Tělo jako příběh 

Setkání pro duševní hygienu

Připomínáme si moudrost těla a také, že To, co je uvolňuje, je odevzdání se Zemi, síle gravitace, síle větší než je ta naše.

 "gravitace, je Láska Země" 

Vztahovost a odevzdání .. 

Půjdeme hlouběji, dál, za říši rozumu, spočinout v pocitech plných posvátných informací, života, kterým září naše těla


Připomeneme si, jak důležitá je důvěra v tělo, i poznání sebe sama ve vrstvách, z nichž se naše tělo a život skládá. Umění odevzdání se moudrosti těla, otevření se Zemi, která nás relaxuje, i vyživuje .

Seminář "Tělo jako příběh" je studium Sebe sama, kdy vstupujeme do svého příběhu, prožitkem či zkušeností vycházející z vnitřního zkoumání těla a ducha v somatickém cvičení. Je to cesta, jak změnit to, jak žijeme naše životy, jak věříme, že naše tělo a mysl spolu vzájemně souvisí. Naše tělo je mnoho příběhů, které známe, ale mnohem více příběhů, které ne a není potřeba je všechny znát, ale najít klid ve všem, co v těle objeví se.

V tomto našem studiu se ponoříme do krajiny bederních svalů, psoas - velký sval bederní, ne náhodou je nazýván svalem duše. Už z toho samotného faktu, že na něj nemůžeme sáhnout a nelze jej tedy fyzicky opečovat je zřejmé, že jediná možnost jak s jeho uvolněním pracovat, je vztáhnout se vědomou pozorností. Naladěním se na svůj dech a tělo, pomocí jemného pohybu, jenž je vycházející zevnitř za doprovodu vibrace vlastního zvuku, budeme tonizovat, prodlužovat, změkčovat, ale především zvědomovat, tento nejhlubší sval v těle. V našich životech nás provází strach, úzkost a právě tyto emoce se nám ukládají do nejméně používaných míst v těle. V jemném plynutí zvědomíme energetickou masáž: v nádechu s pohybem bránice musí se uskutečnit i protipohyb, kterým je vědomí svalů pánevního dna včetně zapojení hlubokých spodních břišních svalů a psoas..

Seminář je připraven tak, aby byl samo-direktivní. Tedy jste vedeni k uvědomování si moudrosti svého těla. Práce je jak vzdělávací, tak terapeutická a její benefity jsou od poznávání sama sebe, přes uvolňování fyzického napětí až po klidnou mysl.

Naše tělo je plné emocí a díky nervovému systému, který prochází skrze svaly, orgány a ještě jemnější energetický systém, se emoce ukládají do jednotlivých částí těla, kde se koncentrují. Jedná se většinou o části těla, která člověk nejméně používá. Je důležité tato místa probudit, obnovit jejich funkčnost, vyčistit, zbavit tak tělo potlačených emocí a objevit v sobě přirozenou radost, jež odkrývá se ve vrstvách...

Co je obsahem tohoto semináře:

Seznámení s anatomií a teorií ve zkratce.

Somatické cvičení inspirované Continuum movements - osobní prožitek je pro praxi nejdůležitější

Objevení léčivé "síly" v jemném pohybu ・v rezonanci vlastního hlasu ・v rytmu vlastního dechu

Setkání je zároveň možnou přípravou k opětovnému setkání, pro pravidelnou duševní hygienu

Délka trvání semináře: 3 hodiny

Cena: 950,- Kč

Termín

Místo konání:

Rezervace je nutná a platná po zaplacení, pokyny Vám přijdou po přihlášení

Těším se na Vás a naše společné plynutí

Marcela Magdaléna


Co na setkání může přinést

Osvojení vnímání těla z nové perspektivy - prostor

Napojení na léčivé síly, přijetím léčitele v sobě - inteligenci

Objev, jak hluboce léčivý a blaho-dárný je somatický pohyb - jemnost

Proměnu omezujících přesvědčení, pocity založené na studu a strachu - důvěru

Umění naslouchat intuici - moudrost

Svolení si být, kým doopravdy Jste - jedinečnost

Pro koho je setkání určené

Pro každého, kdo cítí, že chce odstranit svá omezující přesvědčení, pocity založené na strachu a myšlenkové procesy, které brání v přístupu k tomu, kým doopravdy je? Pro každého, kdo ví, že je to cesta krok za krokem, a že tento čas je tou nejlepší investicí pro Sebe.

Prostřednictvím této jemné praxe inspirované učením Emily Conrad,  zažíváme vibrační transformaci, která nás ladí s naší vnitřní pravdou míru a klidu. Vede ke zdroji, k Celistvosti.

Těším se na Vás a jemné plynutí časem

Marcela Magdaléna