marma masáže, meditace

duševní hygiena

 "Když si budete s někým hodinu hrát, dozvíte se o něm víc, než kdybyste s ním rok diskutovali." 

        Platon                  

Můžu si položit spoustu otázek a hledat odpověď tam venku, ale pravda je, že ta jediná dřímá hluboko uvnitř nás samých. Stačí pomalu, v tichosti, hrát si, ve vrstvách těla naslouchat. Prostě a jedno-duše Být.

V prostotě s naivitou dítěte přijmout, že to, co objeví se, je nové a nepoznané. V klidu všimnout si, jak z hlubin těla přichází nejen informace o tom kdo jsem, ale také dar k léčení sebe, návratu do přirozenosti. 

Věřím, že každý z nás si vybral moment, kdy se narodí. Svůj božský moment, kdy projdeme branou zapomnění. Že zapomínáme abychom mohli žít, abychom procházeli obdobím života plným zkoušek, postupně bourali pomyslné mantinely a dovolili víru událostí, aby rozptýlil naše myšlení, vnímání a představy o sobě samém. A tak učíme se věřit ve svou vlastní jedinečnost, i schopnosti tvořit. Učíme se vidět genialitu posvátného těla. Učíme se vidět prapůvod základu veškerého tvoření. Učíme se navrátit a žít z pramene toho jediného základu. Učíme se milovat

Pokud hledáte ve svém životě změnu, chcete se osvobodit od starých zátěží, přijmout sami sebe a žít v souladu - Vítejte. Nenajdu odpovědi na vaše otázky, ale mohu vám pomoci najít důvěru, napojit se na vyšší moudrost, kde veškeré odpovědi naleznete. Bude mi ctí být vaší společnicí na této cestě poznání.

Vše co pro náš společný čas přináším, je inspirováno mnoha učeními vnímání těla z pohledu biodynamiky, Continuum Movement®, učení Feldenkraisovy metody "zpomal a vnímej" a mnoho dalších, včetně duchovních učení a TM meditace. Učení a princip, který pro naši možnou spolu-práci a cestu vyvstal váže Dech, moudrost těla a neustálý pohyb - Vesmír v nás a Ticho za každou myšlenkou. Nenechávám se spoutávat ničím z výše jmenovaného, jsem otevřená všemu co přichází, v čase proměňuje: S každým setkáním. 

Co o sobě říci, nejraději bych napsala jen "prostě jsem" ovšem doba žádá obsah slov a nějaké formy. Tedy čtěte o mně, pokud chcete trochu více: kdo jsem, jaká je 

moje cesta 

co nabízím