Jsme součástí tance vesmíru, života jež proudí našimi těly

Celý vesmír se pohybuje ve vlnách

vlny dechu - vlny těla - vlny života

Přijměte mé pozvání, k ponoření do hlubin, kde tělesná prolíná se s duševním až přesahuje tělo


V celodenním setkání budeme objevovat, odnaučovat se stejně jako učit vnímat  pohyb těla.  

Symbol ve kterém cestujeme od začátku na konec, který pomůže ponořit se do prostoru fluidní inteligence: c hvíle, kdy opouštíme koncepty, techniky a jen nasloucháme moudrosti těla, které nás vědí. Učíme se být v pasivitě a vnímat tělo v aktivitě. V jemné praxi Pohyb Kontinua zůstáváme bdělí ve svém fyzickém těle, přitom jho prožitek, je duchovního rázu a jeho terapeutický dopad je na úrovni fyzické i emoční.


Velmi jemná tělesná práce : Spojení prvků jemného, ​​dechu a vlastního zvuku v pohybu, vyvolá alchymii, v níž zažíváme tekutost, měkkost a rezonanci, jež cirkuluje veškerým životem na Zemi i v celém Vesmíru.  Hluboké léčení, harmonizace těla a osobní prožitek zkušenosti, je provázen vibrační kulisou křišťálových mís. Do léčivých vln zvuků a těla  se pokládáme v průběhu celého dne..  


"Směr vzhůru nad Sebe, směr dolů pro uvědomění, že mám kořeny, směr vpřed v otevřeném prostoru, kde jsem v jednotě" .. jedna ze sekvencí, kterou společně projdeme.  

Jemné vlákno - Dech - jež staví most od tělesného k duševnímu nás přirozeně přivádí k pohybu v nejsvětějších vlnách těla a vesmíru. Je to projev prvotní rytmické energie. Tak nějak lze slovy popsat Tandavu - Šivův tanec - meditaci v pohybu - jež do slov nelze dát - je to prožitek

Jedna z nejjemnějších a nejjednodušších technik pro spojení se svým nitrem 

Sladění se s křišťálovými tóny, je jednou z nejjemnějších forem léčení, jež dotýká se v nejhlubších úrovních duše.

Vlny dechu - vlny těla - jemná síla zvuků

Moudří a starověcí, na své nejhlubší úrovni věděli, že je to posvátná moudrost těla, která stojí za tím, jak jemná síla zvuků přivádí tělo zpět k rovnováze. Jak jemné techniky, vlastní dech a léčivé zvuky navrací mysl a srdce do božské harmonie


Léčíme se skrze jemný pohyb, dech a zvuk, který pomůže uvolnit se do posvátného prostoru léčení. Každý z nás v sobě vlastní božskou léčivou inteligenci, a čím jemnější techniku ​​pro své ozdravení volíme, tím blíže se nacházíme tomuto léčivému potenciálu.

Věda dokazuje, že zvuk a jeho vibrace pomáhají posunout vibraci našeho těla. Když zvuk vstupuje do těla, jemným způsobem dotýká se, uvolňuje .. S trochou času a důvěry tělo synchronizuje s frekvencí Země, tímto se vrací do své přirozenosti - léčí se.


Pomalý, mystický tanec Tandava, vede k vnímání těla v celistvosti kosmu. Přesto je velmi jednoduché na provedení, vyjadřuje živost a hloubku naší existence. Je to přijetí pravé spontánnosti a VŠEHO, čím ve skutečnosti jsme

Celý den je velmi jemnou praxí, která umožňuje vykročit z fyzické reality do jemnohmotného světa s plným SEBE vědomím. 


Program je rozdělen do několika bloků, v nichž se střídá dynamika. Učíme se vnímat naše tělo v neustálé proměně, jak fyzické, tak psychické. Učíme se a dovolujeme si přijímat co objevujeme

Součástí setkání je průběžná zvuková lázeň pro spočinutí v těle - otevřeném, přijímajícím. 

Sdílení, naslouchání, spolu-Bytí. 

Spolu a Spolu prožitý čas oslavíme šálkem ceremoniálního kakaa. 


Termín: 10.3. 

 Celodenní setkání: 10 - 17 hodin

Cena: 1688 ,- Kč

 V tento den v 10 hodin nastává novoluní  Živel Voda a číslo dne 10. To jsou indicie, které nám ukazují, že třetí novoluní roku přinese plno fantazie, ale i naivních očekávání. Méně harmoničtí jedinci mohou mít tendenci vracet so do minulosti, než se postavit čelem k novým začátkům. Kdy jindy ponořit se do vln svého těla a vesmíru a odevzdar se s důvěrou v pynutí


Kde:  Atelier Vlny dechu, Bezručova 29, Plzeň Vnitřní město


Těším se na vás i naše společné plynutí 

Marcela Magdaléna


Co na kurzu získáte

Osvojíte si vnímání těla z nové perspektivy - prostor

Napojíte se na léčivé síly, přijmete léčitele v sobě - inteligenci

Objevíte jak hluboce léčivý, blaho-dárný je somatický pohyb - jemnost

Proměníte svá omezující přesvědčení, pocity založené na studu a strachu - důvěru

Začnete naslouchat intuici - moudrost

Dovolíte si být, kým doopravdy Jste - jedinečnost

Prostřednictvím tohoto kurzu zažijete vibrační transformaci, která vás znovu sladí s vaší vnitřní pravdou míru, klidu, síly a celistvosti.


Pro koho je kurz vhodný

Pro každého, kdo cítí, že chce odstranit svá omezující přesvědčení, pocity založené na strachu a myšlenkové procesy, které brání v přístupu k tomu, kým doopravdy je? 

Pro každého, kdo cítí cokoliv jiného, než harmonii

Pro všechny, kdo ví, že investice do času věnovaného Sebe-poznání, je ta nejlepší investice

Pro účast není nutná žádná předešlá praxe ani zkušenost se zmíněnými technikami. 


V lásce a službě

Marcela Magdaléna