Posvátná vibrace zvuku

10.10.2022

Mantra je posvátná vibrace zvuku, kterou je třeba během meditace opakovat znovu a znovu, dokud není dosaženo úplného soustředění a koncentrace. I když se nemusíte nutně soustředit na vyslovování samotné mantry, opakování mantry vám pomůže dostat se do stavu naprostého klidu, míru a uvědomění.

Rostoucí oblibu meditace s mantrou lze přičíst právě její jednoduchosti


Jde o neuvěřitelně účinnou meditační techniku, kterou může provozovat každý i bez cizí pomoci, protože na rozdíl od jiných forem meditace, její správná praxe nevyžaduje účast mistra. Jediné co je ceněno na účasti certifikovaného instruktora, že je individuálně vybírána transcendentální meditační mantra, která je poskytnuta za účelem procvičování jeho osobní praxe a přistupovat tak k hlubší úrovni svého vědomí

Nenechte se odradit, pokud nemáte duchovního učitele..


Dobrou zprávou je, že ačkoli není meditační technika bez námahy, můžete ji praktikovat i sami, aniž byste potřebovali další pomoc. I vy můžete užívat meditace a přistupovat k hlubší úrovni svého vědomí s těmito vybranými mantrami, jež jsou užívány po mnoho let.

Nenechte se odradit, pokud nemáte duchovního učitele.

Máte potřebnou sílu a schopnost vybrat si, nebo vytvořit si vlastní mantru, abyste si usnadnili přístup do kosmického vědomí.

Výběr vlastní mantry

Toto je proces, který vyžaduje určitou reflexi vlastního života . Jaké jsou oblasti vašeho života, které byste chtěli zlepšit? Je ve vašem životě něco , co byste chtěli napravit?  Zamyslete se nad svou realitou a přemýšlejte.

Jakmile si zformulujete záměr, jako například "Chci se cítit více v klidu" můžete buď začít hledat v duchovní literatuře, na internetu, a nebo ještě o kousek níže, o pár řádek. Jakmile najdete mantru, která rezonuje s vámi a vašimi potřebami, zapamatujte si ji nebo si ji zapište, abyste ji mohli později použít ve své meditační praxi.

Vytvoření vlastní mantry

Proces velmi podobný procesu výběru vlastní mantry. Jakmile zformulujete záměr, je čas obrátit se k sobě a naslouchat. Jaká mantra vás napadne, co považujete za správné? Pokud například bojujete s úzkostí, či neklidem, mohlo by vás napadnout "Jsem mír", "Jsem řeka, která přirozeně teče"

Při vytváření vlastní mantry neexistuje správná nebo špatná. Cokoli s vámi nejvíce rezonuje, bude mít nejhlubší účinek.


Nejznámější a rozšířené mantry v jógové praxi

om

pokud jste i jen matně obeznámeni s jógou nebo buddhismem, je pravděpodobné, že jste tuto mantru již někdy slyšeli. Tato mantra, která se vyslovuje spíše jako "Aum", je považována za jednu z nejuniverzálnějších manter. Avšak to, že je poměrně běžná a snadno použitelná, ji nečiní méně cennou - tato mantra je považována za jednu z nejposvátnějších. "Mantra stvoření, základní zvuk a vibrace, probouzející sílu, koncentraci, posilující inspiraci a intuici"

Aham Préma

toto je mantra, která je široce překládána jako "Jsem božská láska". Tato mantra zahrnuje univerzální lásku a spojení s božským zdrojem. Pomáhá vám také spojit se se svým vyšším já a zažít milující energii božského. Říká se, že tato mantra vytváří pocit čisté lásky, abychom mohli zažít tento pocit, který je zásadní pro naše spojení se zdrojem.

Só Ham

tuto mantru je možné popsat jako "esenci dechu". S nádechem si tiše pro sebe nebo nahlas říkáme SÓ, ve výdechu pak HAM. Mantra je v souladu s dechem. Přináší koncentraci, zklidnění, pocit jistoty. Její překlad bychom nejlépe vyjádřili jako "Já jsem"

Je možné "recitovat" obrácením obou slov - HAM-SA   Zatímco Só-Ham má účinky zklidňující, Ham-Sa má energetizující a aktivující účinky

Ham nebo Ham-sa

 je další starověká mantra, která je zhruba přeložena jako "já jsem ona/on/to". Jinými slovy to znamená být přítomen a být uzemněn v daném okamžiku, což vám umožňuje prožívat realitu v jejím plném rozsahu a vyživuje vaše spojení s božským.

Tyto mantry jsou ideální pro začátečníky k samostatnému cvičení. Jakmile si tyto mantry osvojíte, existují další, na které byste mohli obrátit svou pozornost. Nabízím vám vedenou Meditační cestu a zde ještě přikládám mantry, které používají učitelé "guruové" v průběhu mnoha let předešlých až po současnost. Tyto mantry jsou pro inspiraci, a doporučené pro praktikující od 35 let věku

Hirim, Kiring, Shiring, Ayim, Shirim

Nespěchejte, mantra aby sloužila musí přijít, proto ztište se a naslouchejte. Jakmile se objeví, berte ji s lehkostí a opakujte od začátku do konce své meditace. V závěru ji pusťte s láskou a poděkováním. Se stejnou láskou vrátí se Vám zpět.

Pokud vás láká meditace, pokud chcete nastoupit na meditační cestu s mantrou, připravila jsem pro vás Meditační cestu pro 21 dní. 


Požehnaný čas

MM

Meditační cesta pro 21 dní