O MNĚ

Každý v sobě máme ukrytý dar

Pokud jste narazili na mé stránky náhodou, já věřím, že náhoda neexistuje, a možná je zde něco, co si můžeme vzájemně předat. Tyto stránky jsou hodně o mně, mém životě, zpočátku vznikly jako galerie mých mandal, posléze i jako deníček, které doplňují fotografie všedních dnů, myšlenky, které mi proběhnou hlavou, momenty štěstí - především v přírodě ... dnes tuším, že to vše má jediný důvod, aby jste mě mohli "poznat" dříve, než zaklepete na mé dveře, pokud vás vaše srdce a kroky povedou. Těším se na Vás ♥︎ Co o sobě říci, nejraději bych napsala jen: "prostě jsem" ale doba žádá obsah slov a nějaké formy. Tak čtěte, pokud chcete, pokusím se .. 

                                                                                   *

Jmenuji se Marcela Magdaléna Masopustová, narodila jsem se 11.7. 1971 znamení Rak v ascendent Rak a Luna ve Vodnáři. Mám ráda přírodu a vše co mi nabízí. Miluji venkov, kde jsem vyrostla, s jeho prostotou, jež mi je a bude vždycky nejblíže. Žiji v Plzni, městě plném lesoparků, vody a poklidného života s mužem, který mě vítá každé ráno svým laskavým úsměvem. V jeho očích vidím vděčnost, jakou i já cítím, že jsme se našli. Vím, ale že nejdůležitější v našich životech je, najít především sebe. 

Velice si vážím života jak mého, tak všech Bytostí tohoto světa. Vnímám a ctím jedinečnost, originalitu každého z nás. Znám své dary a stejně tak, jako děkuji za ty své, děkuji i za ty Vaše. Vím, že jsme zde na krátké návštěvě a můžeme si společně pomoci právě těmito jedinečnostmi.  Stejně tak i vím, že do života nepotřebuji nacpat vše, ale soustředit se na to, co mi do života patří. A tak je to i s mojí prací, jdu cestou klidu a sebepoznání a to jediné mohu způsobem, který mi je umožněn, předávat i Vám. Ať již skrze dotek, meditace či semináře, nebo jen svým sdílením zde. V tom všem co vám nabízím, naleznete nejen hluboké ticho a klid můj, ale velmi věřím, že především obnovíte to své. Protože celou bytostí vím, že jsme-li odtrženi od ticha, ztratíme spojení se svým Já, tím jediným za jménem a formou. Ztratíme-li toto spojení, ztratíme se i v tomto světě. Našla jsem se v tichu a našla tak svůj klid, dnes už nemusím si ticho vytvářet, vím, že je uvnitř mě samotné. Už nemusím říkat "věřím" v cestu ticha, už říkám Vím, že ticho Jsem.

                                                                                    

Jsem Sebe-vědomá žena, co má se ráda. Žena jež je šťastná z objevu, že kouzlo radovat se z maličkostí funguje :-) 

Jsem moc šťastná maminka.  Mé děti Daniel a Sára jsou nejen  radostí, které jsem pro tento život dostala. Vzájemně jsme si vším: rodičem, dítětem, učitelem i pokladnicí moudrosti. 

Jsem bytost, která miluje lidi i samotu, přírodu, ticho, klid a život. Vděčná za každý den a těšící se na každé další ráno, kdy usměji se do svého srdce, pozdravím všechny své květiny, obejmu svého muže a potom celý širý svět, kterého jsem součástí. S vědomím, že to vše je "pouhé tady a teď" a já cele jsem tím vším. Že ono tady a teď je zároveň to jediné, v čem ukrývá se věčnost - ta po níž všichni tak bytostně toužíme


Moje životní filosofie? Milovat život, tuším, že proto tady jsem. Pomáhat každému, kdo pomoc žádá a zároveň si ctít momenty, kdy nečinnost, je to jediné co jest mi dovoleno, to jediné co dělat smím. Být vděčná za každého, kdo mi vstoupí do cesty, protože všichni jsme si poslem. Věnuji, se práci s lidským tělem v jeho hmotě i v jeho jemných vrstvách.  Velmi souzním se slovy: "Ve vesmíru je pouze jeden chrám... a tím je lidské tělo"  Chovám se tiše, jemně a dotýkám se s láskou. Pracovat s lidmi a především pomáhat jim, bylo pro mě vždycky přirozené, proto v ten den, když jsem pochopila, jak smím a co mi k tomu bylo do vínku dáno, přišla vlna velkého štěstí. Našla jsem to, co všichni hledáme ... svůj dar, v této existenci


Největším učitelem je mi život, vše obsahující a spravedlivý. Přesto je v něm několik lidí, kteří přišli mě učit hlouběji. Někteří provází mě stále a za zkušenosti, které jsem díky nim nasbírala a sbírám patří jim mé upřímné poděkování 


Jeden z počátků, byla Rehabilitační klinika Fakultní nemocnice Královské vinohrady. Měla jsem tu čest zažít svoji praxi ještě pod vedením prof. MUDr. Vladimíra Jandy, osobnosti nejen české rehabilitace, za což jsem velice vděčná. Tříletá praxe v oblasti léčení lidského těla, péče o lidi s hendikepem ať již fyzickým, psychickým a v mnoha případech kombinovaným, zkrátka péče o lidi, kteří se momentálně ocitli znevýhodněni či omezování v normálním životě, mi dala velmi cenné zkušenosti. Byla to startovní čára na mé cestě k laskavosti, soucitu a odpuštění.

