Rozjímání

Je pravda, že v tomto životě je mnoho, co je mimo naši kontrolu. Ač bychom chtěli, nemůžeme ovládat přírodu, naše prostředí ani chování ostatních lidí. Co však můžeme ovlivnit, je to, jak se projevujeme, reagujeme a jak zůstáváme v každém okamžiku soustředěni sami na sebe.