marma masáže, meditace

duševní hygiena

                Věřím, že každý z nás si vybral moment, kdy se narodí "Svůj božský moment, kdy projde branou zapomnění". Věřím, že zapomínáme abychom mohli žít, procházet obdobím života plným zkoušek,  postupně bourat pomyslné mantinely a dovolili víru událostí, aby rozptýlil naše myšlení a představy o sobě samém. Učíme se věřit ve svou vlastní jedinečnost a schopnost tvořit. Učíme se vidět genialitu posvátného těla. Učíme se vidět prapůvod základu veškerého tvoření. Učíme se navrátit a žít z pramene jediného základu. 

Učíme se milovat 

Můžeme si položit spoustu otázek a hledat odpověď tam venku, ale pravda je, že ta jediná dřímá hluboko uvnitř nás samých. Stačí v tichosti, ptát se a ve vrstvách těla naslouchat. V prostotě s naivitou dítěte přijmout co objeví se jako nové a nepoznané, vychází z hlubin těla jako cenná informace o tom, Kdo jsem. 

Jak Platon svými slovy vyjádřil: Když si budete s někým hodinu hrát, dozvíte se o něm víc, než kdybyste s ním rok diskutovali


Pokud hledáte ve svém životě změnu, chcete se osvobodit od zátěží, přijmout sami sebe a žít soulad 

Vítejte! 

Nenajdu odpovědi na vaše otázky, mohu vám pomoci najít důvěru a napojit se na vyšší moudrost, kde  odpovědi na své otázky,  jedině vy sami naleznete. 

Vše co pro náš společný čas přináším, je inspirováno mým učením vnímání těla z pohledu Biodynamiky, Continuum Movement®,  Feldenkraisovy metody, stejně jako holistického léčení a mnoho dalších, včetně TM meditace a duchovních učení. Zachovávám tradici a k veškerému učení chovám bezmeznou úctu, zároveň cítím, že velkou část přináší má osobní zkušenost, kterou propojuji a předávám s citem a v souladu s učením a tím, co je mi dovoleno.

Všechna učení a princip, který pro naši možnou spolu-práci vyvstal váže moudrost těla, neustálý pohyb - Vesmír v nás a Ticho za každou myšlenkou. Nenechávám se spoutávat ničím z výše jmenovaného, naopak jsem otevřená všemu, co přichází a v čase se proměňuje s každým setkáním. 

Co o sobě říci? Nejraději bych napsala jen "prostě jsem" ovšem doba žádá obsah slov a nějaké formy. Čtěte o mně, pokud chcete více: kdo jsem, jaká je 

moje cesta 

co nabízím


Jmenuji se Marcela Magdaléna Masopustová a Vítám vás