Zkušenost, troufám si říci, mystická

01.05.2017

Chci vám moc poděkovat za to, že mi píšete ať již ve zprávách či emailech, čímž mi stále dáváte zpětně najevo, že čtete mé myšlenky. I když útržkovité, často zbloudilé či dokola se navracející, motivuje mě to k tomu, psát je zde i nadále.


Včera od jednoho z vás přišla připomínka:  "není lepší nazvat ten okamžik v meditaci jiným vědomím, místo zkušeností?"

Děkuji, přimělo mě to znova k zamyšlení, ale dovoluji si trvat na svém, jedná se o zkušenost a nebojím se dokonce říci, že mystickou zkušenost. Žítí v této moderní době, v uspěchané západní civilizaci nás odklonilo od vnitřního světa. Žijeme spíše ve světě hmotném a těle převážně fyzickém. Proto zastavit se a vymanit z mantinelů těla, k tomu abychom se mohli na okmažik setkat s našim druhým Já, vnitřním, vyšším, opravdovým Já, je zkušenost. Zkušenost, která již nadále vede neopustit ji, nezapomenout na ni ale naopak naslouchat svému vnitřnímu hlasu a poznat lépe sebe sama. Naše právě objevené, volající Já, čeká právě na tento okamžik. 

Dovoluji si proto zopakovat, pokud někdo nečetl:

Meditace není čas slov, jakkoli krásně a upřímně formulovaných. V hlubokém tvůrčím tichu se setkáváme způsobem, který překračuje všechny naše vyjadřovací schopnosti. Musíme naslouchat, soustředit se, pozorně vnímat spíše než myslet. Musíme jen být, což je ta nejnádhernější zkušenost. A úžasné na tom je, že uprostřed této zkušenosti jsme naprosto svobodní...

Setkávám se a medituji s lidmi, kteří stejně jako já sledují tento mimořádný okamžik uprostřed svých každodenních povinností a za každé toto setkání děkuji a na každé další se těším. 

S láskou a díky Marcela Magdaléna