Jsem klid

S velkou vděčností jsem přijala pozvání a stala se součástí celosvětové komunity a meditační skupiny, která si osvojila techniku Transcendentální meditace. Toto učení Maharišiho Maheš Jógi jsem absolvovala v obsáhlém kurzu pod vedením certifikované učitelky TM Aleny Citterbergové


Na samém počátku to bylo již mnoho hodin meditace s mandalou, avšak život je proces, člověk ve svém usebrání cítí, že může jít i hlouběji .. a tak, meditace přišla ke mně, skrze knihu Johna Maina, kterou jsem si neplánovaně, avšak velmi radostně odnášela z knihkupectví. Vlastně jsem ten den šla pro úplně jinou knihu, ale náhoda :-) jenž neexistuje přinesla mi do života "slovo" jež je příběhem člověka..

Bylo to období, kdy jsem již usedala, a stejně jako mnohým přicházela mi po čase do hlavy otázka: dělám to dobře? Pravda je, že hned z počátku jsem cítila vnitřní spokojenost, ale bylo to neměnné a tak jako prostý člověk, začala jsem pochybovat. A v tom přišla kniha a s ní slovo. Slovo jenž provází meditací, slovo jenž vložíš do srdce a necháš sebou znít. Tak to píši dnes, kdy cítím jak zní a věřte, že každý nejlépe měl by zažít sám, jak posvátné je slovo Ma-ra-na-tha. 

Dnes mám svoji osobní mantru, která našla si mně s učením. Přesto jsou dny, kdy rozezní se mnou samovolně i Maranatha. Ta jež dala všemu počátek, víru, sílu .. vím, že ví, kdy se mnou rozeznít

Přikládám jen pozvánku, jak najít svůj vnitřní klid, pokud chcete začít, máte chuť, láká vás to .. možná nejste na těchto stránkách náhodou. Dva způsoby z mé vlastní zkušenosti jsou zde, každý najde to co má. A když nenajde zde, tak jinde.. 

Slovo, Maranatha, je starobylá křesťanská modlitba pocházející z aramejštiny, tedy jazyka, kterým hovořil Ježíš. Znamená Pane, přijď nebo také, Náš Pán je přítomen. Můžete si zvolit své vlastní modlitební slovo, třeba Láska. Slovo, které bude krátké a bude se vám dobře vyslovovat. Opakujte toto slovo ve stejně dlouhých slabikách, ma-ra-na-tha, nebo las-ka. Zaposlouchejte se do tohoto slova, když ho říkáte, obraťte k němu veškerou svoji pozornost, ale nepřemýšlejte o jeho významu. Rušivé myšlenky budou přicházet ale budou stejně tak i odcházet, proto není potřeba s nimi nijak zápasit. Jednoduše je nechejte odejít. Když zjistíte, že jste rozptýlení, když nějaká myšlenka či obraz zaujme vaši mysl, jednoduše se ve víře a lásce vraťte ke své mantře.

  • vyberte si tiché místo
  • pohodlně se posaďte a udržujte vzpřímenou páteř
  • zlehka zavřete oči
  • seďte co nejvíce v klidu a bez pohybu
  • zhluboka dýchejte, tak abyste byli uvolněni, ale zároveň bdělí
  • pomalu, vnitřně, začněte říkat svou mantru či modlitbu a naslouchejte tomuto slovu, když ho vyslovujete
  • pokračujte zlehka, vytrvale a věrně v opakování tohoto slova po celou dobu meditace
  • vraťte se ke svému slovu, jakmile si uvědomíte, že jste ho přestali vyslovovat
  • během meditace a každý následující den opakujte stejné slovo

Meditace je pro ducha stejně přirozená, jako dýchání pro tělo. Meditace je starobylá duchovní disciplína a tvoří trvalou součást nejen křesťanské tradice. Je to jednoduchá cesta k nalezení pokoje uvnitř každého člověka. 

Není třeba, abyste svou meditaci hodnotili. Její plody se objeví ve vás, ve vašem životě a ve všech vašich vztazích k okolí. Neztrácejte odvahu a nebuďte zklamáni z toho, když zjistíte, jak velmi jste rozptýleni. Meditujte právě proto, abyste tímto rozptýlením prošli. Není zapotřebí, abyste se pokoušeli potlačit své myšlenky a obrazy. Nechte přicházet a odcházet, ale svou pozornost soustřeďte na mantru - tedy na své modlitební nebo posvátné slovo. 

Meditujte dvakrát denně, časně ráno a navečer. Začít můžete s dvaceti minutami a postupně tuto dobu prodlužovat na dvacet pět minut nebo celou půl hodinu. Buďte trpěliví, prostí a neustávejte v praxi.

