Moje cesta 

 .. na níž jsem a po níž kráčím. Pomalu, trpělivě, s lehkostí

Jmenuji se Marcela Magdaléna Masopustová, narodila jsem se 11.7. 1971 ve znamení Rak, s ascendentem Rak a Lunou ve Vodnáři. Žiji v Plzni, městě plném lesoparků, vody a poklidného života s mužem, co mě vítá každé ráno svým laskavým pohledem. V jehož očích vidím vděčnost, jež cítím, že jsme se našli. Jsem šťastná, Sebe - Vědomá žena.

Moje životní filosofie: Milovat život, a učit se tomu každým okamžikem, myslím, že proto tady jsem. Podporovat každého, kdo pomoc žádá, zároveň ctít chvíle, kdy nečinnost je to jediné co dělat smím. Být vděčná za každého, kdo mi vstoupí do cesty, protože všichni nosíme cenné dary .. ať radosti či strasti, ve všem je poselství a dar k růstu.

Pracovat s lidmi, naslouchat, bylo pro mě vždycky přirozené.

Největším učitelem nám je život. Přesto přišli i mě učit úžasní lidé hlouběji, a někteří provází mě stále, jim všem patří mé srdečné poděkování

Od roku 2013 mi učení energetických a somatických přístupů umožňuje vnést hloubku do všeho níže jmenovaného. Učení předávané Bhadrenou Tschumi vnímání zdraví z pohledu biodynamiky mi přináší nové podněty k úvahám o základní schopnosti lidského organismu obnovovat sebe sama. Formative Embodiment® - ztělesňující utváření určující v životě člověka zase to, jakým způsobem prožívá život a jak se v něm projevuje. Jak nechat proudit život, vnímat tanec Vesmíru, jehož součástí jsme, mi nejvíce zprostředková praxe inspirována Continuum movements® (2016) s osobním učením pod vedením Sylvaina Mereta (2021)

Jeden z mých úplných počátků, byla Rehabilitační klinika Fakultní nemocnice Královské vinohrady. Měla jsem tu čest být ještě pod vedením prof. MUDr. Vladimíra Jandy, osobnosti nejen české rehabilitace, za což jsem velice vděčná. Praxe v péči o lidi s hendikepem fyzickým, psychickým a v mnoha případech kombinovaným, mi dala velmi cenné zkušenosti, včetně uvědomění, že bez přijetí Toho, co přesahuje fyzické tělo, nelze dosáhnout uzdravení .. a tehdy (1989) se velmi změnil můj pohled na léčení těla i má Cesta.

*

"Přišlo velké ztišení v meditačním ústraní, studium posvátné geometrie a léčení Se .. mnoho hodin meditační praxe navedlo Marcelu Magdalénu na Cestu k sobě. Odevzdáním sebe, vrhla se do hlubin svého nitra a kontaktem s vlastní skutečností získala bytostnou důvěru a odvahu vykročit vstříc druhým a setkat se i s nimi, na jejich skutečné rovině. Děkuje proto Sobě především, za tyto počátky k proměně. Bez toho by nepřišlo vše co následovalo, čemu se ve víře i důvěře Marcela Magdaléna otevřela"

*

Mým učitelem Marma doteku, je lektor britské společnosti ila-spa David Penc (2012) Znalost těla ve všech jeho formách je nesmírně důležitá, za nejdůležitější však považuji umění naslouchat v jeho nejjemnějších vrstvách. David je mým stálým průvodcem, jeho důvěra ve mně a moji prostotu, je nejcennějším setkáním, za které cítím Nekonečnou Vděčnost. Tělo je Vesmír, s každým poznáním roste moje pokora, úcta, i obdiv k moudrosti posvátného těla. Je to učení na celý život.

*

Dalším nezměrně cenným, byla možnost absolvovat seminář Deepaka Chopry (2016) světově uznávaného lékaře, autora mnoha knih o celostní medicíně. Jeho slova "Nemusíme chtít léčit druhé, stačí, že vyléčíme sebe" naplňují smysl každého mého dne. I díky těmto slovům, vznikly mé semináře a kurzy, kde tuto myšlenku a také nástroje, které mně osobně pomohly předávám

*

Jako dítě, mě škola a učení nebavilo, ale dnes jsem natěšená a vděčná, za každé setkání, kterým se mohu obohatit. Věnuji pozornost a cílím energii k tomu, čemu předurčená jsem. Dnes, je pro mě učením poznání. Cítím, jak se prohlubují poznatky již zažité. Plynu a děkuji za to vše co přichází.

S Láskou a díky všem výše a jistě mnoha dalším, kteří v mém životě ještě na cestě jsou ..

Marcela Magdaléna 

Jsem život

Jsem klid

.. stejně jako asi každému na samém začátku, přicházela mi do hlavy ta stálá otázka: dělám to dobře? Pravda je, že hned z počátku jsem cítila vnitřní spokojenost, ale bylo to neměnné a jako prostý člověk, začala jsem pochybovat. A v tom přišla kniha a s ní slovo. Slovo jenž provází více ..

Jsem voda

Moje mnoho let oblíbená terapie ve vodě, mě dovedla jednoho dne k nutkavé touze pochopit to. To, co se ve mně a se mnou, v těchto chvílích děje. V momentech propojení se s vodou, jeho léčením, stejně jako v pohybu tak přirozeného, jemného, vycházejícího zevnitř  více .. 

Jsem dech

Fakt je, že každý z nás slyší svým jedinečným způsobem. Bavily a baví mě zvuky kolem mě v přírodě, měla jsem je zvláštní formou uložené v paměti a často si s nimi hrála. Nespoutanou přirozeností dítěte, intuitivním vedením více ..

Jsem ticho

Dny strávené pobytem ve tmě byly velmi hlubokým, intimním, opravdu čistě osobním prožitkem. Osobním a přitom zcela odosobněným. Opuštění toho já co nese jméno a nalezení Já za jménem a formou. Zažití bezčasovosti i bezhraničnosti, uvědomění si více ..

Prostě jsem

.. den, kdy jsem se přestala skrývat, byl nejvíc osvobozující a vím, že ten prožitek byl nejintimnější a nejhlubší v mém životě. Otevřeně přiznat, především sobě, že věřím ve věčnost, že cítím, že to co jsem hledala, je láska, a ten, koho hledám je ten, kdo se dívá  více ..


Emoční tělo

07.03.2022

Součástí našeho života jsou emoce, které ovlivňující kvalitu života a jeho prožívání. Je naší výhodou, pokud umíme s nimi zacházet.