Otázky ..

21.06.2019

Mnoho lidí stále vyhledává různá místa a aktivity za účelem dozvědět se odpověď na své otázky. A jak moc jsem vděčná, že už nikde venku odpovědi nehledám. Je pravda, že i při meditacích s mandalou, které mám tak ráda a ráda předávám tuto zkušenost dál, je v mnoha případech na začátku cítit a často i zazní z něčích úst nahlas "jsem zvědavá co se z toho dá vyčíst" .. Jsem v klidu, protože vím, že na samém konci už se nikdo neptá a nepídí ani po rozboru ani po odpovědích. Až na jedinou. "Jak je to možný? Cítím se tak lehce a hlava jako by se vysypala od stálých myšlenek a tělo uklidnilo.." Tak na to  umím odpovědět a zároveň potvrdit to, co si v daný moment každý uvědomuje. Je to kouzlo přítomného okamžiku. Radost a přirozený klid, který v nás je, jen byl zatížen množstvím právě oněch zbytečných otázek a touhou po odpovědích na spokojený život. A teď přišla ta odpověď v pouhé bdělosti v přítomném okamžiku, pouze ve vlastním citu a pocitu je odpověď. A pouze tady a teď je to, čemu se má mysl a smysl věnovat.

Nepotřebujeme se neustále zkoumat a analyzovat, sebe, nebo naše okolí. Potřebujeme cítit klid a to když znovuobjevíme, bude našim největším průvodcem i v neklidných situacích přicházejících z okolního světa. Jedině cítění je dobrým rádcem  na našich cestách, v našich rozhodnutích a činech. Jedině soucítění odvede nás od hodnocení bez citu. Ne v hlavě odkud čekáme přicházející odpověď, ale pocit vycházející z vlastního středu. To je naše odpověď. 


Jsem vděčná za ten den, kdy jsem se ztišila a začala naslouchat Sobě. Jsem moc ráda, že Vám mohu nabídnout prostor, čas i svůj klid. 

Marcela Magdaléna

Přijďte se ztišit, jste srdečně zváni. Nejbližší termíny Meditace s mandalou a dalších seminářů najdete zde ⏦ rezervace