Já a voda

... v okamžiku, kdy vstoupím do té řeky, už nejsem stejná. Změní se mé pocity, změní se mé myšlenky..                                A stejně tak, ani řeka už není a nebude stejná .. řeka mého života

Voda je element, který v mém/našem životě hraje velkou roli. Je mým průvodcem i léčitelem. Je známo, že z více jak 70% jsme voda a také, že charakter vody se mění podle okolí, které na ni působí. Je proto přirozené, že i naše mysl, naše emoce zkrátka to jak se cítíme ovlivňuje všechnu vodu v nás. Přijmeme-li tato fakta, která prostě jsou a díky výzkumům jsou pro naši hlavu i přijatelné a ponoříme-li se do vlastních vod, prací sám na sobě budeme opravdu čistou krásou. Voda nese od prvopočátku časů, miliardy let veškerou informaci tohoto světa. Moje mnoho let oblíbená terapie ve vodě (aquahealing), mě dovedla jednoho dne k nutkavé touze pochopit to, co se se mnou v těchto chvílích děje. V momentech propojení se s vodou, jeho léčením, stejně jako v pohybu tak přirozeného, jemného, vycházejícího zevnitř .. Voda v bazénu neklade žádný odpor, vždy cítím jak pluji, nemám strach zda mám dost dechu, prostě jen v pohybu a pod vodou v naprosté důvěře jsem. Byl to proces, byly chvíle, kdy voda odkryla i strach, temnotu, hlubinné ticho, které mě ještě dříve až děsilo, ale zůstala jsem v odevzdání se celou svou bytostí tomu procesu. Je to zvláštní pocit, pokaždé jiný, jinak hluboký, a jiné vhledy a pocity přinášející. A tak jsem díky mé vnitřní touze objevit To, došla k úžasné práci i Emilie Conrad a jejímu učení Kontinuum movement. Velmi jednoduše řečeno k technice, kdy důvěra v moudrost vlastního těla a vědomí, že jsem voda, stačí. Dál už jemným pohybem, zvukem a dechem, jež zvuk nese, proniknout do hlubších vrstev těla. Těch vrstev jemných, stejně jako do kostí, svalů, šlach, všude tam kam skrze vodu lze. Přijmeme-li, že všechna voda je prostoupená vším a věčným koloběhem života plně živá, dojdeme (jednou a v to věřím) k moudrosti bytí. Neodpovíme si zcela na otázku, kde jsme se zde vzali, ani na hlubší význam člověka jako takového, ale pochopíme dost na to, abychom své myšlenky měly jasnější. Dost na to, abychom měli touhu po tom, ať každá naše myšlenka je čistá a díky věčné výměně a koloběhu prosákla do našeho nejbližšího okolí a potom dál a ještě dál. Pochopíme dost na to, že pohyb je tvůrčí energie a Živá voda je základem naplněného živého bytí. Aby byla naše voda živá, musí mít, i naše plné vědomí. Práce s vlastním tělem, inspirovaná Kontinuum movement,  je pro mě nejkrásnějším postupným odkrýváním jednoho velkého tajemství života. Málo tančím, přitom tancování mě od malinka bavilo, ale myslím, že svůj jedinečný tanec jsem našla až v této praxi. Jak říká i sama Emilie Conrad: "Tato choreografie, tento proud tekutiny funguje podobně jako význam pupečníkové šňůry, je to zdroj bio kosmické výživy. Pokud se odřízneme od této výživy, jsme odcizeni od veškerého toho, co nám poskytuje".

Mé semináře, soustředěné na duševní hygienu, jsou praxí, jež vychází z naslouchání svému tělu, ze zvědavosti, která je přirozená každému z nás. Moje láska k lidskému tělu, které vnímám jako dokonalý zázrak, vede mě k stále hlubšímu učení a poznání. 

Děkuji, že můžu.

Všechny formy pocházejí z vln, které jsou tvarovány tekutými osudy ...

Vnitřní život zůstává věrný jeho vodnaté matce

Emilie Conrad