                                                                                    *

Mým učitelem je David Penc, lektor britské společnosti ila-spa. Jeho práce s lidským tělem a způsob komunikace s ním, je pro mne velkým vzorem, přesto každý máme svůj způsob. Ač vycházíme ze stejných principů, je důležité ctít jedinečnost každého lidského těla a to jak ze strany přijímajícího, stejně tak i dávajícího. Nadále jsem jeho vzorným žákem a učím se se stejnou zvídavostí, jako v samém počátku.  Vím jak je důležité potkat Svého Mistra, děkuji, že přišel a děkuji za vše, co mi i nadále předává. V doteku mě vede intuice, znalost těla v jeho posvátnosti a vědomí. Víra v moudrost těla, ne mechanický pohyb.

                                                                                    * 

Pro svůj rozvoj čerpám z moudrosti áyurvédy odkud i Marma body vzešly. Velmi si vážím setkání a možnosti absolvovat seminář  Deepaka Chopry, jednoho z předních učitelů celostní medicíny a světově uznávaného lékaře. Jeho slova "Nemusíme chtít léčit druhé, stačí, že vyléčíme sebe" mají více obsahu než učebnice základních škol. I díky těmto slovům vznikly mé semináře, kde se snažím předávat jak pečovat o své duševní a tím i fyzické zdraví. Semináře vzešly z mé již letité osobní praxe, s oporou o znalosti energetické trasy těla a jeho posvátné body. Z velké části z vlastních zkušeností léčení ve vodě, učení somatického pohybu vycházející z Feldenkraisovi metody, naslouchání vnitřnímu světu a nezlomné víry, že cosi nás přesahuje tudíž odevzdání se moudrosti vlastního těla. Učení inspirované Emílií Conrad, kontinuálního pohybu a jemné síly zvuků. V neposlední řadě seberozvoj, pod vedením Michaely Cusanové, která zde v Čechách založila Školu bederních svalů, ..  mnoho dalších poznatků pro moji práci s lidským tělem v jeho nejjemnějších vrstvách. 

                                                                                    * 

Meditační techniku Transcendentální meditace jsem absolvovala v obsáhlém týdenním kurzu pod vedením certifikované učitelky TM Aleny Citterbergové a osvojila si tak učení Mahariši Maheš Jógi, které je pro moji osobní praxi, nadále v meditačních seminářích předávám techniky všímavosti. Absolvovala jsem několik meditačních pobytů, meditace v ústraní a vstoupila do tmy. Cítím nepopsatelnou vděčnost za všechny tyto chvíle a děkuji za to, jak Laskavá je moje tma

                                                                                    * 

Mandaly přišly samy, stejně jako většina v mém životě. Jednoho dne jsem se zvedla v práci od stolu, šla si koupit pastelky a začala. S mojí první mandalou přišla touha po poznání. Děkuji proto sobě, že jsem chytila ten důležitý okamžik, kdy můj vnitřní hlas volal. Tak jsem se ztišila, zastavila a uvědomila si, kdo opravdu jsem. Ten den, kdy jsem namalovala svoji první mandalu, byl prvním krokem k Sobě. S každou další mandalou jsem byla vnímavější, otevřenější, svobodnější a svému srdci blíž. Do cesty začali přicházet noví lidé, učitelé a s nimi velmi cenné zkušenosti, tak jak píšu ve všech řádcích výše. To mandaly byly na samém počátku mé cesty za poznáním, pochopením, přijetím i odpuštěním .. 

                                                                                    *

No a díky Bohu za svůj hlas. Tak dlouho jste si vy sami přáli, abych meditace, kterými vás na seminářích provádím i namluvila, až přišel den, kdy jsem si řekla a proč tedy ne. Pokud může vás můj hlas provádět a vaše chvíle domácí praxe vám udělat lehčí, je to nejmíň, co mohu pro vás udělat. Každá meditace vznikla s velkou láskou k vám. Děkuji tímto vám, jste motivací na cestě ♥︎

Velké díky patří Haně Brachové, krásné ženě, terapeutce a lektorce, že mi v samých začátcích, kdy jsem pozvolna našlapovala po své cestě naslouchala, podporovala mě, věřila a svým krásným bytím motivovala. Hano moc děkuji. Byly to těžké chvíle, život se měnil, protože já jsem se rozhodla pro změnu. Chtěla jsem začít žít příběh mé duše v opravdovosti. Doposud to bylo krásné, ale může být i hluboké.

                                                                                    *

Dojdete - li k záložce "teedeníček"  mé poděkování za krásné fotografie a jeho tiché doprovody, patří Tomášovi. Ale především děkuji, že jsme se našli. 


S Láskou a díky všem výše a jistě mnoha dalším, kteří v mém životě jsou, možná teprve na cestě ..

Marcela Magdaléna