O MNĚ

Každý v sobě máme ukrytý dar

Pokud jste narazili na mé stránky náhodou, věřte, že náhoda neexistuje, možná je zde něco, co si můžeme vzájemně předat. Pokud jste se o mně dozvěděli od někoho, kdo mě již osobně zná, je to pro mě velká čest, a já za doporučení velmi děkuji. Tyto stránky jsou hodně o mně, mém životě, protože cítím, že Život je mým největším učitelem a já jsem velmi šťastný a troufám říci pokorný žák. Fotografie všedních dnů, myšlenky, které mi proběhnou hlavou, momenty štěstí především v přírodě ... to vše má jediný důvod této virtuální prezentace, aby jste mě mohli "poznat" dříve, než zaklepete na mé dveře, pokud vás vaše srdce a kroky povedou. Těším se na Vás ♥︎ Co o sobě říci, nejraději bych napsala jen: "prostě jsem" ale doba žádá obsah slov a nějaké formy. Tak čtěte, kdo chcete, pokusím se .. 

                                                                                   *

Jmenuji se Marcela Magdaléna Masopustová, narodila jsem se 11.7. 1971 ve znamení Raka v ascendentu Rak. Mám ráda přírodu a vše co mi nabízí. Miluji venkov, kde jsem vyrostla, s jeho prostotou, jež mi je a bude vždycky nejblíže. Žiji v Plzni, městě plném lesoparků, vody a poklidného života s mužem, který mě vítá každé ráno svým laskavým úsměvem. V jeho očích vidím vděčnost a radost, jakou i já cítím, že jsme se našli. Přírodu mám na dosah a díky tomu mohu i ve městě být spokojená. Že ji potřebuji ke svému úplnému štěstí pochopíte hned jak mě poznáte. Vím, že důležité v našich životech je najít především sebe. Mohu možná říci, že jsem štístko, které našlo sebe a díky tomu i své místo pro život, takový, abych se cítila dobře. 

Velice si vážím života jak mého, tak všech Bytostí tohoto světa. Když píši všech Bytostí, myslím opravdu všech, i jemnohmotných. Jinak nelze vím-li, že jsem tím vším. Vnímám a ctím jedinečnost, originalitu každého z nás, a proto osobní přístup je pro mě zcela přirozeným. Objevila jsem svůj dar a stejně tak, jako děkuji za dar svůj, děkuji i za ten Váš. Vím, že jsme zde na krátké návštěvě a můžeme si společně pomoci právě těmito malými jedinečnostmi, byť je to jen slovo, které má zaznít na cestě, jež vede k naší věčnosti. Stejně tak i vím, že do života nepotřebuji nacpat vše, ale soustředit se na to, na čem jediném záleží. A tak je to i s mojí prací, nečekejte proto mnoho služeb, jdu cestou klidu a sebepoznání a to jediné mohu způsobem, který mi je umožněn, předávat i Vám. Ať již skrze dotek, meditace či semináře, nebo jen svým sdílením zde. V tom všem co vám nabízím, naleznete nejen ticho mé a klid můj, ale velmi věřím, že především to své. Protože to jediné mi dává smysl a jsem si jista, že možná proto vede vaše cesta za poznáním sebe, právě sem. Protože celou bytostí vím, že jsme-li odtrženi od ticha, ztratíme spojení se svým Já, tím hlubokým vědomím Já, za jménem a formou. Ztratíme-li toto spojení, ztratíme se i v tomto světě. Našla jsem se v tichu a našla tak svůj klid, dnes už nemusím si ticho vytvářet, vím, že je zde, uvnitř mě samotné. Už nemusím říkat "věřím" v cestu ticha, už říkám Vím.

                                                                                    

Jsem Sebe-vědomá žena, co má se ráda. Žena jež je šťastná z objevu, že kouzlo radovat se z maličkostí funguje :-) 

Jsem moc šťastná maminka.  Mé děti Daniel a Sára jsou také radostí, které jsem pro tento život dostala. Vzájemně jsme si vším: rodičem, dítětem, učitelem i pokladnicí moudrosti. 

