Žít ve štestí

22.06.2017

často slýcháme jak pro naše štěstí je důležité žít tady a teď. Jistě v hloubi duše víme, jak to žít. Ale trochu jsme se ztratili a vrátit se k tomuto principu bezčasovosti a pocitu štestí a blaženosti je úkol nelehký. Nejdříve si musíme vůbec uvědomit co je to štěstí. Že štestí je vlastně pomíjivé, pokud očekáváme, že nám je přinese někdo nebo něco. Že být naplněn štěstím je právě ten stav nekoukat do vzpomínek, neohlížet se zpět a nevyhlížet ani dopředu s očekávánám lepšího zítřku. Protože pokud očekáváme a není představa naplněna opět žijeme ve zklamání a s utrpením. Ptáme se teda kde je ten pocit štěstí? Stav blaženosti? Je tady a teď. Odproštěni od vnímání času. Tento okamžik, kdy plně žijeme a myšlenky jsou soustředěny na tuto chvíli, tento okamžik, který střídá další okamžik, to je pravé bytí, mimo myšlení na minulost či na budoucnost.

Jak krásně pojmenoval tyto dva odlišné stavy bytí Deepak Chopra "Když se soustředíte na přítomnost, jste ve spojení se svou realitou a jejím potenciálem ke štěstí, které vám nemůže nikdo vzít. Ale pokud se zaměřujete na druhou realitu a na její věčně se měnící scénáře, stane se mysl zajatcem času."

Být v přítomnosti neznamená odpojit se, nebo vzdát reálného světa. Dál bude vše kolem nás v režimu jako doposud, ale my budeme tento každodenní život prožívat úplně jinak. Nástrahy osudu nás již neodpojí od našeho pravého já. Přestaneme vytvářet představy o tom jací jsme, nebudeme přemýšlet nad podobou zítřka, prostě jen tak budeme. Tady a teď, svoboda a štěstí.

Marcela Magdaléna