13. Storno podmínky. Platné pro všechny obchodníkem pořádané akce

Kurzy

Je-li účastníkem zrušena účast 5 a méně dní před začátkem kurzu, storno činí 100% a plná částka tak zůstává pořadateli. Kupující (účastník) za sebe může poslat náhradu, což je možné po dohodě s obchodníkem (pořadatel). Lekce není možné převádět do dalších kurzů.

Otevřené lekce

Při zrušení účasti 4 a více dní před začátkem akce, platba je vrácena v plné výši kupujícímu, popřípadě po dohodě převedena na lekci následující.
Storno ve výši 100% ceny při zrušení účasti 3-0 den akce. Výměna osob je možná po dohodě s prodávajícím.

Víkendové a jiné pobyty

Storno pobytu 21 dní před začátkem pobytu je 10% z platby (pokrývající související administrativní náklady). Při zrušení účasti  20 - 11 dní předem činí storno poplatek 50% z ceny (není-li pro akci vyčíslena konkrétní částka).  V případě zrušení 10 dní před až po den akce samotné zůstává 100% ceny pořadateli. Po dohodě, můžete za sebe zajistit vhodného náhradníka, na něhož bude úhrada převedena.

Pro pobyty ve Dvůr Svatá Maří pro rok 2023:

Storno pobytu 21 dní před začátkem pobytu je 10% z platby (pokrývající související administrativní náklady). Při zrušení účasti 20 - 11 dní před akcí činí storno poplatek 4.180,- Kč na pokrytí nákladů dalším stranám. V případě zrušení 10 dní před začátkem až po den akce samotné, zůstává 100%  pořadateli. Po dohodě, můžete za sebe zajistit vhodného náhradníka, na něhož bude úhrada převedena. 

 

přejít na celé obchodní podmínky