Jsem bytost, která miluje lidi i samotu, přírodu, ticho, klid a život. Vděčná za každý den a těšící se na každé další ráno, kdy usměji se do svého srdce, pozdravím všechny své květiny, obejmu svého muže a potom celý širý svět, kterého jsem součástí. S vědomím, že to vše je "pouhé tady a teď" a já cele jsem tím vším. Že ono tady a teď je zároveň to jediné, v čem ukrývá se věčnost - ta po níž všichni tak bytostně toužíme


Moje životní filosofie?  Chránit své štěstí, protože úsměv a radost je lékem nejen vlastním, ale pro všechny. Milovat život, tuším, že proto tady jsem. Pomáhat každému, kdo pomoc žádá a zároveň si uvědomovat, že jsou momenty, kdy nečinnost, je to nejvíc co jest mi dovoleno, to jediné co dělat smím. Být vděčná za každého, kdo mi vstoupí do cesty, protože všichni jsme si vzájemně poslem. Věnuji, se práci s lidským tělem v jeho hmotě i v jeho jemných vrstvách.  Velmi souzním se slovy: "Ve vesmíru je pouze jeden chrám... a tím je lidské tělo"  Chovám se tiše, jemně a dotýkám se s láskou. Pracovat s lidmi a především pomáhat jim, bylo pro mě vždycky přirozené, proto v ten den, když jsem pochopila, jak smím a co mi k tomu bylo do vínku dáno, přišla vlna velkého štěstí. Našla jsem to, co všichni hledáme ... svůj dar, v této existenci


Největším učitelem je mi život, vše obsahující a spravedlivý. Přesto je v něm několik lidí, kteří přišli mě hlouběji učit, někteří i provázet a za zkušenosti, které jsem díky nim nasbírala patří jim mé upřímné poděkování 


Jeden počátek byla Rehabilitační klinika Fakultní nemocnice Královské vinohrady. Měla jsem tu čest zažít svoji praxi ještě pod vedením prof. MUDr. Vladimíra Jandy, osobnosti nejen české rehabilitace, za což jsem velice vděčná. Tříletá praxe v oblasti léčení lidského těla, péče o lidi s hendikepem ať již fyzickým, psychickým a v mnoha případech kombinovaným, zkrátka péče o lidi, kteří se momentálně ocitli znevýhodněni či omezování v normálním životě, mi dala ty nejcennější zkušenosti. Byla to startovní čára na mé cestě, laskavé péče o lidskou bytost. 

                                                                                    *

Mým velkým učitelem je David Penc, lektor britské společnosti ila-spa. On mě a Marma tělo seznámil, jsem a budu mu za to na vždy vděčná. Jeho práce s lidským tělem a způsob komunikace s ním, je pro mne velkým vzorem, i když vím, že každý máme svůj způsob. Ač vycházíme ze stejných principů, je důležité ctít jedinečnost každého lidského těla a nechat se vést intuicí více nežli mechanickým počinem. Je vzácnost, že ctíme mnohé stejně a tak nadále jsem jeho vzorným žákem a učím se stále dál. Vím jak je důležité potkat Svého Mistra, děkuji, že mi do života přišel. Děkuji jemu tímto za vše, co mi i nadále předává.

