Léčení srdce vibrací lásky

Léčení srdce vibrací lásky

Obnovení vztahů, integrity se sebou samým a společenství s Bohem


Srdce vládne a kraluje celému tělesnému organismu ..  a když se rozloh srdce zmocní milost, vládne všem částem těla i myšlenkám. Neboť srdce existuje i v mysli a všech myšlenkách duše a jejích očekáváních, a tímto způsobem milost proniká ke všem částem těla.


Sajjíd Husajn Násir, islámský duchovní filosof popsal vizi srdečního centra  v pojednání o islámském mysticismu, Trůn Nejmilostivějšího. Praví že:

... srdce je středem lidského mikrokosmu .. místem setkávání člověka s nebeskými říšemi, kde sídlí duch, je šíjí mezi tímto a oním světem, mezi viditelnými a neviditelnými světy, mezi lidskou říší a říší ducha, mezi horizontálními a vertikálními dimenzemi existence ... jak pozoruhodná je tato realita srdce, toto tajuplné centrum, které se z hlediska naší pozemské existence jeví tak malé, a přitom, jak praví Prorok, je Trůnem Boha Nejmilostivějšího. Trůnem který pojímá celé universum.

✮⋆˙

Veliký jako nekonečný vesmír na druhé straně je lotos srdce.
V tomto vnitřním prostoru je obsaženo země i nebe, oheň i vzduch, slunce i měsíc, blesky i hvězdy. Ať to v tomhle světě víme nebo nevíme, vše je obsaženo v tomto vnitřním prostoru.

Když zavřeš oči a ponoříš se do svého srdce, co cítíš právě teď

...

Počitek i myšlenku si zapiš

Těším se na setkání

V lásce

MM