O MNĚ

Každý v sobě máme ukrytý dar.

Pokud jste narazili na mé stránky náhodou, věřte, že náhoda neexistuje a jistě je něco, co si můžeme předat. Pokud jste se o mně dozvěděli od někoho, kdo mě již osobně zná, ani to není náhoda, ovšem pro mě velká čest a pochvala, za což velmi děkuji. Tyto stránky jsou hodně o mně a mém životě, protože Žvot je mým největším učitelem a já jsem velmi šťastný žák. Fotografie všedních dnů, myšlenky, které mi proběhnou hlavou, momenty štěstí především v přírodě, kde jsem doma... jediný důvod této virtuální prezentace je ten, aby jste mě mohli "poznat" dříve, než zaklepete na mé dveře a řekneme si těší mě, že Vás poznávám. Těším se na Vás ♥︎ Co o sobě říci, nejraději bych napsala jen: "prostě jsem" ale doba žádá obsah slov a nějaké formy. Tak čtěte, kdo chcete, pokusím se ..

                                                                                   *

Jmenuji se Marcela Magdaléna Masopustová, narodila jsem se 11.7. 1971 ve znamení Raka v ascendentu Raka. Mám ráda přírodu a vše co mi nabízí. Miluji venkov, kde jsem vyrostla, s jeho prostotou, jež mi bude vždycky nejblíže. Žiji v Plzni, městě plném lesoparků, vody a klidného života s mužem, který mě vítá každé ráno svým laskavým úsměvem. V jeho očích vidím vděčnost a radost jakou i já cítím, že jsme se našli. Přírodu mám na dosah a jen díky tomu mohu odpočívat každý den, což mi dává možnost dobré regenerace. Vím, že důležité v našich životech je najít především sebe. Jsem šťastná, že jsem našla sebe i své místo pro život takový, abych se cítila dobře. 

Velice si vážím života jak mého, tak všech Bytostí tohoto světa. Když píši všech Bytostí, myslím opravdu všech, i těch jemnohmotných. Jinak to ani nelze vím-li, že jsem tím vším - že život je všeobsahující. Vnímám a ctím jedinečnost, originalitu každého z nás, a proto osobní přístup je pro mě zcela přirozeným. Objevila jsem svůj dar a vítám Vás a těším se z každého osobního setkání. Stejně tak, jako děkuji za dar svůj, děkuji i za ten Váš. Vím, že jsme zde na krátké návštěvě a můžeme si společně pomoci právě těmito malými jedinečnostmi, byť je to jen slovo, které má zaznít na cestě, jež vede k naší věčnosti. Stejně tak i vím, že do života nepotřebuji nacpat vše, ale soustředit se na to, na čem jediném záleží. A tak je to i s mojí prací, nečekejte mnoho služeb, jdu cestou klidu a sebepoznání a to jediné mohu způsobem, který mi je umožněn předat i Vám. Ať již skrze masáže, meditace či semináře, nebo jen svým sdílením zde. V tom všem je mé ticho a klid, protože to mi dává smysl na našich cestách za poznáním sebe. Jsme-li odtrženi od ticha, ztratíme spojení se svým Já, tím hlubokým vědomím Já, za jménem a formou. Ztratíme-li toto spojení, ztratíme se i v tomto světě. Našla jsem se v tichu a našla tak svůj klid, dnes už nemusím si ticho vytvářet, vím, že je zde, uvnitř mě samotné.


                                                                                    *   

Kdo jsem? Jsem Sebe-vědomá žena, co má se ráda. Žena jež je šťastná z objevu, že kouzlo radovat se z maličkostí funguje :-) 

Kdo jsem? Jsem moc šťastná maminka.  Mé děti Daniel a Sára jsou jednou z radostí, které jsem pro tento život dostala. Vzájemně jsme si vším: rodičem, dítětem, učitelem i pokladnicí moudrosti. 

Kdo jsem? Jsem bytost, která miluje lidi i samotu, přírodu, ticho, klid a život. Vděčná za každý den a těšící se na každé další ráno, kdy pozdravím všechny své květiny, obejmu svého muže a potom celý širý svět, kterého jsem součástí. S vědomím, že to vše je pouhé tady a teď a já cele jsem tím vším. Že tady a teď je to jediné, v čem ukrývá se věčnost - ta po níž všichni tak bytostně toužíme


Moje životní filosofie?  Chránit své štěstí, protože úsměv a radost je lékem nejen vlastním, ale pro všechny. Milovat život, protože proto tady jsem. Pomáhat každému, kdo pomoc žádá, ale zároveň si uvědomovat, že jsou momenty, kdy nečinnost, je to nejvíc co dělat smím. Být vděčná za každého, kdo mi vstoupí do cesty, protože všichni si máme co říct, co si vzájemně předat. To čemu se věnuji, je práce s lidským tělem a jeho energií. Velmi souzním se slovy: "Ve vesmíru je pouze jeden chrám... a tím je lidské tělo"  Chovám se tiše, jemně a dotýkám se s láskou. Pracovat s lidmi a především pomáhat jim, bylo pro mě vždycky přirozené, proto v ten den, když jsem pochopila, jak smím a co mi k tomu bylo do vínku dáno, přišla vlna velkého štěstí. Našla jsem to, co všichni hledáme ... Sebe a svůj dar, v této existenci


