Moje cesta 

 .. na níž jsem a po níž kráčím, pomalu, trpělivě, s lehkostí..

Jmenuji se Marcela Magdaléna Masopustová, narodila jsem se 11.7. 1971  ve znamení Raka, ascendentem Raka a Lunou ve Vodnáři. Můj domov je v Plzni, městě plném lesoparků, vody a poklidného života s mužem, co mě vítá každé ráno svým laskavým pohledem. V jeho očích vidím, co cele sama cítím - nekonečnou vděčnost.    Jsem šťastná. Jsem  Sebe - Vědomá žena.

Mojí životní filosofií je milovat život a učit se tomu každým okamžikem. Podporovat každého, kdo mě o to požádá, zbůsobem, jakým mohu. Zároveň ctít chvíle, kdy ne-činnost a klid je to jediné, co dělat smím. Být vděčná za každé setkání a pokorně přijímat cenné dary, radosti i strasti a pěstovat umění vidět v nich poselství a příležitost k růstu. Děkovat za vše.

"Přesto, že největší škola je každodenní život, přišli učitelé a mistři, kterým 
patří mé srdečné poděkování. Někteří provází mě stále"


K veškerému učení chovám bezmeznou úctu. Zachovávám tradici, kterou především sama žiju, velkou část toho co předávám přináší má osobní zkušenost, jež s citem propojuji v souladu s učením, které mi bylo a je předáváno i tím, co je mi dovoleno.


Dlouholeté učení a moje osobní praxe energetických a somatických přístupů, vnímání těla jako celku tělo, mysl, srdce, duše, Duch - umožnilo vnést hloubku do všeho níže

⧽ Učení předávané Bhadrenou Tschumi - vnímání zdraví z pohledu biodynamiky mi přináší nové podněty k úvahám o základní schopnosti lidského organismu obnovovat sebe sama

⧽ Formative Embodiment®  ztělesňující utváření určující v životě člověka to, jakým způsobem prožívá život a jak se v něm projevuje. 

⧽ Vnímat tanec Vesmíru, jehož součástí jsme, i to jak nechat proudit život mi nejlépe umožňuje praxe inspirována Continuum movements® které se věnuji od roku 2016. S velkou vděčností přijímám učení od Sylvaina Mereta , posledního z žáků, jemuž učení bylo předáno samotnou Emilií Conrad 

⧽ Meditaci a kurz TM meditace, jsem absolvovala pod vedením Aleny Citterbergové


Jeden z mých úplných počátků, byla Rehabilitační klinika Fakultní nemocnice Královské vinohrady, kde jsem měla tu čest být pod vedením prof. MUDr. Vladimíra Jandy, osobnosti nejen české rehabilitace, za což jsem velice vděčná. Praxe v péči o lidi s hendikepem fyzickým, psychickým a v mnoha případech kombinovaným, mi dala velmi cenné zkušenosti. V tomto čase jsem však zároveň došla k uvědomění, že nelze dosáhnout uzdravení bez přijetí Toho, co přesahuje naše tělo, .. a tehdy (1989) se velmi změnil můj pohled na léčení těla i má Cesta k léčení sebe .. 


"Přišlo velké ztišení, meditační ústraní, studium posvátné geometrie a léčení .. mnoho hodin meditační praxe navedlo Marcelu Magdalénu na Cestu k sobě. Odevzdáním sebe, vrhla se do hlubin svého nitra a kontaktem s vlastní skutečností získala bytostnou důvěru a odvahu vykročit vstříc druhým a setkat se i s nimi, na jejich skutečné rovině. Děkuje proto nejvíce Sobě za tento čas. Bez toho by nepřišlo vše co následovalo, čemu se ve víře i důvěře Marcela Magdaléna otevřela"


Mým učitelem Marma doteku, je již od roku 2012 lektor britské společnosti ila-spa David Penc. Znalost těla ve všech jeho formách je nesmírně důležitá, za nejdůležitější však považuji umění naslouchat v jeho nejjemnějších vrstvách. David je mým stálým průvodcem, jeho důvěra ve mně a moji prostotu, je stejně cenná, jako učení, za které cítím Nekonečnou Vděčnost. Ano, tělo je Vesmír, s každým poznáním roste moje pokora, úcta, i obdiv k moudrosti posvátného těla. Je to učení na celý život.

*

Dalším nezměrně cenným, byla možnost absolvovat seminář Deepaka Chopry (2016) světově uznávaného lékaře, autora mnoha knih o celostní medicíně. Jeho slova "Nemusíme chtít léčit druhé, stačí, že vyléčíme sebe" naplňují smysl každého mého dne. I díky těmto slovům, vznikly mé semináře a kurzy, kde tuto myšlenku a také nástroje k jejímu naplnění předávám

*

Jako dítě, mě škola a učení nebavilo, ale dnes jsem natěšená a vděčná za každé setkání, kterým se mohu obohatit. Užívám si každou možnost učení a prohlubování znalostí dávných, převážně védských tradic a  práce se zvukem.  Vždy je to pro mne vítaným poznáním, se kterým cítím, jak se prohlubují poznatky již zažité: Plynu v proudu života a děkuji za to vše co přichází.

S Láskou a díky všem výše i mnoha dalším, kteří v mém životě jsou ..

Marcela Magdaléna 

Jsem život

Jsem klid

.. stejně jako asi každému na samém začátku, přicházela mi do hlavy ta stálá otázka: dělám to dobře? Pravda je, že hned z počátku jsem cítila vnitřní spokojenost, ale bylo to neměnné a jako prostý člověk, začala jsem pochybovat. A v tom přišla kniha a s ní slovo. Slovo jenž provází více ..

Jsem voda

Moje mnoho let oblíbená terapie ve vodě, mě dovedla jednoho dne k nutkavé touze pochopit to. To, co se ve mně a se mnou, v těchto chvílích děje. V momentech propojení se s vodou, jeho léčením, stejně jako v pohybu tak přirozeného, jemného, vycházejícího zevnitř  více .. 

Jsem dech

Fakt je, že každý z nás slyší svým jedinečným způsobem. Bavily a baví mě zvuky kolem mě v přírodě, měla jsem je zvláštní formou uložené v paměti a často si s nimi hrála. Nespoutanou přirozeností dítěte, intuitivním vedením více ..

Jsem ticho

Dny strávené pobytem ve tmě byly velmi hlubokým, intimním, opravdu čistě osobním prožitkem. Osobním a přitom zcela odosobněným. Opuštění toho já co nese jméno a nalezení Já za jménem a formou. Zažití bezčasovosti i bezhraničnosti, uvědomění si více ..

Prostě jsem

.. den, kdy jsem se přestala skrývat, byl nejvíc osvobozující a vím, že ten prožitek byl nejintimnější a nejhlubší v mém životě. Otevřeně přiznat, především sobě, že věřím ve věčnost, že cítím, že to co jsem hledala, je láska, a ten, koho hledám je ten, kdo se dívá  více ..