Meditace s mandalou

Mysl se zklidňuje, vnitřní svět se uspořádává

Meditace s mandalou není čas slov, jakkoli krásně a upřímně formulovaných, ale proces, kdy v hlubokém tvůrčím tichu se setkáváme způsobem, který překračuje všechny naše vyjadřovací schopnosti. Musíme naslouchat, soustředit se, pozorně vnímat spíše než myslet. Musíme jen být, což je ta nejnádhernější zkušenost .. uprostřed této zkušenosti jsme naprosto svobodní. Nesnažíme se hrát jakoukoli roli, nesnažíme se naplnit něčí očekávání.

"Setkávám se a medituji s lidmi, kteří stejně jako já, zažívají tuto zkušenost uprostřed svých každodenních povinností. Za každé toto setkání děkuji a na každé další se těším"

♥︎

ČERVENCOVÉ SETKÁNÍ 

Dominuje velmi silná energie, která vybízí k rituálům, ochranným kruhům i uzdravení vlastní energie. Pro tento večer bude připravena rituální mandala z kamenů, které mají velkou moc,  jako zdroj své síly a zároveň takové, které nám dají šanci na nový začátek.

AMETYST - kamen čistoty, který umí otevřít zákoutí mysli. Má ozdravující účinky, zahání zlé sny.  Pomáhá přijímat nové myšlenky, harmonizuje čakry a posiluje věrnost. 

Právě tento kamen nám pomůže povznést vědomí na vyšší úroveň!

CITRÍN - pro silnou intuici. Podporuje duševní vědomí, umožňuje vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém se budete cítit bezpečně i vyrovnaně. 

Zmírnit přecitlivělost a vidět proto věci mnohem jasněji pomůže právě ten!

RŮŽENÍN - přitahuje štěstí, lásku i kreativitu. Vhodný je také pro ty, kdo uvažují o změně v oblasti pracovního života. V kombinaci s ostatními kameny, podporuje jejich základní sílu. 

To znamená, že nám umožňuje roztáhnout křídla a užít si život svých snů.

⋆⭒˚

Často slyším jak lidé říkají, "já neumím meditovat." Pravda je, že meditovat umíme každý, jen si neuvědomujeme, že to právě děláme. Druhá obava, která se objeví "já neumím malovat" a pravdou je, že každý z nás je rozený umělec a kreativita je naší vrozenou povahou. Jediné co je potřeba, dovolit si

vzít do ruky pastelku ..  jako když jsme byli děti .. s lehkostí

Malování mandal je jeden ze způsobů jak meditovat. Tím, že soustředíte své myšlenky na obrazec, přichází zklidnění mysli. Je to moc hezký pocit, vnímat jak ruka v průběhu procesu jede lehčeji a lehčeji a nad papírem se krásně usmíváte. Je to POCIT, který díky tichu nic nepřehluší. Co je nejkrásnější, že s každým tahem, tvarem a barvou, jste HARMONII a svému srdci blíž. 

Meditace s mandalou,  vás jemně vede ke kořenům ve vlastním středu. Posvátná geometrie navrací do přirozenosti, připomíná kdo jsme, kam směřujeme, proč jsme sem přišli .. Tvorba mandaly je proces v němž se setkává mužská a ženská energie. Finální obrazec tak utváří harmonický celek uvnitř našeho těla. Je to alchymie .. Proces vždy přinese pocit absolutního klidu, lásky a Setkání


Přikloněním se k jemné medicíně posvátné geometrie, je branou k šesté čakře, jež zpřístupňuje vědomí na vyšší úrovni. Pomáhá nám urychlit proces světelného těla. Díky ní rozvíjíme, či spíše obnovujeme schopnosti, které v hloubi nás vloženy od počátku jsou. Rozvineme, co nám bylo dáno z vyšších úrovní: lásku, vědomí, moudrost, uzdravení, úspěch, blahobyt a schopnost cítit štěstí a nejen v našem životě. Prozřeme, vstoupíme do svých životů a také příběhů přírody a získáme tak prapůvodní informace o všem ve stvoření. Posvátná geometrie vytváří vysoce vibrující a strukturované zprávy, jelikož vše je tvořeno energií převedenou do formy, tedy v in-formaci.

♥︎

Co nás setkáním provází:

⧽ Kakao a Duch kakaa jako průvodce do krajin, kde leží naše jedinečnost, jemnost, síla a moudrost

⧽ Vedená meditace pro ztišení a dotek toho, co přesahuje naše těla

⧽ Tvorba vlastní mandaly - vede nás už jen vnitřní pocit. Důvěra v sebe a to, že jsme mnohem "víc" než jsme si kdy mysleli, se každým nádechem prohlubuje a sílí.

Co pro Vás může tento večer znamenat

⧽ Namalovat si svoji mandalu, je jako napsat beze slov své nejtajnější přání

⧽ Ideální cestu k tomu jak najít sebe sama

⧽ Způsob jak lépe pochopit co se děje ve vás i kolem vás

⧽ Možnost jak vyjádřit, pro co slova schází. Některé pocity jsou těžko formulovatelné - obraz je odpověď

⧽ Harmonizaci těla

Nejbližší termín: 21.7. / 17:00 - 20:00 /

 Příspěvek: 555,- Kč

Místo pro setkání: Atelier Vlny dechu, Bezručova 29, Plzeň Vnitřní město 

Těším se na naše společné tvoření

V lásce

Marcela Magdaléna

Milá Magdaléno,
děkuji za nádherný podvečer, který jsem mohla s tebou a dalšími ženami strávit. Uvědomila jsem si mnoho věcí, i to, jak postupně přicházely. Meditace ve mně probudila lásku k sobě samé a překvapivě i k mému muži, kterou jsem po létech moc ráda opět pocítila. Vše nač jsem se zlobila, jako když odešlo a já opět cítím lásku, soucit a oddanost
Moc děkuji za překrásně naplněný čas a ze srdce za Tvůj osobní příběh, který mi otevřel srdce k porozumění

V.

