Tělo jako příběh 

Setkání pro duševní hygienu

Připomínáme si moudrost těla a také, že

 "gravitace, je Láska Země" 


Půjdeme hlouběji i dál, za říši rozumu. Spočinout v pocitech plných posvátných informací života, kterým září naše těla


Připomeneme si, jak důležitá je důvěra v naše tělo, i poznání sebe sama v jeho nejjemnějších vrstvách .. a skrze vlastní prožitek, zažijeme, že naše tělo je mnohem víc, než umíme si představit. 

Seminář "Tělo jako příběh" je studium Sebe sama. Vstupujeme do svého příběhu, prožitkem či zkušeností vycházející z vnitřního zkoumání těla a ducha v somatickém cvičení. Je to cesta, jak změnit to, jak žijeme naše životy, jak věříme, že naše tělo a mysl spolu vzájemně souvisí. Naše tělo je mnoho příběhů, které známe, ale o mnoho víc těch, které ne. Jsme voda a paměť vody sahá až k první kapce oceánu života. Není potřeba všechny ty příběhy znát, ale najít klid ve všem, co v těle objeví se.

V tomto našem studiu se ponoříme do krajiny bederních svalů, psoas - velký sval bederní, ne náhodou je nazýván svalem duše. Už z toho samotného faktu, že na něj nemůžeme sáhnout a nelze jej tedy fyzicky opečovat je zřejmé, že jediná možnost jak s jeho uvolněním pracovat, je vztáhnout se k němu svou pozorností. Naladěním se na svůj dech a jemný pohyb těla, za doprovodu vibrace vlastních zvuků, můžeme tonizovat, prodlužovat, změkčovat a především zvědomovat tento nejhlubší sval v těle. 

Seminář je připraven tak, aby byl samo-direktivní - tedy jste po celý čas vedeni k uvědomování si moudrosti svého těla. Práce je jak vzdělávací, tak terapeutická a její benefity jsou od poznávání sama sebe, uvolňování fyzického napětí až po klidnou mysl.

Naše tělo je plné emocí a díky nervovému systému, který prochází skrze svaly, orgány a ještě jemnější energetický systém, se emoce ukládají do jednotlivých částí těla, kde se koncentrují. Jedná se většinou o části těla, která člověk nejméně používá. Je důležité tato místa probudit, obnovit jejich funkčnost, vyčistit, zbavit tak tělo potlačených emocí a objevit v sobě přirozenou radost, jež odkrývá se ve vrstvách...

Co je obsahem tohoto semináře:

Seznámení s anatomií a teorií ve zkratce.

Somatické cvičení inspirované Continuum movements - osobní prožitek je pro praxi nejdůležitější

Objevení léčivé "síly" v jemném pohybu ・v rezonanci vlastního hlasu ・v rytmu vlastního dechu


Délka trvání semináře: 13 - 18 hodin

Cena: 1200,- Kč

Termín: 

Místo konání: Setkání v Atelieru Spiritualita v Plzni, Rooseveltova 15 (ve dvoře)

Rezervace je nutná a platná po zaplacení. Pokyny Vám přijdou po přihlášení

Těším se na Vás a naše společné plynutí

Marcela Magdaléna


Co vám setkání může přinést

Osvojení vnímání těla z nové perspektivy - prostor

Napojení na léčivé síly, přijetím léčitele v sobě - inteligenci

Objev, jak hluboce léčivý a blaho-dárný je somatický pohyb - jemnost

Proměnu omezujících přesvědčení, pocity založené na studu a strachu - důvěru

Umění naslouchat intuici - moudrost

Svolení si být, kým doopravdy Jste - jedinečnost

"Naše tělo je plné emocí a díky nervovému systému, který prochází skrze svaly, orgány a ještě jemnější energetický systém, se emoce ukládají do jednotlivých částí těla, kde se koncentrují. Jedná se většinou o části těla, která člověk nejméně používá. Je důležité tato místa probudit, obnovit jejich funkčnost, vyčistit, a zbavit tělo potlačených emocí. Objevit svou přirozenou radost, jež odkrývá se ve vrstvách...

Pro koho je setkání určené

Pro každého, kdo cítí, že chce odstranit svá omezující přesvědčení, pocity založené na strachu a myšlenkové procesy, které brání přístupu k tomu, kým doopravdy je? Pro každého, kdo ví, že čas věnovaný pro Sebepoznání, je tou nejlepší investicí

Prostřednictvím této jemné praxe inspirované učením Emily Conrad,  zažíváme vibrační transformaci, která nás ladí s naší vnitřní pravdou míru a klidu: Vede ke Zdroji, k Celistvosti.

Těším se na Vás a společné jemné plynutí 

Marcela Magdaléna