Jsem voda

... v okamžiku, kdy vstoupím do té řeky, už nejsem stejná. Změní se mé pocity, změní se mé myšlenky..  A stejně tak, ani řeka už není a nebude stejná .. řeka mého života

Učení inspirované Emílií Conrad pod vedením Sylvaina Mereta, dále Škola bederních svalů, pod vedením Michaely Cusanové, mi přináší mnoho cenných prožitků, nejen pro moji práci s lidským tělem v jeho nejjemnějších vrstvách, ale především pro léčení sebe sama. 


... v okamžiku, kdy vstoupím do té řeky, už nejsem stejná. Změní se mé pocity, změní se mé myšlenky..                                A stejně tak, ani řeka už není a nebude stejná .. řeka mého života

Voda je element, který v mém/našem životě hraje velkou roli. Je mým průvodcem i léčitelem. Je známo, že z více jak 70% jsme voda a také, že charakter vody se mění podle okolí, které na ni působí. Je proto přirozené, že i naše mysl, naše emoce zkrátka to jak se cítíme ovlivňuje všechnu vodu v nás. Přijmeme-li tato fakta, která prostě jsou a díky výzkumům jsou pro naši hlavu i přijatelné a ponoříme-li se do vlastních vod, prací sám na sobě budeme opravdu čistou krásou. Voda nese od prvopočátku časů, miliardy let veškerou informaci tohoto světa. Moje mnoho let oblíbená terapie ve vodě (aquahealing), mě dovedla jednoho dne k nutkavé touze pochopit, co se to se mnou v těchto chvílích hlubokého odevzdání se vodě děje. V momentech propojení se s vodou, její léčení, stejně jako pohyb tak přirozený, jemný, vycházející zevnitř .. Voda v bazénu neklade žádný odpor, vždy cítím jak pluji, nemám strach zda mám dost dechu, prostě jen v pohybu a pod vodou v naprosté důvěře jsem. Byl to proces, byly chvíle, kdy voda odkryla i strach, temnotu, hlubinné ticho, které mě dříve až děsilo, ale právě to ve mně vyvolávalo největší zvědavost, ono odevzdání se celou svou bytostí tomu procesu. Je to zvláštní pocit, pokaždé jiný, jinak hluboký, a jiné vhledy a pocity přinášející. A tak jsem díky mé vnitřní touze objevit To, došla k úžasné práci Emilie Conrad a jejímu učení Kontinuum movement. Velmi jednoduše řečeno k technice, kdy důvěra v moudrost vlastního těla a vědomí, že jsem voda, stačí. Dál už jemným pohybem, zvukem a dechem, jež zvuk nese, proniknout do hlubších vrstev těla. Těch vrstev jemných, stejně jako do kostí, svalů, šlach, všude tam kam skrze vodu lze. Přijmeme-li, že všechna voda je prostoupená vším a věčným koloběhem života plně živá, dojdeme (jednou a v to věřím) k moudrosti bytí. Možná si neodpovíme zcela na otázku, kde jsme se zde vzali, ani na hlubší význam člověka jako takového. Ale dost na to, abychom měli touhu po tom, ať každá naše myšlenka je čistá, pro věčnou výměnu a koloběh života. Pochopíme dost na to, že pohyb je tvůrčí energie a Živá voda je základem naplněného živého bytí. Práce s vlastním tělem,  je pro mě nejkrásnějším postupným odkrýváním jednoho velkého tajemství života. Málo tančím, přitom tancování mě od malinka bavilo, ale myslím, že svůj jedinečný tanec jsem našla až v jemné praxi. Jak říká Emilie Conrad:

  "Tato choreografie, tento proud tekutiny funguje podobně jako význam pupečníkové šňůry, je to zdroj bio kosmické výživy. Pokud se odřízneme od této výživy, jsme odcizeni od veškerého toho, co nám poskytuje".

Mé semináře, soustředěné na duševní hygienu, jsou praxí, jež vychází z naslouchání svému tělu, ze zvědavosti, která je přirozená každému z nás. Moje láska k lidskému tělu, které vnímám jako dokonalý zázrak, vede mě k stále hlubšímu učení a poznání. 

Děkuji, že můžu.

Všechny formy pocházejí z vln, které jsou tvarovány tekutými osudy ...

Vnitřní život zůstává věrný jeho vodnaté matce

Emilie Conrad