Tělo jako příběh 


Půjdeme hlouběji i dál, za říši rozumu. Spočinout v pocitech plných posvátných informací života, kterým září naše těla


Studiem Sebe sama vstupujeme do svého příběhu prožitkem, či zkušeností jež vychází z vnitřního zkoumání těla a ducha v somatickém pohybu jemné praxe kontinuum movement.

V tomto setkání se ponoříme do krajiny bederních svalů - psoas - ne náhodou je nazýván svalem duše. Už ze samotného faktu, že na něj nemůžeme dosáhnout, tedy nelze jej fyzicky opečovat, je zřejmé, že jediná možnost jak s jeho uvolněním pracovat, je vztáhnout se k němu svou pozorností: naladěním se na svůj dech, jemný pohyb. V doprovodu vibrace vlastních zvuků, můžeme tonizovat, prodlužovat, změkčovat a zvědomovat tento nejhlubší sval v těle.

Naše tělo je nejen fyzické, je také emoční. Nervový systém prochází skrze svaly, orgány a jemnější energetický systém do nejhlubších částí těla, kde se emoce ukládají a koncentrují. Je důležité tato místa objevit, probudit a obnovit jejich funkčnost a zbavit tak tělo potlačených emocí. Díky tomu také objevit přirozenou radost, jež se odkrývá ve vrstvách.

Je to cesta, jak změnit, jak žijeme naše životy, jak věříme, že naše tělo a mysl spolu vzájemně souvisí. Naše tělo je mnoho příběhů, které známe, ale o mnoho víc těch, které ne. 


Seminář je připraven tak, aby byl samo-direktivní.

Po celý čas jste vedeni k uvědomování si moudrosti svého těla. 

Práce je jak vzdělávací, tak terapeutická a její benefity jsou od uvolnění fyzického napětí až po klidnou mysl.


Co je obsahem tohoto semináře:

Seznámení s teorií - o sobě prožitek je pro praxi nejdůležitější

Somatické cvičení inspirované technikou Pohyb kontinua

❥ osobní prožitek

❥ objevení léčivé "síly"

V jemném pohybu ・ rezonance vlastního hlasu ・ rytmu vlastního dechu

Meditace v doprovodu léčivých tónů křišťálových mís

Sdílení a naslouchání v bezpečném prostoru skupinyKdy: 10.2. / 13 - 18 hodin

Kde: Atelier Vlny dechu, Bezručova 29, Plzeň

Cena: 1288,- Kč

Co vám setkání může přinést

Osvojení vnímání těla z nové perspektivy - prostor

Napojení na léčivé síly, přijetím léčitele v sobě - inteligenci

Objev, jak hluboce léčivý a blaho-dárný je somatický pohyb - jemnost

Proměnu omezujících přesvědčení, pocity založené na studu a strachu - důvěru

Umění naslouchat intuici - moudrost

Svolení si být, kým doopravdy Jste - jedinečnost

"Naše tělo je plné emocí a díky nervovému systému, který prochází skrze svaly, orgány a ještě jemnější energetický systém, se emoce ukládají do jednotlivých částí těla, kde se koncentrují. Jedná se většinou o části těla, která člověk nejméně používá. Je důležité tato místa probudit, obnovit jejich funkčnost, vyčistit, a zbavit tělo potlačených emocí. Objevit svou přirozenou radost, jež odkrývá se ve vrstvách...

Pro koho je setkání určené

Pro každého, kdo cítí, že chce odstranit svá omezující přesvědčení, pocity založené na strachu a myšlenkové procesy, které brání přístupu k tomu, kým doopravdy je? Pro každého, kdo ví, že čas věnovaný pro Sebepoznání, je tou nejlepší investicí

Prostřednictvím této jemné praxe inspirované učením Emily Conrad,  zažíváme vibrační transformaci, která nás ladí s naší vnitřní pravdou míru a klidu: Vede ke Zdroji, k Celistvosti.

Těším se na Vás a společné jemné plynutí 

Marcela Magdaléna