Co najdeme v mandalách z pohledu psychologie

Nelze jednoznačně určit jeden výklad barev v mandale pro všechny jednotlivce. Tedy ne bez autora a jeho interpretace pocitů ke každé barvě, tvaru a umístění v mandale. Přesto však mají v různých kulturách jednotlivé barvy a tvary společné rysy a symbolický význam. Každá barva má význam jak pozitivní, tak negativní, ale i tento význam se v průběhu života mění stejně tak jako celkové vnímání světa a pocity s tím spojené. Pokud jste se rozhodli poznat svět mandal a znát význam svých obrázků, doporučuji jim věnovat pozornost. Sepsat si barvy, které se opakují a pocity, které ve vás vyvolávají. Stejně tak to udělejte i s tvary, které se ve vašich mandalách vyskytují nejčastěji a nechte je promluvit. Pište si všechny pocity na těle, myšlenky a slova, která přicházejí. Se seznamem potom věnujte pozornost zpět celému obrazu a zkuste si v ní číst. Dejte tomu čas, i slabikář jste četli pomalu a postupně skládali nejprve písmenka a potom slova. Čím více pozornosti a trpělivosti tomu věnujete, tím více budete překvapení, co vše můžete v mandale vyčíst. Co vše se můžete o sobě dozvědět.

Společně s modrou barvou se používá ke zvýšení účinnosti léčebných kouzel.Je to mystická barva, která je symbolem srdečnosti.Společný význam tvarů a jejich obecné účinky


Kruh Symbol pro symetrii, nekonečno, celistvost a uspořádání celku. Věčnost, dokonalost, nekončící nebo zacyklenou energii. Je tvarem kola. Svou linkou ohraničuje prostor, jež na jedné straně omezuje na druhé dává pocit jistoty a bezpečí. Pocit ochrany, která umožňuje nikdy nekončící proces.

Spirála Točící se doprava má pozitivní, posilující směr. Znázorňuje rozvoj a nekonečno. Točící se proti směru hodinových ručiček ruší něco co již bylo, zpomaluje proces, brzdí růst a energii.

Spirála je symbolem pro duchovní rozvoj.

Květiny Symbol věčné obnovy života.

Duha Symbol naděje. "Odměna" za předcházející bouřku. Radost z překonání nevlídných událostí.

Čtverec Jasně dané hranice. Je symbolem stability, jistoty, spravedlnosti.Čtvrec je opakem kulatých tvarů, které jsou spojovány s ženskou a s božskou energií, proto mu právem je přiřčena mužská energie.Jinými slovy pozemská energie přímek, energie racionality a schopnosti rozumového uvažování

Bod Zdánlivě něco velmi malého avšak v symbolice znamená mnoho. Je symbolem pro soustředěnou energii, začátek, ale i cíl. Může být záchytným bodem k čemu směřovat. Je počátkem stvoření a zrození. Bod znamená soustředění, střed, stabilitu, jistotu, srdce a vyzařování. Je součást něčeho velkého.

Bod může znázorňovat nás samotné, zvlášť, pokud je ve středu mandaly a body vskytující se v kruhu mohou potom symbolizovat lidi z našeho nejbližšího okolí. Může také však znamenat osamělost.Význam barev


Bílá Symbol čistoty, svobody a míru

Černá navozuje pocit ochrany, ale symbolizuje konečné rozhodnutí, popření barevného života. Je výrazem pro radikální až bojovné NE.

Červená je barvou radosti ze života a přílivem energie. Je smyslná a vzrušující.

Oranžová připomíná východ i západ slunce. Je barvou sebedůvěry. Je v ní přitažlivost a magnetismus.

Žlutá barva je barvou Slunce, radosti a smíchu. Je barvou povzbuzující a rozveselující.

Růžová barva je barvou lásky. Čisté a bezpodmínečné. Srdeční barva, která vyjadřuje lásku, oddanost a přátelství. Růžová je barvou harmonie.

Fialová barva je barvou duchovní síly. Vzniká sjednocením dvou opačných pólů, dvou kontrastních a energetických faktorů - modrým klidem a červenou pohonnou sílou, které se navzájem vyrovnávají.

Společně s modrou barvou se používá ke zvýšení účinnosti léčebných kouzel.Je to mystická barva, která je symbolem srdečnosti.

Modrá barva symbolizuje nebe a moře, důvěru , upřímnost a věrnost. Je barvou rovnováhy, klidu, míru a harmonie. Magicky poslouží k navození klidného spánku, uvolnění, meditaci i léčení. Zelenkavá modř symbolizuje svobodnou duši. Spojuje blahodárné účinky modré a zelené. Očišťuje, posiluje, podporuje naše sebevědomí a fantazii.

Zelená barva uvolňuje tvořivou energii. Je barvou harmonického růstu života, srdečnosti, rovnováhy, klidu a naděje. Zelená, je barva zdraví.

Hnědá je vážná barva spojená s představou jistoty a pořádku.

Zlatá symbolizuje pocit zářícího štěstí. Je to barva pravého středu, barva univerzální lásky.