13. Storno podmínky. Platné pro všechny obchodníkem pořádané akce

13. Storno podmínky

13.1. Individuální setkání zahrnující lekce, marma terapie a konzultace

Je-li účastníkem zrušena účast 5 a méně dní před začátkem kurzu, storno činí 100% a plná částka tak zůstává pořadateli.

13.2. Kurzy

Je-li účastníkem zrušena účast 5 a méně dní před začátkem kurzu, storno činí 100% a plná částka tak zůstává pořadateli. Kupující (účastník) za sebe může poslat náhradu, což je možné po dohodě s obchodníkem (pořadatel). Lekce není možné převádět do dalších kurzů.

13.3. Otevřené lekce

Při zrušení účasti 4 a více dní před začátkem akce, platba je vrácena v plné výši kupujícímu, popřípadě po dohodě převedena na lekci následující.Storno ve výši 100% ceny při zrušení účasti 3-0 den akce. Výměna osob je možná po dohodě s prodávajícím.

13.4. Víkendové a další pořádané pobyty

Storno pobytu 21 a více dní před začátkem pobytu je 2000,- Kč. Při zrušení účasti 20 - 11 dní před akcí činí storno poplatek 4.180,- Kč Zrušení 10 dní před začátkem až po den akce samotné, storno činí 100% Po dohodě, můžete za sebe zajistit vhodného náhradníka, na něhož bude úhrada převedena.

13.5. Škola Vědomého doteku

Při zrušení účasti 30 a více dní před začátkem akce, storno činí 2000,- Kč. Při zrušení účasti od 29 - 11 den před akcí, storno činí 50% z ceny. Zrušení účasti 10 den před začátkem po den začátku akce, storno je ve výši 100% . Výměna osob je možná po dohodě s prodávajícím


přejít na celé obchodní podmínky