukové lázni křišťálových mís.

V hloubi duše tuším, že bude to opravdu krásné a velmi jemné plynutí


Co si můžete z večera odnést


Uvědomění jemnosti pohybu v kontrastu se zdánlivě pevnou povahou těla a to, jak jemná povaha vyzývá srdce, aby se otevřelo. Což bez tlaku a úsilí děje se, může mít pomíjivou povahu, krátkých záblesků, přesto i tak přináší sílu, která nám pomáhá manifestovat, po čem ve svém srdci hluboce toužíme. Co je zároveň v souladu s vyšším plánem - plánem duše.


Osvojení vnímání těla z nové perspektivy - prostor

Napojení na léčivé síly, přijetím léčitele v sobě - inteligenci

Objev, jak hluboce léčivý, blaho-dárný je somatický pohyb - jemnost

Proměnu omezujících přesvědčení, pocitů založených na studu a strachu - důvěru

Naslouchání intuici - moudrost

Svolení být, kým doopravdy Jste - jedinečnost

Jsem si jista, že každému přináší pokaždé přesně to co má