Jsme součástí tance Vesmíru, života jež proudí našimi těly

Celý Vesmír se pohybuje ve vlnách

vlny dechu - vlny těla - vlny života

Přijměte mé pozvání, k ponoření do hlubin, kde tělesné prolíná se s duševním až přesahuje tělo


V celodenním setkání, budeme objevovat, odnaučovat se stejně jako učit se. Naše pohyby, symbol ve kterém cestujeme od začátku na konec, nám pomohou ponořit se do prostoru fluidní inteligence. Je to chvíle, kdy opouštíme koncepty, techniky a jen nasloucháme moudrosti těla, které nás vede. Učíme se být v pasivitě a vnímat tělo v aktivitě. V jemné praxi inspirované učením Kontinuum movement zůstáváme bdělí ve svém fyzickém těle, přitom prožitek, je rázu duchovního.


Velmi jemná tělesná práce: Spojení prvků jemného pohybu, dechu a vlastního zvuku vyvolá alchymii, v níž zažíváme tekutost, měkkost a rezonanci, jež cirkuluje veškerým životem na Zemi i v celém Vesmíru.  Hluboké léčení, harmonizace těla a osobní prožitek zkušenosti, bude provázen vibrací zvuku křišťálových mís. Do léčivých vln zvuků a svého těla budeme se pokládat v průběhu celého dne..

Sladění se s křišťálovými tóny, je jednou z nejjemnějších forem léčení, jež dotýká se v nejhlubších úrovních duše.

Prožíváme a učíme se skrze vlastní zkušenost, pro návrat bezpečí ve svém těle i prostoru teď a tady


"Směr vzhůru nad Sebe, směr dolu pro uvědomění, že mám kořeny, směr vpřed v otevřený prostor, kde jsem v jednotě"  .. toto je jen jedna ze sekvencí do které se během dne společně ponoříme .. vlákno mezi zvuky a Dech jež staví most od tělesného k duševnímu .. 

Sladění se s křišťálovými tóny, je jednou z nejjemnějších forem léčení, jež dotýká se v nejhlubších úrovních duše.

Vlny dechu - vlny těla- jemná síla zvuků

Moudří a starověcí, na své nejhlubší úrovni věděli, že je to posvátná moudrost těla, která stojí za tím, jak jemná síla zvuků přivádí tělo zpět k rovnováze. Jak jemné techniky, vlastní dech a léčivé zvuky navrací mysl a srdce do božské harmonie


Léčíme se skrze jemný pohyb, dech a zvuk, jež pomůže uvolnit se do posvátného prostoru léčení. Každý z nás v sobě vlastní božskou léčivou inteligenci, a čím jemnější techniku pro své ozdravení volíme, tím blíže se nacházíme tomuto léčivému potenciálu.

Věda dokazuje, že zvuk a jeho vibrace pomáhají posunout vibraci našeho těla. Když zvuk vstupuje do těla, jemným způsobem dotýká se, uvolňuje .. S trochou času a důvěry tělo synchronizuje s frekvencí Země, tímto se navrací do své přirozenosti - léčí se.

Každý z nás v sobě vlastní božskou, léčivou inteligenci

  Je čas, vlastnit vše čím jsme .. 

Celým dnem vás povedu velmi jemnou praxí, která umožňuje vykročit z fyzické reality do jemnohmotného světa. 


Program bude rozdělen do několika kratších bloků.  Budeme střídat dynamiku a vnímat naše tělo v neustálé proměně. Jak fyzické, tak psychické a dovolíme si přijímat vše, co může být praxí objeveno

Součástí setkání je hodinová zvuková lázeň pro spočinutí v uvolněném a vědomém těle -  otevřeném, přijímajícím. Prostor integrovat - čas, vzít za své vše, čím jsem

Sdílení, naslouchání, spolu-Bytí. 

Spolu a Spolu prožitý čas oslavíme šálkem ceremoniálního kakaa. 


Termín: 
 
  Celodenní setkání: 10 - 17 hodin
 
Cena: 1800,- Kč / Odměna za můj doprovod, přípravu ceremoniálního kakaa, a podpora prostoru

Setkání proběhne v Atelieru Spiritualita v Plzni  Rooseveltova 15 (ve dvoře)


Těším se na vás i naše společné plynutí 

Marcela Magdaléna


Co na kurzu získáte

Osvojíte si vnímání těla z nové perspektivy - prostor

Napojíte se na léčivé síly, přijmete léčitele v sobě - inteligenci

Objevíte jak hluboce léčivý, blaho-dárný je somatický pohyb - jemnost

Proměníte svá omezující přesvědčení, pocity založené na studu a strachu - důvěru

Začnete naslouchat intuici - moudrost

Dovolíte si být, kým doopravdy Jste - jedinečnost

Prostřednictvím tohoto kurzu zažijete vibrační transformaci, která vás znovu sladí s vaší vnitřní pravdou míru, klidu, síly a celistvosti.


Pro koho je kurz vhodný

Pro každého, kdo cítí, že chce odstranit svá omezující přesvědčení, pocity založené na strachu a myšlenkové procesy, které brání v přístupu k tomu, kým doopravdy je? 

Pro každého, kdo cítí cokoliv jiného, než harmonii

Pro všechny, kdo ví, že investice do času věnovaného Sebe-poznání, je ta nejlepší investice

Pro účast není nutná žádná předešlá praxe ani zkušenost se zmíněnými technikami. 


V lásce a službě

Těší se na Vás, Marcela Magdaléna