Dvůr Svatá Maří 20.4. - 23.4. 2023

Jarní náDech

Program

Náš program je poskládán, abychom pečovaly o všechny oblasti svého těla, a především potom o ty, které drží energii a blokují tak přirozený tok pro zdraví, harmonii a radost


Nač se můžeme těšit, mimo aktivní odpočinek, wellness, procházky a společný čas u kávy, či kakaaJemná praxe s MM- Skrze somatický pohyb naladíme se na své tělo a jeho vnitřní prostor. V těchto setkáních budeme hydratovat, změkčovat, uvolňovat a objevovat přirozené kvality a probouzet je ve svém těle. Praxe inspirovaná učením Kontinuum movement je setkání s moudrostí tekutinového těla

Radost z pohybu v pohybu s doprovodem Karla - v hodinách pro radost z pohybu budou sekvence pro stabilitu, vnímání těla a rozproudění energie až do periferií. Pozornost na hluboký stabilizační systém a také sekvence pro energetický systém dle principů Tradiční čínské medicíny 

Meditační rána i večery a v průběhu všech dnů na jemný dotek léčivých tónů nejen křišťálových mísPROGRAM POBYTU 

Čtvrtek

18:00  Seznámení s jemnou praxí, jež přivádí do krajiny vnitřního těla. Kontaktujeme tekutinové tělo

19:00 Večeře

20:30 Večerní meditace. Harmonizace těla zvukovou lázní křišťálových mís


Pátek

8:00  Vedená Marma meditace - Stimulační energetická meditace, kde pozornost a dech jsou nástroji, jimiž ladíme své tělo. Po zhruba dvaceti minutách přejdeme k protažení jiskrného, rozdýchaného těla. 

9:00  Snídaně

11:00 Čas pro radost z pohybu v pohybu

12:30 Oběd

17:00 Jemná praxe - setkání s tekutinovým tělem

18:30 Večeře

20:00 Meditace - Cesta dechu provázená jemnými tóny křišťálových mís


Sobota

8:00  Meditace s mantrou a ranní protažení

9:00 Snídaně

11:00 Čas pro radost z pohybu v pohybu

12:30 Oběd

17:00 Jemná praxe - Vědomý dotek a všímavost

18:30 Večeře

20:00 Večerní meditace Já jsem provázená jemnými tóny křišťálových mís


Neděle

8:00 Ranní protažení   

9:00 Snídaně

10:30 Meditace v otevřené pozornosti - čas integrace nové energie přes nádech a výdech

12:00 Závěrečné sdílení a 

12:30 Oběd  

Do 14:30 rozloučení se s Dvorem Svatá Maří a jejími obyvateli 

✻ 


Přejeme krásný čas nám všem 

Marcela Magdaléna & Karel