Moje cesta 

 .. na níž jsem a po níž kráčím, pomalu, trpělivě, s lehkostí

Jmenuji se Marcela Magdaléna Masopustová, narodila jsem se 11.7. 1971 ve znamení Rak, ascendent Rak a Lunou ve Vodnáři. Žiji v Plzni, městě plném lesoparků, vody a poklidného života s mužem, co mě vítá každé ráno svým laskavým pohledem. V jeho očích vidím vděčnost, jakou i já cítím, že jsme se našli. Jsem velmi šťastná, Sebe - vědomá žena.

Moje životní filosofie? Milovat život, proto tady jsem. Pomáhat každému, kdo pomoc žádá a zároveň ctít chvíle, kdy nečinnost, je to jediné co dělat smím. Být vděčná za každého, kdo mi vstoupí do cesty, protože všichni jsme poslem a vzájemně si nosíme cenné dary, ať již radosti či strasti, ve všem hledám poselství a dar k růstu.

Pracovat s lidmi, naslouchat i pomáhat, bylo pro mě vždycky přirozené.

Největším učitelem je mi život. Přesto přišli mě učit hlouběji a někteří provází mě stále zač patří jim mé upřímné poděkování

Od roku 2019 mi hloubku do všeho níže jmenovaného přináší učení předávané Bhadrenou Tschumi, vnímání zdraví z pohledu biodynamiky,jež mi přináší nové podněty k úvahám o základní schopnosti lidského organismu obnovovat sebe sama. A Formative Embodiment® - ztělesňující utváření určující v životě člověka to, jakým způsobem prožívá život a jak se v něm projevuje. Učení energetických a somatických přístupů.Jeden z mých úplných počátků, byla Rehabilitační klinika Fakultní nemocnice Královské vinohrady. Měla jsem tu čest být ještě pod vedením prof. MUDr. Vladimíra Jandy, osobnosti nejen české rehabilitace, za což jsem velice vděčná. Tříletá praxe a péče o lidi s hendikepem fyzickým, psychickým a v mnoha případech kombinovaným, mi dala velmi cenné zkušenosti. Zároveň také uvědomění, že bez přijetí, že je zde něco mnohem vyššího, něco co nás přesahuje mimo fyzické tělo nelze dosáhnout uzdravení .. a tehdy (1989) se velmi změnil můj pohled na léčení těla a tím i má cesta.

*

Velké ztišení, pobyt v meditačním ústraní, studium posvátné geometrie, léčení Sebe a mnoho hodin meditační praxe navedlo Marcelu Magdalénu na Cestu k sobě. Odevzdáním sebe, vrhla se do hlubin svého nitra a kontaktem s vlastní skutečností získala bytostnou důvěru a odvahu vykročit vstříc druhým a setkat se i s nimi, na jejich skutečné rovině. Děkuji proto Sobě především, za tyto počátky k proměně. Bez toho by nepřišlo vše co následovalo, čemu se ve víře i důvěře Marcela Magdaléna otevřela.

*

Učitelem Marma doteku, je lektor britské společnosti ila-spa David Penc (2012) Znalost těla ve všech jeho formách je nesmírně důležitá. Za nejdůležitější však považuji umění naslouchat v jeho nejjemnějších vrstvách a vlastní intuici. Tělo je Vesmír a já cítím, jak s každým poznáním roste moje pokora, úcta, i obdiv k moudrosti posvátného těla. Toto učení, je na celý život.

*

Bylo a je, pro mě nezměrně cenným, že jsem měla možnost absolvovat seminář Deepaka Chopry (2016) světově uznávaného lékaře, autora mnoha knih o celostní medicíně, jehož slova "Nemusíme chtít léčit druhé, stačí, že vyléčíme sebe" naplňují smysl každého mého dne. I díky těmto slovům, vznikly mé semináře a kurzy, kde předávám, jak pečovat o sebe, své zdraví duševní hygienou , inspirováno technikami Continuum movements® (2016) a mým učením pod vedením Sylvaina Mereta (2021)

*

Jako dítě, mě škola a učení nebavilo, ale dnes jsem natěšená z každého setkání, kterým se mohu obohatit. Věnuji pozornost a cílím energii k tomu, čemu předurčená jsem. Dnes je pro mě učením poznání, radost, cítím, jak se prohlubují poznatky i ty již zažité. Kdykoliv přicházejí zcela nové, tak lehce, samy, právě ty, které mají. Plynu a děkuji za to vše co přichází.

S Láskou a díky všem výše a jistě mnoha dalším, kteří v mém životě jsou, na cestě ..

Marcela Magdaléna 

Jsem život

Jsem klid

.. stejně jako asi každému na samém začátku, přicházela mi do hlavy ta stálá otázka: dělám to dobře? Pravda je, že hned z počátku jsem cítila vnitřní spokojenost, ale bylo to neměnné a jako prostý člověk, začala jsem pochybovat. A v tom přišla kniha a s ní slovo. Slovo jenž provází více ..

Jsem voda

Moje mnoho let oblíbená terapie ve vodě, mě dovedla jednoho dne k nutkavé touze pochopit to. To, co se ve mně a se mnou, v těchto chvílích děje. V momentech propojení se s vodou, jeho léčením, stejně jako v pohybu tak přirozeného, jemného, vycházejícího zevnitř  více .. 

Jsem dech

Fakt je, že každý z nás slyší svým jedinečným způsobem. Bavily a baví mě zvuky kolem mě v přírodě, měla jsem je zvláštní formou uložené v paměti a často si s nimi hrála. Nespoutanou přirozeností dítěte, intuitivním vedením více ..

Jsem ticho

Dny strávené pobytem ve tmě byly velmi hlubokým, intimním, opravdu čistě osobním prožitkem. Osobním a přitom zcela odosobněným. Opuštění toho já co nese jméno a nalezení Já za jménem a formou. Zažití bezčasovosti i bezhraničnosti, uvědomění si více ..

Prostě jsem

.. den, kdy jsem se přestala skrývat, byl nejvíc osvobozující a vím, že ten prožitek byl nejintimnější a nejhlubší v mém životě. Otevřeně přiznat, především sobě, že věřím ve věčnost, že cítím, že to co jsem hledala, je láska, a ten, koho hledám je ten, kdo se dívá  více ..