Moje cesta

       na které jsem, po níž jdu stále dál a přitom blíž, pomalu, trpělivě a lehce ..

Jmenuji se Marcela Magdaléna Masopustová, narodila jsem se 11.7. 1971 ve znamení Rak, ascendent Rak a Luna ve Vodnáři. Žiji v Plzni, městě plném lesoparků, vody a poklidného života s mužem, co mě vítá každé ráno svým laskavým úsměvem. V jeho očích vidím vděčnost, jakou i já cítím, že jsme se našli. Jsem velmi šťastná žena, Sebe-vědomá, i svých darů. 

A za tím vším, (především) jsem Já.


Jsem klid

.. stejně jako asi každému na samém začátku, přicházela mi do hlavy ta stálá otázka: dělám to dobře? Pravda je, že hned z počátku jsem cítila vnitřní spokojenost, ale bylo to neměnné a jako prostý člověk, začala jsem pochybovat. A v tom přišla kniha a s ní slovo. Slovo jenž provází více ..

Jsem voda

Moje mnoho let oblíbená terapie ve vodě, mě dovedla jednoho dne k nutkavé touze pochopit to. To, co se ve mně a se mnou, v těchto chvílích děje. V momentech propojení se s vodou, jeho léčením, stejně jako v pohybu tak přirozeného, jemného, vycházejícího zevnitř  více .. 

Jsem dech

Fakt je, že každý z nás slyší svým jedinečným způsobem. Bavily a baví mě zvuky kolem mě v přírodě, měla jsem je zvláštní formou uložené v paměti a často si s nimi hrála. Nespoutanou přirozeností dítěte, intuitivním vedením více ..

Jsem ticho

Dny strávené pobytem ve tmě byly velmi hlubokým, intimním, opravdu čistě osobním prožitkem. Osobním a přitom zcela odosobněným. Opuštění toho já co nese jméno a nalezení Já za jménem a formou. Zažití bezčasovosti i bezhraničnosti, uvědomění si více ..

Prostě jsem

.. den, kdy jsem se přestala skrývat, byl nejvíc osvobozující a vím, že ten prožitek byl nejintimnější a nejhlubší v mém životě. Otevřeně přiznat, především sobě, že věřím ve věčnost, že cítím, že to co jsem hledala, je láska, a ten, koho hledám je ten, kdo se dívá  více ..


*

Moje životní filosofie? Milovat život, proto tady jsem. Pomáhat každému, kdo pomoc žádá a zároveň ctít chvíle, kdy nečinnost, je to jediné co dělat smím. Být vděčná za každého, kdo mi vstoupí do cesty, protože všichni jsme poslem. Pracovat s lidmi, naslouchat a pomáhat, bylo pro mě vždycky přirozené. Největším učitelem je mi život, vše obsahující a spravedlivý. Přesto je v něm několik lidí, kteří přišli mě učit hlouběji a někteří provází mě stále, za všechna učení patří jim mé upřímné poděkování Jeden z počátků, byla Rehabilitační klinika Fakultní nemocnice Královské vinohrady. Měla jsem tu čest být ještě pod vedením prof. MUDr. Vladimíra Jandy, osobnosti nejen české rehabilitace, za což jsem velice vděčná. Tříletá praxe v oblasti léčení těla, péče o lidi s hendikepem fyzickým, psychickým a v mnoha případech kombinovaným, mi dala velmi cenné zkušenosti. Zároveň také uvědomění, že bez přijetí, že je zde něco mnohem vyššího, něco co nás přesahuje mimo fyzické tělo a lásky k sobě, nelze dosáhnout uzdravení. Tehdy (1989) se velmi změnil můj pohled na léčení těla a tím, i má cesta.

*

Mým učitelem Marma doteku, je lektor britské společnosti ila-spa David Penc. Znalost těla ve všech jeho formách je nesmírně důležitá, stejně však umění naslouchat, i vlastní intuice. Tělo je Vesmír a já cítím, jak s každým poznáním roste moje úcta, i obdiv k moudrosti posvátného těla. Učení je to navždy

*

Bylo a je, pro mě nezměrně cenným, že jsem měla možnost absolvovat seminář Deepaka Chopry světově uznávaného lékaře, i autora mnoha knih o celostní medicíně, jehož slova "Nemusíme chtít léčit druhé, stačí, že vyléčíme sebe"  naplňují smysl každého mého dne. I díky těmto jeho slovům vznikly mé semináře a kurzy, kde předávám, jak pečovat o sebe a své zdraví duševní hygienou.

Učení se Feldenkraisově metodě, učení Emílie Conrad Kontinuum movements pod vedením Sylvaina Mereta, Škola bederních svalů, pod vedením Michaely Cusanové. Mnoho dalších cenných prožitků, nejen pro moji práci s lidským tělem v jeho nejjemnějších vrstvách,  léčení Sebe z pohledu Biodynamiky pod vedením Bhadreny Tschumi. Embryologie, utváření osobnosti a emočního těla, pod vedením Dr. Jima Feila, to vše provází mě nadále. Jako dítě, mě škola a učení nebavilo, ale dnes jsem natěšená z každého setkání, kterým se mohu obohatit. Věnuji pozornost a cílím energii k tomu, k čemu předurčená jsem. Dnes je pro mě učení radost, cítím, jak se prohlubují znalosti i dovednosti již nabyté. A kdykoliv přicházejí zcela nové, tak lehce, sami a právě ty, které mají. Plynu a děkuji za to vše co přichází.

S Láskou a díky všem výše a jistě mnoha dalším, kteří v mém životě jsou, možná teprve na cestě ..

Marcela Magdaléna