Nejvetším učitelem je život, vše obsahující a spravedlivý. Přesto je v něm několik lidí, kteří přišli mě hlouběji učit, někteří i provázet a za zkušenosti, které jsem díky nim nasbírala patří mé poděkování 


Jeden počátek byla Rehabilitační klinika Fakultní nemocnice Královské vinohrady. Měla jsem tu čest zažít svoji praxi ještě pod vedením prof. MUDr. Vladimíra Jandy, osobnosti nejen české rehabilitace, za což jsem velice vděčná. Tříletá praxe v oblasti léčení lidského těla, péče o lidi s hendikepem ať již fyzickým, psychickým a v mnoha případech kombinovaným, zkrátka péče o lidi, kteří se momentálně ocitli znevýhodněni či omezování v normálním životě, mi dala ty nejcennější zkušenosti. Byla to startovní čára na mé cestě. 

                                                                                  

                                                                                    *

Mým velkým učitelem je lektor britské společnosti ila-spa David Penc. On je ten, kdo mě a Marma tělo seznámil a jsem mu za to moc vděčná. Jeho práce s lidským tělem a způsob komunikace s ním, je velkým vzorem. Vím, že každý máme svůj způsob, ač vycházíme ze stejných principů, je důležité ctít jedinečnost každého lidského těla. Je vzácnost, že ctíme oba tuto hodnotu a tak nadále jsem vzorným žákem a učím se stále dál. Vím jak je důležité potkat Svého Mistra.  Jsem moc vděčná, že mi do života přišel. Děkuji mu tímto za vše co mi předal a nadále předává

                                                                                    * 

Pro svůj rozvoj vnímání lidského těla a jeho energetického systému, čerpám z moudrosti áyurvédy odkud i Marma body vzešly. Velmi si vážím setkání a možnosti absolvovat seminář  Deepaka Chopry, jednoho z předních učitelů celostní medicíny a světově uznávaného lékaře. Jeho slova "Nemusíme chtít léčit druhé, stačí, že vyléčíme sebe" mají více obsahu než učebnice základních škol. Díky těmto slovům vznikly mé semináře, kde se snažím předávat jak pečovat o své duševní a tím i fyzické zdraví. Vzešly z mé vlastní praxe, s oporou o energetické trasy těla, jeho posvátné body, z vlastních zkušeností léčení ve vodě a učení. Víra a odevzdání se moudrosti těla, s níž přišlo učení inspirované Emílií Conrad a kontinuálního pohybu (kontinuum movement)  Somatické učení stejně jako moje zvědavost, mi mnoho z mých osobních prožitků pomohlo zvědomit. V neposlední řadě, v ještě jemnějších vrstvách učení se, pod vedením Michaely Cusanové, která zde v Čechách založila Školu bederních svalů s čímž přišlo další zkoumání "hraní si", které plyne a  prolíná se, celým mým dosavadním nejen učením, ale celým mým životem.  Děkuji ♥︎ 

                                                                                    * 

Meditační techniku Transcendentální meditace jsem absolvovala v několika denním kurzu pod vedením certifikované učitelky TM Aleny Citterbergové.  Učení Mahariši Maheš Jógi, jsem si osvojila pro osobní praxi, k osobnímu rozvoji a sebepoznání. Meditace a hluboký klid vedou k naší podstatě, i zde jsem nechtěla zůstat na místě, tak abych pocítila ticho nejniternější vstoupila jsem do tmy a požádala tmu o její pomoc. Tma mi ji poskytla a ticho promlouvalo. Cítím nepopsatelnou vděčnost za tyto chvíle a děkuji za to, jak Laskavá je moje tma. Více o mé cestě ticha najdete zde Já a ticho

                                                                                    * 

Mandaly přišly samy, stejně jako většina v mém životě. Jednoho dne jsem se zvedla v práci od stolu, šla si koupit pastelky a začala. S mojí první mandalou přišla touha po poznání. Děkuji proto sobě, že jsem chytila ten důležitý okamžik, kdy můj vnitřní hlas volal. Tak jsem se ztišila, zastavila a uvědomila si, kdo opravdu jsem. Ten den, kdy jsem namalovala svoji první mandalu, byl prvním krokem k Sobě. S každou další mandalou jsem byla vnímavější, otevřenější, svobodnější a svému srdci blíž. Do cesty začali přicházet noví lidé, učitelé a s nimi velmi cenné zkušenosti, tak jak píšu ve všech řádcích výše. To mandaly byly na samém počátku mé cesty za poznáním, pochopením, přijetím i odpuštěním .. 

                                                                                    *

Velké díky patří Haně Brachové, krásné ženě, terapeutce a lektorce, že mi v samých začátcích, kdy jsem pozvolna našlapovala po své cestě naslouchala, podporovala mě, věřila a svým krásným bytím motivovala. Hano moc děkuji. Byly to těžké chvíle, život se měnil, protože já jsem se rozhodla pro změnu. Chtěla jsem začít žít příběh mé duše v opravdovosti. Doposud to bylo krásné, ale může být i hluboké.

                                                                                    *

Dojdete - li k záložce "teedeníček"  mé poděkování za krásné fotografie a jeho tiché doprovody, patří Tomášovi. Ale především děkuji, že jsme se našli. 


S Láskou a díky všem výše a jistě mnoha dalším, kteří v mém životě jsou, možná teprve na cestě ..

Marcela Magdaléna