Deník  - den 15.

Vděčnost plodí lásku

"To, čemu věnujeme pozornost, se v našem životě rozšiřuje. Projevem vděčnosti za všechnu dobrotu, kterou zažíváme, zveme vesmír, aby nám dával stále více toho, co chceme"


Vaše praxe psaní deníku a vyjadřování vděčnosti vám pomůže najít více smyslu a radosti ve vašem životě. Aby také vedla i k hluboké vnitřní transformaci, vyzvěte se, že se ve svém deníku přiměje podívat hlouběji na všechny maličkosti, které zlepšují váš život a přináší vám radost

Pusťte se vesele do toho, vezměte tužku, svůj deník a pište:

"Napište dnes seznam alespoň pěti lidí, kteří měli hluboký dopad na váš život"Pokud chcete udělat ještě další krůček, vyberte jednoho z nich podle svého pocitu a napište mu děkovný dopis vyjadřující vděčnost za všechny dary, které jste od této osoby dostali. I když můžeme lidem často děkovat slovně, psané slovo může být silnější tím, že si uděláte čas,  napsat své uznání. Dopis si můžete znovu přečíst, uchovat si ho, vytvořit jím radost a lásku, která se bude nadále šířit do vesmíru. 

Pokud chcete, můžete ho dotyčné osobě i poslat.

Přeji vám milý čas s vašim deníkem 

V lásce

MM