Jan Kassián, venkovský farář z konce čtrnáctého století, učil říkat toto slovo v dobrém i ve zlém. Jak zmiňuje ve své knize (pravděpodobně je autorem) Oblak nevědění, zásadní dílo středověké mystiky, kde hlavním tématem knihy je myšlenka, že "k Bohu nelze dospět lidským intelektem, ale pouze láskou, která dokáže proniknout "oblakem nevědění".  Jeho učení, či spíše poselství se předává dodnes. Jeho následovníky byl právě John Main a jeho žák i následovník Laurence Freeman. 

Z osobní zkušenosti ještě bych ráda dodala, že postupem času přijde ke každému jeho osobní mantra. Přijde a poznáte to, buď vám bude předána učitelem, který přijde s mantrou, nebo jednoho dne objeví se a rozezní v době meditace sama. Najde si Vás ✨ .. a možná našla právě teď ..


Další způsob, jak naladit se na své tělo, na Své nitro je skrze všímavost


Nebo-li spojení se s vlastním středem skrze všímavost těla. Dnes dobře známo pod názvem mindfulness. Prostřednictvím všímavosti  poznáváme sami sebe, své potřeby, touhy a reakce. Jejím rozvíjením se učíme být tady a teď, Žít v přítomnosti, a díky odstupu od myšlenek a emocí tak být ve vlastním středu, být tím, kým doopravdy jsme. Praktikováním této techniky jsem se mnoho naučila: jak zvládnout situaci, kdy prožívám silně nepříjemné emoci, když mě zaplavují nepříjemné myšlenky, až cítím velkou bolest v těle. Situace, kdy zpravidla vůbec nechceme vnímat to, co se právě děje. Zde je důležité v první řadě porozumět tomu, co se děje! Tato praxe mi pomohla poznat své tělo emocionální a jsem za to skutečně vděčná, protože pomohla nejen mě samotné pro šťastnější život, ale pomáhat díky tomuto poznání mohu i dál. Veškeré techniky se tak prolínají a tvoří i s dotekem velmi jemný "koncept" ..

Když se v těle objeví bolest, vyvolá to nějaké hodnocení, zpravidla odpor, protože bolest je něco, co nechceme. Stejně tak, když se vynoří nějaká obava, zpravidla reagujeme tím, že se jí chceme zbavit. Zároveň s hodnocením přichází nějaký vnitřní postoj, jako netrpělivost, kritika... Spouštěč, hodnocení a vnitřní postoj pak vede k reakci, která může spustit celý kolotoč myšlenek, pocitů a představ. Důležité je si uvědomit, že na začátku tohoto kolotoče, který se může točit i mnoho let, často stojí náhodná myšlenka, která se prostě objevila, a pokud na ni nebudeme reagovat, stejným nenápadným způsobem zase zmizí. Nejčastěji trpíme především kvůli tomu, jak na nepříjemnou situaci reagujeme. To jak si ji vykládáme a vnitřním monologem neustále přiživujeme. 

Je dobře si uvědomovat, že nic netrvá věčně, vše se v čase mění a pomíjí. Z neurologických výzkumů vyplývá, že silná emoce, pokud není posilována negativní reakcí a nerozvinou se kolem ní představy a myšlenky typu: "Tohle nechci cítit, takhle se nechci cítit, tohle se mi nelíbí..." trvá pouhých 90 vteřin.

Jak začít s cvičením všímavosti těla je stejně jednoduché jako každá meditace, chce to jen trpělivost:

Cílem procházení těla, v rámci meditace, není něco měnit, dokonce ani více se uvolnit. Jediným cílem procházení těla je vnímat počitky v jednotlivých částech těla a přijímat je takové, jaké jsou. Uvolnění těla se samo vědomou pozorností dostaví.  Pokud v některé části budete cítit bolest, či křečovitost, zatuhlost, je to v pořádku, zkuste u toho jen chvíli zůstat. Pokud v některých částech těla není cítit nic, je to také zcela v pořádku. Cílem je pouze vnímat danou část těla, neměnit, nehodnotit, jen vnímat.

Začněte u palce pravé nohy přes ostatní prsty, chodidlo, patu, kotník, lýtko, holenní kost, koleno, podkolenní jamku, stehno, stehenní kost, kyčel, pravá hýždě .... potom levé nohy ... a postupujte po celé délce svého těla až po temeno hlavy...

Vedená meditace "Všímavost těla" a další meditační cvičení ke stažení v mp3 formátu najdete zde 

Užívejte si čas se sebou, buďte trpěliví a ve své praxi každý den laskavě pokračujte ✨

S láskou

Marcela Magdaléna