                                                                                    * 

Pro svůj rozvoj vnímání lidského těla čerpám z moudrosti áyurvédy odkud i Marma body vzešly. Velmi si vážím setkání a možnosti absolvovat seminář  Deepaka Chopry, jednoho z předních učitelů celostní medicíny a světově uznávaného lékaře. Jeho slova "Nemusíme chtít léčit druhé, stačí, že vyléčíme sebe" mají více obsahu než učebnice základních škol. I díky těmto slovům vznikly mé semináře, kde se snažím předávat jak pečovat o své duševní a tím i fyzické zdraví. Semináře vzešly z mé osobní praxe, s oporou o znalosti energetické trasy těla a jeho posvátné body. Dále, a z velké části z vlastních zkušeností léčení ve vodě, učení somatickému pohybu vycházející z učení Feldenkraisovi metody, naslouchání vnitřnímu světu a odsud již nezlomná víra a odevzdání se moudrosti těla. Dále přišlo učení inspirované Emílií Conrad, kontinuálního pohybu a jemné síle zvuků (kontinuum movement) Moje zvědavost, i tato cesta učením, mi mnoho z mých osobních prožitků pomohlo pochopit. V neposlední řadě, v ještě jemnějších vrstvách učení se, pod vedením Michaely Cusanové, která zde v Čechách založila Školu bederních svalů s čímž přišlo další zkoumání "hraní si", které prolíná se, celým mým dosavadním nejen učením, ale celým mým životem.  

                                                                                    * 

Meditační techniku Transcendentální meditace jsem absolvovala v několika denním kurzu pod vedením certifikované učitelky TM Aleny Citterbergové.  Učení Mahariši Maheš Jógi, jsem si osvojila pro osobní praxi, k osobnímu rozvoji a sebepoznání. Absolvovala jsem několik meditačních pobytů. Meditace a hluboký klid vedou k naší podstatě a na základě zažitých zkušeností, uchýlila jsem se k meditaci v ústraní a vstoupila jsem do tmy. Tma mi mnohé poskytla, ticho promlouvalo. Cítím nepopsatelnou vděčnost za všechny tyto chvíle a děkuji za to, jak Laskavá je moje tma. Více o mé cestě ticha najdete zde Já a ticho

                                                                                    * 

Mandaly přišly samy, stejně jako většina v mém životě. Jednoho dne jsem se zvedla v práci od stolu, šla si koupit pastelky a začala. S mojí první mandalou přišla touha po poznání. Děkuji proto sobě, že jsem chytila ten důležitý okamžik, kdy můj vnitřní hlas volal. Tak jsem se ztišila, zastavila a uvědomila si, kdo opravdu jsem. Ten den, kdy jsem namalovala svoji první mandalu, byl prvním krokem k Sobě. S každou další mandalou jsem byla vnímavější, otevřenější, svobodnější a svému srdci blíž. Do cesty začali přicházet noví lidé, učitelé a s nimi velmi cenné zkušenosti, tak jak píšu ve všech řádcích výše. To mandaly byly na samém počátku mé cesty za poznáním, pochopením, přijetím i odpuštěním .. 

                                                                                    *

No a díky Bohu za svůj hlas. Tak dlouho jste si vy sami přáli, abych meditace, kterými vás na seminářích provádím i namluvila, až přišel den, kdy jsem si řekla a proč tedy ne. Pokud může vás můj hlas provádět a vaše chvíle domácí praxe vám udělat lehčí, je to nejmíň, co mohu pro vás udělat, ale zbytek už je na vás. Každá meditace vznikla s velkou láskou k vám. Děkuji tímto vám, jste mou motivací i motorem na mé cestě ♥︎

Velké díky patří Haně Brachové, krásné ženě, terapeutce a lektorce, že mi v samých začátcích, kdy jsem pozvolna našlapovala po své cestě naslouchala, podporovala mě, věřila a svým krásným bytím motivovala. Hano moc děkuji. Byly to těžké chvíle, život se měnil, protože já jsem se rozhodla pro změnu. Chtěla jsem začít žít příběh mé duše v opravdovosti. Doposud to bylo krásné, ale může být i hluboké.

                                                                                    *

Dojdete - li k záložce "teedeníček"  mé poděkování za krásné fotografie a jeho tiché doprovody, patří Tomášovi. Ale především děkuji, že jsme se našli. 


S Láskou a díky všem výše a jistě mnoha dalším, kteří v mém životě jsou, možná teprve na cestě ..

Marcela Magdaléna