Vyšší řád

20.06.2018

Ztráta smyslu života, vnitřní prázdnota a s tím spojený materialismus jako náhrada za ztracené hodnoty. Tápání, bloudění ve tmě a dobrovolná izolace od vlastního pramene vnitřní síly. To všechno jsou vesměs společné pocity před vypuknutím choroby, nebo duševních problémů. Co dělat? Každou minutou stejná otázka..zastavit a zadat rychle ten správný směr. Přitom si uvědomit, že každý sám je zodpovědný za to, jak se cítí. Převzít zodpovědnost za vše a uvědomit si to i zpětně. Je to potřeba!! Protože existuje vyšší řád a v něm je jasně psáno, že se každému jednotlivci vrátí to, co od něj vyšlo. Při mé práci jsem svědkem, nadšeným a dojatým, když vidím, že to někdo zvládl a pochopil a jeho život se zlepšil. A velmi poutavé je pro mě zjištění, že někdo musí dál po nějakou dobu pociťovat utrpení a bolest, aby něco poznal a v tom zesílil. Že i toto je způsob pomoci. 

Zákon zpětného působení, Ten způsobuje, že člověk musí sklidit bez výjimky to, co jednou zasel. Nemůže sklidit pšenici, pokud zasel žito, ani jetel když rozsévá bodláčí. Právě tak je tomu v jemnohmotném světě. Nebude moci sklízet dobro, když pociťoval nenávist, nesklidí radost, živil-li v sobě závist  

(Přednáška Bloudění, Poselství Grálu)

S láskou Marcela Magdaléna