Pokud hledáte v životě změnu, chcete se osvobodit, poznat sami sebe a žít v souladu se svou duší

vítejte!

Jmenuji se Marcela Magdaléna

♥︎

Nenajdu odpovědi na vaše otázky, mohu vám však pomoci najít důvěru a ukázat cestu, jak se spojit se svou vlastní moudrostí. S porozuměním a vznešeností vám vlastní, potom kráčet životem.

Co mohu slíbit a zároveň cítím jako nejdůležitější.

Ve všech našich setkáních naplňuji prostor energií čisté lásky, aby všichni přítomní integrovali léčení v nejhlubších úrovních, ve všech vrstvách.

"Mým životním smyslem, je skutečnost nejen probouzet, ale žít ji: Jak v sobě, tak i v ostatních."

Vše, co pro vás tvořím, vychází ze srdce a radosti.

♥︎  

Co nabízím

Věřím, že každý si vybral moment narození: "Svůj božský moment, kdy projde branou zapomnění".

Věřím, že zapomínáme abychom mohli žít. Abychom mohli bourat pomyslné mantinely a abychom dovolili víru událostí rozptýlit naše myšlení a představy o sobě samém. 

Učíme se věřit ve svou vlastní jedinečnost a schopnost tvořit. Učíme se vidět genialitu posvátného těla. Učíme se vidět genialitu - prapůvod základu veškerého tvoření. Učíme se navracet a žít z pramene, tohoto jediného základu

... učíme se milovat 

♥︎

Co říci o sobě? Jmenuji se Marcela Magdaléna

a nejraději bych napsala jen "prostě jsem"

Klubu duševní pohody

Všimli jste si někdy, že se u vás v kontaktu s ostatními lidmi vytrácí vnímání sebe samých? Samozřejmě, že v kontaktu s druhými lidmi bychom měli soustředit pozornost i na druhé, to je jistě pravda. Zároveň, je pravda, že jednat s láskyplnou pozorností, je v plné míře možné pouze tehdy, jestliže jsme uvolněně zakotveni ve svém středu

To, co Vám dnes doporučuji, je vytvořit posvátný prostor pro vaši meditační praxi zaměřenou na srdce. Abychom mohli věnovat svému srdci pozornost, po které tak hluboce touží a kterou si zaslouží, najděte si místo, kde se cítíte bezpečně, v lásce.