Moje cesta

       na které jsem, po níž jdu stále dál a přitom blíž, pomalu, trpělivě a lehce 

Jmenuji se Marcela Magdaléna Masopustová, narodila jsem se 11.7. 1971 ve znamení Rak, ascendentu Rak s Lunou ve Vodnáři. Žiji v Plzni, městě plném lesoparků, vody a poklidného života s mužem, co mě vítá každé ráno svým laskavým úsměvem. V jeho očích vidím vděčnost, jakou i já cítím, že jsme se našli. Jsem velmi šťastná žena, Sebe-vědomá

Moje životní filosofie? Milovat život, proto tady jsem. Pomáhat každému, kdo pomoc žádá a zároveň ctít chvíle, kdy nečinnost, je to jediné co dělat smím. Být vděčná za každého, kdo mi vstoupí do cesty, protože všichni jsme poslem a vzájemně si nosíme cenné dary, ať již radosti či strasti, ve všem hledám poselství a dar k růstu.  

Pracovat s lidmi, naslouchat i pomáhat, bylo pro mě vždycky přirozené. 

Největším učitelem je mi život, vše obsahující a spravedlivý. Přesto je v něm několik lidí, kteří přišli mě učit hlouběji a někteří provází mě stále, za všechna učení patří jim mé upřímné poděkování

Jeden z počátků, byla Rehabilitační klinika Fakultní nemocnice Královské vinohrady. Měla jsem tu čest být ještě pod vedením prof. MUDr. Vladimíra Jandy, osobnosti nejen české rehabilitace, za což jsem velice vděčná. Tříletá praxe a péče o lidi s hendikepem fyzickým, psychickým a v mnoha případech kombinovaným, mi dala velmi cenné zkušenosti. Zároveň také uvědomění, že bez přijetí, že je zde něco mnohem vyššího, něco co nás přesahuje mimo fyzické tělo a lásky k sobě, nelze dosáhnout uzdravení a tehdy (1989), se velmi změnil můj pohled na léčení těla a tím i má cesta.

*

Velké ztišení, pobyt v meditačním ústraní, studium posvátné geometrie, léčení Sebe a mnoho hodin meditační praxe mě navedlo na Cestu k sobě. Odevzdáním sebe, vrhla jsem se do hlubin svého nitra a kontaktem s vlastní skutečností získala bytostnou důvěru a odvahu vykročit vstříc druhým a setkat se i s nimi, na jejich skutečné rovině. Děkuji Sobě, především, za tyto počátky k proměně. Bez toho by nepřišlo vše co následovalo, čemu jsem se ve víře i důvěře otevřela

Mým učitelem Marma doteku, je lektor britské společnosti ila-spa David Penc. Znalost těla ve všech jeho formách je nesmírně důležitá, nejdůležitější umění naslouchat v jeho nejjemnějších vrstvách a vlastní intuice. Tělo je Vesmír a já cítím, jak s každým poznáním roste moje úcta, i obdiv k moudrosti posvátného těla. Toto učení je na celý život. 

*

Bylo a je, pro mě nezměrně cenným, že jsem měla možnost absolvovat seminář Deepaka Chopry světově uznávaného lékaře, autora mnoha knih o celostní medicíně, jehož slova "Nemusíme chtít léčit druhé, stačí, že vyléčíme sebe" naplňují smysl každého mého dne. I díky těmto jeho slovům, vznikly mé semináře a kurzy, kde předávám, jak pečovat o sebe, své zdraví duševní hygienou.

Učení se Feldenkraisově metodě, učení Kontinuum movements pod vedením Sylvaina Mereta, Škola bederních svalů, pod vedením Michaely Cusanové. Mnoho dalších cenných prožitků, nejen pro moji práci s lidským tělem v jeho nejjemnějších vrstvách, ale léčení a hlubinné poznávání Sebe z pohledu Biodynamiky pod vedením Bhadreny Tschumi. Embryologie, utváření osobnosti a emočního těla, pod vedením Dr. Jima Feila, to vše provází mě nadále.

Jako dítě, mě škola a učení nebavilo, ale dnes jsem natěšená z každého setkání, kterým se mohu obohatit. Věnuji pozornost a cílím energii k tomu, k čemu předurčená jsem. Dnes je pro mě učení radost, cítím, jak se prohlubují znalosti i dovednosti již nabyté. A kdykoliv přicházejí zcela nové, tak lehce, sami a právě ty, které mají. Plynu a děkuji za to vše co přichází.

S Láskou a díky všem výše a jistě mnoha dalším, kteří v mém životě jsou, možná teprve na cestě ..

Marcela Magdaléna 

Jsem klid

.. stejně jako asi každému na samém začátku, přicházela mi do hlavy ta stálá otázka: dělám to dobře? Pravda je, že hned z počátku jsem cítila vnitřní spokojenost, ale bylo to neměnné a jako prostý člověk, začala jsem pochybovat. A v tom přišla kniha a s ní slovo. Slovo jenž provází více ..

Jsem voda

Moje mnoho let oblíbená terapie ve vodě, mě dovedla jednoho dne k nutkavé touze pochopit to. To, co se ve mně a se mnou, v těchto chvílích děje. V momentech propojení se s vodou, jeho léčením, stejně jako v pohybu tak přirozeného, jemného, vycházejícího zevnitř  více .. 

Jsem dech

Fakt je, že každý z nás slyší svým jedinečným způsobem. Bavily a baví mě zvuky kolem mě v přírodě, měla jsem je zvláštní formou uložené v paměti a často si s nimi hrála. Nespoutanou přirozeností dítěte, intuitivním vedením více ..

Jsem ticho

Dny strávené pobytem ve tmě byly velmi hlubokým, intimním, opravdu čistě osobním prožitkem. Osobním a přitom zcela odosobněným. Opuštění toho já co nese jméno a nalezení Já za jménem a formou. Zažití bezčasovosti i bezhraničnosti, uvědomění si více ..

Prostě jsem

.. den, kdy jsem se přestala skrývat, byl nejvíc osvobozující a vím, že ten prožitek byl nejintimnější a nejhlubší v mém životě. Otevřeně přiznat, především sobě, že věřím ve věčnost, že cítím, že to co jsem hledala, je láska, a ten, koho hledám je ten, kdo se dívá  více ..


*